Han ska rensa världshaven från plast

boyan_slat
Boyan Slat. Foto: The Ocean Cleanup

Genom att installera långa, flytande barriärer som fungerar som en artificiell kustlinje och kan fånga upp plastsopor med hjälp av havets naturliga strömmar, har 22-åriga Boyan Slat planer om att starta den största marina soprensningen i historien.

Visionen är att år 2020 installera en 100 km lång flytande barriär centrerad i världens största avfallsdeponi: Great Pacific Garbage patch, belägen inom den Norra Stillahavsströmmen. Inom loppet av tio år ska anläggningen i teorin kunna avlägsna hälften av plastsoporna i Stillahavssopområdet. Idag avlägsnas ofta plastsopor från havet med hjälp av trålning, vilket är både kostsamt och tidsineffektivt och nederländaren menar därför att hans innovation kan komma att revolutionera hela sättet på vilket upprensningen av haven kommer att genomföras i framtiden.

År 2013 startade Slat stiftelsen The Ocean Cleanup som idag består av ett nätverk av ett hundratal frivilliga, till största del ingenjörer och ekologer, vilka arbetar med att vidareutveckla hans uppfinning. Nu söker The Ocean Cleanup finansiering från bl.a. oljebranschen för att kunna sätta sina planer i verket. Tidigare i år sjösattes en 100 m lång prototyp i Nordsjön, för att för första gången testa uppfinningen under verkliga förhållanden på öppet hav. Idag förväntar forskare att det kommer att finnas mer plast än fisk i havet vid år 2050, så vi hoppas att Slat lyckas med sitt värv.

 

Svenska staten stäms för godkännande av brunkolsförsäljning medan Vattenfall köper vindkraft i Danmark

I måndags gick Vattenfall ut med ett pressmeddelande om att de vunnit budgivningen för att få bygga en kustnära vindkraftpark i Danmark. Företaget kommer i och med detta bli Danmarks största vindoperatör. Nu väntar de bara på den danska statens slutgiltiga godkännande av affären. Magnus Hall, Vattenfalls VD, sa i pressmeddelandet:

-”Det här är fantastiska nyheter. Vi har arbetat extremt hårt med den här budgivningen och våra ansträngningar har nu gett resultat. Detta är ett stort steg för Vattenfall i vår strävan inom förnybar energi. Tidigare i år meddelade vi att vi investerar 5 miljarder EUR i förnybara energiproduktion inom de kommande 5 åren och ökar vår vindkraftproduktion i alla länder där vi har verksamhet”.

Lillgrund_wind_farm_06.jpg
Lillgrund vindkraftpark mellan Malmö och Köpenhamn. Foto Hans Blomberg

Idag är dock en annan Vattenfallaffär på tapeten, nämligen Vattenfalls välbekanta brunkolsförsäljning. Idag, torsdag stämde två ungdomsorganisationer den svenska staten för godkännandet av försäljningen av Vattenfalls tyska brunkol. På initiativets facebooksida kräver de att staten stoppar affären och fullgör sina klimatåtaganden gentemot framtida generationer. På sidan kan läsas:

-”Staten gjorde ingen miljöanalys av affären, enbart en finansiell avvägning. Detta går emot statens riktlinjer vid försäljning av statlig verksamhet”.

-”Försäljningen står i direkt strid mot det antagna Generationsmålet om att trygga en hållbar planet för framtida generationer till 2020”.

peitz_kraftwerk_jaenschwalde_2010
Jänschwalde kraftverk. Foto  J.-H. Janßen 

Försäljningen av Vattenfalls brunkol är en riktig härva som genererat mycket uppmärksamhet i bland annat Svensk media och av Greenpeace som ihärdigt drivit kampanjen Låt kolet ligga! Miljöpartiet hamnade dessutom på prispallen som årets vinnare av svenska Greenwashpriset 2016 grundat att de plötsligt ändrade ståndpunkt i brunkolsfrågan och ställde sig bakom beslutet att sälja Vattenfalls tyska brunkol till tjeckiska EPH.

-”Staten ska säkerställa en god miljö för nästa generation. Det gör man inte genom att sälja Vattenfalls brunkol. Därför kommer vi driva ett skadeståndsmål mot dem”, säger Frida Berry Eklund, en av de som driver stämningen till SVT Nyheter.

 

Plantera träd genom dina webbsök

ecosia_skarmdump
I övre högra hörnet kan du se hur många träd du bidrar till att plantera genom dina webbsök. Motiverande!

Ecosia är en sökmotor som är lite annorlunda jämfört med många andra. Ecosia hade nämligen i slutet av 2014 planterat 1 miljon träd. Detta har de åstadkommit genom att donera 80% av sina inkomster till trädplanteringsprogram i västafrikanska Burkina Faso, på Madagaskar och i Peru.

Läs mer om varför träd är så bra för klimatet

Hur är detta möjligt? Genom att människor använder Ecosia som sökmotor när de letar efter saker på internet. Närmare bestämt mottar Ecosia reklamintäkter när människor klickar på annonser som visas i sökresultaten. Alltså på samma sätt som andra sökmotorer tjänar pengar. Det kostar förstås ingenting för dig som användare. Den enda skillnaden jämfört med andra sökmotorer är som nämnt att Ecosia väljer att donera merparten av sina intäkter till att plantera träd.

Se vilka andra  trädplanteringsprojekt jag stöttar

Du kan alltså hjälpa planeten en hel del genom att fortsätta att söka på nätet, precis som du brukar. Som användare kan du följa med på hur många träd du är med och planterar genom dina sökningar, samt ta del av redovisningen av vart pengarna tagit vägen. Denna information publicerar nämligen Ecosia för alla att se. Läs mer och lägg till Ecosia som din sökmotor.

Framtiden är grön

live_nelvik
Live Nelvik Bildkälla

Live Nelvik ställde sig på talarpodiet vid Statoils bolagsstämma med ett egenskrivet tal i hand. Vad tycker du om responsen från salen?

Vill du se mer av Norges härligaste och kanske mest träffsäkra TV-personlighet, Live Nelvik? Se de fem 30 minuter långa avsnitten i miniserien Live redder verden. litt.  som handlar om miljömedvetenhet. Jag har sett alla fem avsnitt och det är omöjligt att inte bli smittad av hennes upprymdhet över att göra världen lite bättre. Klappa för Live!

10 grunder till varför TTIP måste stoppas

TTIP.jpg
Bildkälla

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) är ett frihandelsavtal som EU och USA har förhandlat om sedan 2013. Troligen försöker parterna komma till enighet om avtalet innan USAs nya president väljs den 8 november i år. Förhandlingarna har från början förts bakom stängda dörrar utan att allmänheten eller miljöorganisationer har kunnat ha insyn in vad avtalet ska innehålla. Efter stora protester runt om i Europa har det nu bestämts att nya förhandlingsförslag ska offentliggöras. Men vad är det människor är så rädda för egentligen?

TTIP på 2,5 minuter:

Jordens Vänner har fört en lista på vad du som medborgare borde veta om TTIP. Nedan följer deras lista i förkortad version:

10 saker du bör veta om TTIP

1.  ”… Kort sagt handlar TTIP om att ta bort det som industrin kallar ”tekniska handelshinder”. Det betyder att EU:s regler och standarder inom en lång rad områden som t.ex. matsäkerhet, konsumentskydd och miljö riskerar att bli sänkta eller avskaffade som en följd av avtalet. Målet för avtalet är avreglering, så att industrin ska kunna sälja fler produkter”.

2.Utländska verksamheter kommer att kunna lagföra stater vid sidan om det nationella rättssystemet: Som en del av förhandlingarna ingår den kontroversiella tvistlösningsmekanismen (ISDS – Investor State Dispute Settlement). ISDS ger en utländsk investerare rätt att stämma stater i internationella skiljedomstolar om staterna genomför en politik som går ut över investerarens förväntade vinst. … Exempelvis har Vattenfall stämt Tyskland, Philip Morris har stämt Australien, Chevron har stämt Ecuador och Veolia Egypten.”

Skriv på namninsamlingen för att stoppa TTIP

3. TTIP kan betyda fler kemikalier i leksaker och kosmetika: EU ställer högre krav än USA på användning av och märkning av kemikalier i en lång rad produkter. Medan EU har förbjudit över 1300 kemikalier och ytterligare reglerat användningen av 250 ingredienser är bara 11 substanser förbjudna i USA. Gemensamma regler på kemikalieområdet kan betyda att EU ska acceptera hormonstörande ämnen som ftalater i leksaker för barn eller skadliga substanser i kosmetika.

4.TTIP kan leda till mer GMO, klorkycklingar och tillväxthormoner i EU: EU riskerar att tvingas tillåta gen-modifierade matvaror utan märkning från USA, där genmodifierade organismer (GMO) är mycket utbrett. Företag i USA pressar förhandlarna för att få EU att minska sina restriktioner på import av icke godkända GM – grödor, öka godkännandena och minska säkerhetstest av GM – grödor och ersätta obligatorisk märkning av GM – matvaror och – foder med frivilliga regler.”

5.TTIP är dåligt för klimatet: Det är mycket sannolikt att TTIP kommer att medföra ökad import av skiffergas, tjärsand och olja från USA, där den beryktade fracking – metoden är utbredd … ”

6.TTIP kan betyda adjö till EU:s försiktighetsprincip: Europeisk och amerikansk lagstiftning bygger på olika grundprinciper. I USA krävs vetenskapliga bevis för att t.ex. förbjuda specifika kemikalier medan i EU kan ämnen förbjudas på en väldokumenterad misstanke. USA betraktar EU:s försiktighetsprincip som ett handelshinder och menar at det t.ex. stänger ute det amerikanska lantbrukets genförändrade produkter eller kycklingar tvättade med klor från Europa.”

7. ”TTIP kan medföra restriktioner på offentlig upphandling som främjar inköp av lokala och hållbara produkter: TTIP riskerar att motarbeta lokala matvaruprogram i USA och EU som försöker främja hälsosammare, mer hållbara och lokalt producerade matvaror genom offentliga inköp. Detta eftersom prioriteringen av lokala matvaror ses som ett handelshinder.”

8.De ekonomiska fördelarna med TTIP är starkt övervärderade: Förespråkarna för TTIP framhäver ständigt att ett handelsavtal med USA kommer att kunna pumpa upp EU:s ekonomi med 120 miljarder euro och skapa åtskilliga tusen arbetsplatser. … Samtidigt är beräkningarna fulla med förutsättningar som EU:s ekonomi inte lever upp till och bortser från väsentliga utgifter förbundna med avtalet.”

9. ”Förhandlingarna föregår bakom Slutna dörrar: Medborgarna och det organiserade civilsamhället har vägrats tillgång till förhandlingsbordet, medan näringslivets lobbyister har haft privilegierad tillgång till information och möjlighet att bli hörda. Allmänheten har bara tillgång till en rad läckta dokument från förhandlingarna, som det aldrig var meningen att befolkningen skulle ha insyn i. Den bristande öppenheten gör det svårt att följa förhandlingarna och tillförsäkra att den breda allmänhetens intressen inte sätts åt sidan. …”

10. ”… Med i förhandlingarna hör etablerandet av ett gemensamt regleringsråd som ska garantera att lagar och regler i framtiden utformas i tätt samarbete mellan EU och USA. Det betyder att USA ska rådfrågas varje gång medlemsländerna nationellt eller på EU-nivå önskar genomföra ny lagstiftning, t.ex. på miljö- eller hälsoområdet. Regleringsrådet öppnar samtidigt upp för att näringslivslobbyister kan få inflytande på europeisk och därmed också svensk lagstiftning innan allmänheten får kännedom om processen.”

stop_TTIP
Bildkälla


Kunskap är makt. Lär dig mer och se vad du kan göra för att stoppa fulavtalet:

Kollaborativ ekonomi förenklar för människor att dela med sig

Den kapitalistiska ekonomin är ett linjärt system där det ständigt produceras nya prylar, medan det inte finns något fullt fungerande system (någonstans i världen skulle jag vilja påstå) att ta hand om alla dessa saker när de är förbrukade, vilket resulterar i enorma sopberg och oförlåtligt mycket skräp i vår natur och i våra hav. Tack och lov är den kollaborativa ekonomin (vilken bygger på tillgång framför ägande) på framfart runt om i världen. Ett naturligt inslag i den cirkulära ekonomin är exempelvis avfallsminimering då den inkluderar uthyrning, utlån, gåvor (föremål & tid), och återanvändning.

cirkulär
Bild Northeast Recycling Council

Några kollaborativa initiativ

Streetbank är ett internationellt online community är vi kan dela saker med våra grannar. För att å registrera sig hos Streetbank måste en lägga ut någonting som en kan låna ut. Jättekul koncept.

Föreningen Kollaborativ ekonomi Göteborg har skapat utlåningsmärken så att vi kan berätta för våra grannar vad vi kan tänka oss att låna ut. Märkena  sätts på brevlådan eller dörren och kan laddas ned för utskrift HÄR (gratis).

låna 2.JPG

Freeshop.se här kan vi lägga ut våra prylar som inte används, så att de kan hamna i rätt händer: genom att ge bort sakerna som gåva till någon som vill ha dem. Genom Freeshop fick jag den här griffeltavlan av en tjej som heter Linda. Jag tänker använda den till mitt bröllop:)

griffel.png

Det dyker upp så många nya, underbart härliga initiativ hela tiden. Cirkulär ekonomi är fantastiskt, så välkomna att dela :)

Läs mer om kollaborativ ekonomi:  Kollaborativ ekonomi i mitt hjärta

Möhippa och bästa vänner

Mina tjejkompisar har tagit med mig på möhippa för några helger sedan. Jag blev så väldigt överraskad när de stormade in i mitt sovrum kl 08 en lördagmorgon! Å det blev en så himla rolig dag! Jag fick dansa zumba för första gången i livet, spela femkamp, äta och dricka massor gott, haha:) Att få se dem allihop var givetvis det absolut bästa med hela dagen. Det var till och med ett par stycken som  kom hela vägen till Göteborg från Oslo och från Nyköping, hurra!

kanin.JPG
Jag tycker egentligen att människor i djurdräkt är lite otäckt

Läs också Förlovad i ett år men står fortfarande utan diamant!

Mina tjejkompisar är så himla fina och de hade verkligen utgått ifrån vad jag kunde tänkas tycka var roligt när de planerade dagen. Bland annat fick jag så fina DIY presenter (och ett par andra personliga presenter) av dem och fick gissa vilken som var från vem. Jag gissade faktiskt mer eller mindre rätt direkt :)  Se så underbart:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hemmagjort rosensocker, egenplockat kamomillte och min favorit: flädersaft i discoklänning
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Stickling av fin elefantöra
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Pärlplatta som jag var tvungen att rama in för jag är väldigt förtjust i wombats
grytlapp
Två egenstickade grytlappar, så fina. De har redan testats och fått godkänt:)
tavla
Tavla ”splash of water”

Kvällen avslutades med att jag fick göra hemmagjort läppbalsam. Meningen var nog att vi skulle göra det ihop, men alla var mer eller mindre slitna efter en lång dag. Det var väl inte mer än rätt att jag fick ordna lite då! :) Ett par stycken blev glömda i kylskåpet, så jag ska se till att de hamnar hos sin rätta ägare.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Läppbalsam på kakaosmör, mandelolja och bivax. Gissa vilken som är min :)

Jag har underbara vänner