Klimatförnekarna på frammarsch i svensk media

topic_fake-news
Free Press (CC BY-NC-SA 2.0)

Vi-Skogen presenterade idag sin rapport Varmare klimat- iskall nyhet?  som fastställer läget i den svenska medierapporteringen om klimatet. Antalet artiklar där personer ifrågasätter klimatförändringarna fördubblades från 2015 till 2016. I samma period blev  det mer sällsynt att media rapporterade om klimatförändringarna.

Idag skriver Vi-skogen i ett pressmeddelande:

”Antalet artiklar om klimatskepticism, som till exempel låter personer komma till tals som ifrågasätter klimatforskningen eller tycker att klimathotet är överdrivet, har ökat markant. Från 916 artiklar 2014, till 1 373 artiklar 2015 och 3 098 artiklar under 2016. Den stora ökningen förklaras främst av att Donald Trump nominerade klimatskeptiska personer till poster inom administrationen, men trenden är tydlig även på insändar- och debattsidor.”

Jag vill understryka att en överväldigande majoritet  på 97% av klimatforskare och vetenskapsmän är överens om att det är vi människor som orsakar den senare tidens uppvärmning av jorden. Att klimatskeptikerna får friare spelutrymme i svensk media (och media generellt) borde därför tas på största allvar. Genom att ge utrymme till klimatskeptikerna skapar media upplevelsen av att det faktiskt existerar en debatt om klimatförändringarna. Det finns ingen debatt om klimatförändringarna. Forskarna är eniga- klimatförändringarna är människoskapta och har lett till en onaturlig uppvärmning av jorden (en förhöjd växthuseffekt). Nu måste vi lägga vår tid och kraft på att minska dess effekter, inte debattera fakta.

Läs också: Trump vann valet: Forskarna svarade med att ge sig ut på gatorna


*Klimatskeptiker kallas också klimatförnekare. Det är benämningen på personer som antingen hävdar att klimat inte alls förändras till det varmare, eller att det inte är människan som orsakar uppvärmningen.

De som undslapp media- här är bankerna som fortfarande har investeringar i Dakota Access Pipeline

32412694720_f7b93b4721_o
Foto: Stephen Melkisethian (CC BY-NC-ND 2.0)

Förra veckan kom den stora goda nyheten att Nordea drar sig ur byggandet av den kontroversiella oljeledningen vid Standing Rock efter att  ursprungsbefolkningens rättigheter fortsätter kränkas. Nordea hade väldigt stora investeringar i oljeledningen (359 miljoner kronor), men det är det fler banker som fortfarande har. Enligt Fair Finance granskning investerar svenska bankers fonder flera hundra miljoner kronor i oljebolagen som bygger oljeledningen:

  • Swedbank: 39 miljoner kronor
  • Länsförsäkringar: 31 miljoner kronor
  • Skandia: 23 miljoner kronor
  • Handelsbanken: 22 miljoner kronor
  • Danske bank: 11 miljoner kronor
  • SEB: 100.000 kronor

Som bankkund kan en sätta press på sin bank genom att ställa krav till att banken ska göra hållbara investeringar. Om du har någon av ovan listade banker kan du använda Fair Finance färdiga mall för att skicka ett mail till din bank och uttrycka ditt missnöje.

 

 

CETA röstades igenom i EU-parlamentet idag – men kampen är ännu inte förlorad

skiftet-3
Jag bredvid Toofan från skiftet.org innan han överlämnade 15,365 namnunderskrifter mot CETA till EU-parlamentariker Marita Ulvskog (S) i lördags

Vad är CETA?

CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) är ett handelsavtal mellan Kanada och EU. Liksom systeravtalet TTIP (som just nu är lagt på is i och med Trumps tillträde som president i USA) inkluderar CETA en direktörsdomstol där företag kan stämma stater ifall företagen anser att en stats lagstiftning hotar företagets framtida vinst.

CETA-avtalet kommer att göra det svårt för länder att utveckla miljö- och klimatlagstiftning

Till ovan nämnda domstolar kan enbart företag vända sig. Det skulle kunna gälla missnöje med att en stat genomför lagändringar till skydd för miljön till exempel. Detta har vi redan tidigare sett prov på i ICSID-domstolen där Svenska Vattenfall har  stämt den tyska staten på 50 miljarder för att de vill fasa ut kärnkraften. Ett annat exempel är när delstaten Quebec i Kanada införde lagstiftning mot miljöskadlig fracking och stämdes av ett oljeföretag.

EU-parlamentet röstade ja men kampen är inte över

Idag röstades – handelsavtalet mellan EU och Kanada igenom i EU-parlamentet. Men för att CETA ska bli verklighet krävs att alla EU:s medlemsländer ratificerar avtalet, dvs. röstar ja till avtalet. Kampen är alltså inte över ännu, säger Toofan Salehpour, kampanjare på folkrörelsen Skiftet.

Vi behöver din hjälp

Alla vi som vill se CETA gå i graven behöver mobilisera oss. HÄR kan du skriva under namninsamlingen för att stoppa CETA


Relaterade artiklar publicerade på bloggen

Carolina Jeppsson: Det handlar om frihandelsavtal

10 grunder till varför TTIP måste stoppas

Riksdagsledamot för Vänsterpartiet överklagar hemlighållande av TTIP- dokument