Trump har utnämnt klimatförnekaren Scott Pruitt till att leda det amerikanska naturvårdsverket EPA

pruitt
Scott Pruitt. Foto: Gage Skidmore

Vi kommer som ni vet att starta det nya året med att få en klimatskeptiker i Vita Huset. Faktum är att herr Trump i detta nu håller på som bäst med att nominera alla möjliga tveksamma kandidater till diverse politiska poster i sitt kabinett. Igår utnämnde han Scott Pruitt, federal åklagare i Oklahoma till att bli ledaren för Environmental Protection Agency (EPA), den amerikanska motsvarigheten till svenska Naturvårdsverket.

Själv skulle jag vilja våga påstå att det är föga passande att en man som senast i maj i år menade att debatten om huruvida vi människor har orsakat klimatförändringarna är långt ifrån avgjord ska leda EPA. Som om inte det är illa nog, så har mannen som nu blir ledare för EPA faktiskt stämt nämnda myndighet för att de infört regleringar med syfte att minska utsläppen av metan (en potent växthusgas) som olje- och naturgasindustrin står för. Hur ska det här sluta? Det är frågan på mångas läppar. Det enda jag vet är att de amerikanska miljöorganisationerna har utlyst rikslarm efter igår.

10 reaktioner på ”Trump har utnämnt klimatförnekaren Scott Pruitt till att leda det amerikanska naturvårdsverket EPA

 1. Alltså jag kan inte låta bli att också skriva ett svar på detta absurda uttalande!

  När jag först läste din kommentar blev jag mest arg på de påståenden du gjorde, men sen efter en stund gick ilskan över till något mer av en skrattretande känsla. Det är för mig helt ofattbart hur en människa kan vara så naiv. Det finns så mycket fel att påpeka i din text att jag inte vet var jag ska börja. Din så kallade fakta är ungefär lika vattentät som som en plastpool beskjuten med ett hagelgevär!

  Många här i kommentarsfältet har redan påpekat vissa saker angående dina påståenden men en ytterligare smäll på fingrarna tycker jag ändå kan vara befogat. Så här kommer en liten uppdatering på hur verklighetsläget egentligen är.

  Roland säger: Alla domedagsprofetior om klimatet som vi matats med på senare år har alltså ett ytterst svagt stöd i grundläggande naturvetenskap

  Vetenskapen säger: Direkta observationer visar att CO2 koncentrationerna ökar kraftigt som ett resultat av mänsklig aktivitet. Mätningar från både satelliter och från markbaserade mätstationer visar att en minskande mängd långvågig strålning (inom det absorptionsspektrum som CO2 har) lyckas ta sig ut i rymden. Detta leder till att värme ackumuleras i jordensatmosfär vilket i sin tur leder till att haven liksom landytor värms upp. Dessa observationer bygger på data insamlad under åratal från åtskilliga vetenskapliga publikationer som har genomgått rigorösa tester och peer-review processer. Klimatvetenskapen står på en mycket solid grund där man kan se en lång linje med empiriska bevis på att mänskliga utsläpp av CO2 är vad som orsakar klimatförändringarna. Alla grundläggande naturvetenskaper ställer sig tveklöst bakom denna fakta.

  Källor:
  https://agwobserver.wordpress.com/2009/09/25/papers-on-laboratory-measurements-of-co2-absorption-properties/

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2009JD012105/full

  http://www.nature.com/nature/journal/v410/n6826/abs/410355a0.html

  Roland säger: Klimatuppvärmningen sker så långsamt och omärkligt att det närmast är omöjligt att registrera.

  Vetenskapen säger: Den pågående uppvärmningen sker väldigt snabbt i geologiska termer. Jämfört med tidigare förändringar i klimatet som har skett historiskt sett är detta den snabbaste förändringen någonsin vilket också är vad som gör den så problematisk. Vad det gäller registreringen av förändringen kan man inte bara avläsa den, man kan också beräkna förändringen över tid väldigt exakt. Sedan 1970 har värmeinnehållet på jorden ökat med 6 x 1021 Joules per år, denna värme motsvarar 190 260 gigawatt. För att göra dessa siffrorna lite mindre abstrakta så har ett typiskt kärnkraftverk en output av 1 gigawatt, så med andra ord är den uppvärmning som sker varje år den samma som om 190 000 kärnkraftverk använder sin fulla kapacitet enbart till att värma upp haven och atmosfären. Studier har även gjorts där man har använt sig av multipel linjär regression för att filtrera ut externa effekter som tillexempel El Niño Southern Oscillation (ENSO), och skillnader i solinstrålning samt vulkanisk aktivitet, för att konstatera att den underliggande globala uppvärmningen av atmosfären och trenderna fortsätter att öka.

  Källor:
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2011GL048794/abstract

  https://skepticalscience.com/foster-and-rahmstorf-measure-global-warming-signal.html

  https://www.skepticalscience.com/global-cooling.htm

  http://www.noaanews.noaa.gov/stories2009/20090916_globalstats.html

  Roland säger: Ett av dellarmen i klimathypen är att den stigande koldioxidhalten skulle försura haven och skada korallrev och annat liv i haven. Påståenden om försurning är fel, det rör sig om en något reducerad alkalinitet

  Vetenskapen säger: Mycket av den CO2 som tillförs atmosfären diffunderar ner i haven. Faktum är att 1/3 av all den CO2 som har släppts ut sedan 1800 talets början har absorberats av haven. Den ökande koncentrationen CO2 i haven leder till att havets pH sänks och således blir surare. Under sura förhållanden kan inte koraller absorbera den nödvändiga kalciumkarbonaten som krävs för bibehålla skelettstrukturen vilket leder till att korallreven med tiden löses upp. Redan nu ser vi en kraftig försurning, sedan 1751 har haven försurats med 30%.

  Källa:
  http://www.teachoceanscience.net/teaching_resources/education_modules/coral_reefs_and_climate_change/how_does_climate_change_affect_coral_reefs/

  Dessa frågor är extremt viktiga och det är därför av största intresse för oss alla att förstå problemen. Detta är inget man kan tycka si eller så om, det är välbeprövad fakta.

  Gilla

  1. De accelererande utsläppen beror helt på att ett antal länder i Asien och Afrika med Kina och Indien i spetsen ökar sina utsläpp snabb takt genom att man bygger ut sin kolbaserade kraftproduktion. Länderna har visserligen skrivit under det urvattnade Paris-avtalet, men de har i realiteten inte förbundit sig någonting. Kina lovar att börja minska utbyggnadstakten framåt 2030 då de vet att deras befolkningskurva planar ut. Det är alltså inget verkligt löfte utan bara en enkel demografisk prognos. En rad utvecklingsländer har protesterat mot Trumps linje, vilket i vanlig ordning bara har att göra med att den innebär mindre subsidier från väst. Det har alltså lite att göra med någon oro för klimatet.
   I samband med det senaste klimatmötet COP22 i Marocko har man försökt hävda att man under 2015 tycker sig skönja att utsläppen bromsar upp något. Detta bevisar på intet sätt att klimatavtalen skulle haft någon effekt, dels har Kinas ekonomi bromsat in och dels har man i USA gjort en massiv övergång från kol till gas vilket minskat utsläppen där. Inget av detta har något att göra med FN:s klimatavtal, utan beror på helt andra faktorer.

   Enligt USA:s rymdstyrelse NASA har den globala temperaturen över land störtdykt med en hel grad sedan i somras. Det är den snabbaste avkylningen som uppmätts i satellitåldern. Temperaturen är nu tillbaka på samma nivå som genomsnittet för de senaste 20 åren. Solforskare visar nu att Solen åter blivit lika passiv som under den kalla lilla istiden. Det förebådar ett par kalla decennier – tvärt emot vad Johan Rockström och FN:s klimatpanel IPCC hävdar.
   Koldioxidens icke-verkan på klimatet redovisades tydligt av ett dussin nordiska forskare vid en konferens på Lidingö den 8/10, googla “klimat konferens succe”. Dit var miljöminister Isabella Lövin personligen inbjuden

   Solens inverkan rapporterades redan 1801 av William Herschel i London. IPCC har negligerat forskning om solen, men andra har funnit att den nu gått in i en fas som förebådar några kalla decennier.
   Klimatets verklighet är enkel att förstå: Sedan 50-talet har klimatet blivit några tiondels grader varmare och halten koldioxid i luften har ökat med 30 procent. Det har ökat skör-darna med 40 procent på 20 år enligt FAO. De fattiga har fått mer mat och billigare mat, så att nära två miljarder har lyfts ur extrem fattigdom sedan 1990 enligt Världsbanken.
   Värmen har varit BRA. Utsläppen har varit BRA.
   Koldioxiden gör att öknarna minskar, skördarna ökar och alla blir rikare. IPCC har helt fel. Miljöpartiet driver politiken åt fel håll. Grön Ungdom har blivit vilseledda.

   Och du Joel du kan titta på fakta först http://www.drroyspencer.com

   Gilla

   1. Tvärt om har NASA sagt att september 2016 är det varmaste i modern tid. http://data.giss.nasa.gov/gistemp/news/20161017/

    och hela 2016 kommer sannolikt att bli det varmaste hittills uppmätt https://www.theguardian.com/environment/2016/oct/18/2016-locked-into-being-hottest-year-on-record-nasa-says

    Roy Spencer är en känd klimatförvillare och många av hans påståenden har vederlagts av forskarvärlden, här finns en lista med klimatmyter han spridit och vad forskningen faktiskt visar https://www.skepticalscience.com/skeptic_Roy_Spencer.htm

    Gilla

 2. Jag kände mig manad att kommentera på det du skriver, Roland. Inte på att dina påståenden är felaktiga, det är redan gjort, utan för att jag tror du fått om bakfoten vad pseudovetenskap är, vem här som bedriver den, och varför.

  Det finns ett koncept av att länka till sina faktakällor för att styrka sina argument. Det är för att vi andra ska kunna ta del av den information du bygger dina påståenden på. Argumentera med information som grund. Det är informationen i dessa källor som är det viktiga, inte personen bakom. Genom att hänvisa till enstaka personer, ta lösa påståenden, och bygga hela sanningar på dessa, gör du det omöjligt att motargumentera eftersom motparten måste leta upp källorna själv. Det hjälper inte heller att höja personer till skyarna, som du gladeligen och något oroande entusiastiskt gör, eftersom det är irrelevant. Det sätter snarare en viss ton av religiöst iver på det du skriver. Alla kan ha fel, oavsett meriter.

  Om du sedan ska citera källor, är det skillnad på källor och källor. Eftersom du rakt av avfärdar all den vedertagna vetenskapen som byggts upp antar jag också att du inte förstår begreppet ”peer-reviewed”. Det är en process som är framtagen för att säkerställa empiriska bevis och rationella argument. En form av gallring så att sådant som är sant kommer fram och sådant som inte är det faller genom gallret. Processen kan du läsa om på Wikipedia, men det viktiga med den är att den är objektiv och stödjs av rationalism och logik. Inget är ofelaktigt och evigt, men att motsätta sig något så gediget som peer-review processen kräver rationalism, logik och empiriska bevis av samma kaliber som de som stödjer den. Därmed antar jag att du inte förstår processen snarare än motsätter dig den.
  Därmed vill jag också påstå, med det jag sagt och finns att läsa om peer-review, att det är du som sprider pseudovetenskap. En hint finns i de personer du hänvisar till. Vid googling av deras namn var det inte ovanligt att de dök upp i sammanhang av oförmåga att få viss artiklar igenom peer-review processen och anknytningar till politiskt drivna organisationer, Stockholmsinitiativet inte minst. För att så energiskt påstå att miljöfrågan är politiskt driven från ”vår” sida är det lite klumpigt att själv använda personer med anknytning till politiken.

  Med detta sagt vill jag till sist också påpeka att din uppenbara hängivenhet till konspirationsteorin New World Order ökar sannolikheten att andra tar dig och dina argument som irrationella och ologiska. Den konspirationsteorin bygger på detaljer som görs till en hela sanningar men bottnar i grov oförståelse av hur världen fungerar och en oförmåga att dra så enkla slutsatser som att slänga pengar i sjön omöjligen kan leda till någon form av ekonomisk vinst, och därmed ingen politisk kraft, och ännu mindre att göra marionettdockor av populationer. Dina egna ord är präglade med dessa brister. Att hänvisa till en konspirationsteori som slutkläm på vartannat stycke är lika trovärdigt som att höja enstaka forskare till skyarna utan grund. Det är bara ett sätt att höja ögonbryn och sänka hakor.

  Ser fram emot att diskutera frågan vidare!

  PS: En underbar liten miss du gjort. Du säger flertalet gånger att koldioxidökningen följer temperaturökningen. Men ändå motsäger du dig inte en viss antropogen uppvärmning. Hur lyckas människan med den bragden? Att värma planeten utan växthusgaser?

  Gilla

 3. Hej Roland!

  Det är fantastiskt intressant att se och läsa alla dina påståenden och i dagens samhälle kan man hitta källor på i stort sett allt man tror på. Jag skulle vila börja med att påstå att du har fel angående ökenspridningen! Flera studier visar, som du säger, på ökad växtlighet, MEN detta är i södra delen av Sahel, medan norra delen visar tydliga tecken på ökande ytor av torrare områden med mindre vegetation. Det visas även på tydlig ökenspridning i flera andra delar av världen, så som södra Spanien, vilket såklart är en konsekvens av många faktorer. Men som Cajsas skriver så blir torra områden torrare vilket då ökar risken för skogsbränder som tillsammans med flera antropogena faktorer bidrar till detta fenomen. Denna norrgående trend, från Nordafrika upp mot Europa, visas även i flera andra klimatzoner så som trädgränsen rörelse mot nordligare breddgrader i norra Sverige.

  Angående det sura regnet så var det svaveloxid som var det största problemet, medan det idag snarare är kväveoxid eftersom svavelhalterna har minskats i fossila bränslen. Kväve oxiderna bidrar fortfarande med problem men är svårare att reglera då de bildas som en bi produkt vid förbränningen. Angående dina och IVLs undersökningar undrar jag under hur lång tid de genomfördes, då den kemiska processen tar en tid samt att marken inte återhämtar sig direkt.

  Om du sen tror att ozonhålet skulle minska direkt bara för att CFCs förbjöds så måste jag informera dig om tiden det tar för gaser och partiklar att färdas uppåt i atmosfären, det sker inte över en natt! Så anledningen till att Ozon hålet fortsatte att öka var för att redan utsläppt CFC fortsatte att färdas upp i atmosfären. Då Ozonlagret ligger mellan 10-50km upp i atmosfären ligger det vid polerna över tropopausen vilet gör att det kan ta över tio år för freonerna att nå dit. Vilket då heller inte gör det speciellt konstigt att det tar tid att se de positiva effekterna. Och som atmosfärsfysikern Paul Newman på NASA’s Goddard Space Flight Center sa: ”If we had just kept letting CFCs increase at a pretty nominal rate, characteristic of the 1970s, the decreased ozone levels of the hole would have eventually covered the entire planet,”

  Jag skulle sen behöva hjälp med en förklaring, är inte reducerad alkalinitet samma som att det blir surare?
  Koraller är otroligt känsliga för förändring, både rörande temperatur och pH, och då flera av våra stora barriärrev dör, måste ju detta vara en konsekvens av något. konsekvenserna det ger är sedan oroligt stora då mycket marin aktivitet sker i dess områden.

  Självklart påverkas vi av solaktivitet och jordens placering och jorden har klarat stora variationer förut, med man får inte glömma att det har aldrig skett i den takt som det sker idag (Antopogent). Vad jag har förstått finns det inga cykliska variationer i solens fläckar, jag skulle mer än gärna se vilken källa du använt dig av. Du säger säger ju själv ”Jelbring avslutade: Innan vi förstår hur solfläckarna uppstår, kan vi inte förutsäga klimatet”. så hur kan vi då säga att de är cykliskt förekommande? Så vitt jag vet är de cykliska processer jorden utsätts för (angående solen) snarare Milankovic cykel, som består av tre individuella cykler som tillsammans påverkar jorden och solens instrålning. Jag är också väldigt nyfiken på vad Dr. Nils-Axel Mörner kom fram till under sina besök, framför allt i Bangladesh, då jag vet att det är ett otroligt utsatt land, i många avseenden, på grund av klimatförändringarna.

  Jag undrar även hur du menar att havsnivån inte kan höjas mer än 1mm per år om det blir fyra grader varmare? Det är för mig en omöjlig ekvation! En fyragradig höjning över hela jorden gör ju att isarna smälter på båda polerna vilket motsätter sig din teori om att det skulle tillväxa på den ena medan det smälte på den andra. eller har jag fel?

  Slutligen vill jag säga att IPCC gör ett fantastiskt jobb, och de många forskarna som spenderar sin fritid (många gör detta ideellt) på att vi ska förstå de förändringar som sker och för att vi ska förstå vilka konsekvenser vårt agerande kan ha. Jag är säker på att många av dem är väl medvetna om solens inverkan på vårt klimat men att de avgjort att de antropogena effekterna är den största faktorn till de förändringar vi ser. Om du är missnöjd med deras arbete kan du alltid gå in och skicka frågor till berörda forskare, de är otroligt duktiga på att svara på all kritik.

  Gilla

 4. Roland du skriver otroligt ungefär lika mycket som du har fel. I dagens läge finns det ett berg av forskning som visar på att klimathotet är ett akut problem, inte något slags larm som politikerna har smusslat ihop för att få in lite skattepengar. Tvärtemot vad du tycks tro så finns det självklart en stark konsensus inom akademin som bekräftar hotet med antropogen global uppvärmning där en extrem minoritet går emot (lite som anti-vaccin rörelsen). Om du letar efter fakta som motbevisar dig behöver du inte leta länge eftersom förutom tusentals med rapporter som är tillgängliga för alla finns det även i Sverige gratis utbildning inom geovetenskapen.

  Gilla

 5. Sveriges förmodligen mest meriterade klimatforskare professor Lennart Bengtsson skrev häromdagen en kommentar där han menade att huvudproblemet inte är att det långsamt blir varmare på jorden, och att växthusgaserna högst sannolikt är orsak härtill, utan problemet är att detta är omöjligt att hantera inom ramen för dagens politiska system. Klimatuppvärmningen sker så långsamt och omärkligt att det närmast är omöjligt att registrera, varför politiker och aktivister försöker skapa klimatändringar ur intet genom att förvandla dramatiskt väder till klimatändringar. Eftersom det är lätt att påvisa att vädret inte har blivit mer dramatiskt utan snarare tvärtom, så försätter sig politiska aktivister och även myndigheter i en hopplös situation eftersom de inte på sikt kan undgå att förlora sin trovärdighet. Ett färskt exempel var det jag skrev om igår, där miljöminister Isabella Lövin stod i TV och lögnaktigt påstod att ökenområden breder ut sig, vilket de inte gör. De flesta måste ju ändå ha noterat att vädret är mer dramatiskt på vintern då det bevisligen är kallare, än på sommaren. Dessutom har inte minst i Sverige ett varmare klimat uppenbara fördelar.
  På lång sikt (100 år eller mer) och i vissa delar av världen blir säkert ett varmare klimat ett problem men detta kan ju i första hand överlåtas åt de länder som kan komma att drabbas. Det är ju inte frågan om dramatiska processer utan ytterst långsamma förändringar ungefär som ett åldrande. Detta är ett nationellt problem som endast kan lösas genom teknologier som kan generera energi utan växthusgasutsläpp. Det finns idag inga möjligheter att producera tillräcklig med energi i länder som Kina och Indien utan ökade fossila utsläpp, men detta kommer säkert att se helt annorlunda ut när de har byggt upp sin egen högteknologi om några decennier.
  Alla domedagsprofetior om klimatet som vi matats med på senare år har alltså ett ytterst svagt stöd i grundläggande naturvetenskap. De förändringar i vädret som kunnat observeras ligger med god marginal inom det forskarna kallar naturlig variabilitet. Klimatfrågan handlar i grund och botten väldigt lite om vetenskap utan är mest en politisk kampanj,

  Gilla

  1. Hej Roland och tack för din kommentar. Jag är enig i att Lennart Bengtsson är en respekterad forskare. Men hans meningar om klimatförändringarna skiljer sig från de som flertalet andra klimatforskare uttrycker.
   Johan Rockström skev t.ex. så här om Roland Bengtsson i 2013: ”jag har stor respekt för Lennart Bengtsson, men han representerar en minoritet inom klimatvetenskapen. Han är en seriös forskare, och håller med om att människan värmer upp jorden genom utsläpp av växthusgaser. Det som skiljer honom från majoriteten av klimatforskare är att han bedömer att jorden är mindre känslig för utsläpp av växthusgaser än de flesta forskare. Anledningen är att han i huvudsak bedömer att förstärkande återkopplingar (där jorden självt förstärker uppvärmning) inte sker. Men vi ser redan att de sker, som exempelvis när Arktis smälter och byter färg från ljus till mörk yta, som gör att mindre värme från solen reflekteras tillbaka till rymden. Dessutom. Den prognos Lennart gör av risken, att vi kanske når 1-2 graders uppvärmning, är redan det ett STORT problem. Vittnesmålen från människor i Vietnam i programmet är ett tydligt exempel på det (vid 0.8 C uppvärmning). Risken är att vi når över 3 C uppvärmnign redan detta århundrade, vilket vore oerhört allvarligt. Det som skiljer Lennart och de flesta klimatforskare är således skillnaden mellan stora klimatproblem eller potentiellt katastrofala konsekvenser. Så, trots denna skillnad, råder lite osäkerhet att vi har ett problem som vi måste (och kan) lösa.” länk: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/chatt-om-klimathotet
   I egenskap av naturvetare vill jag först och främst understryka att det är ett stort konsensus inom forskarvärlden om att klimatförändringarna, där 97% anser att de är orsakade av mänsklig aktivitet. http://www.pnas.org/content/107/27/12107.full.
   Det är också stor enighet om att världen som vi känner den kommer att förändras i framtiden i och med klimatförändringarna. Forskarna menar att dessa förändringar troligen kommer resultera i bl.a. högre frekvens av extremväder, som värmeböljor och stormar. Distinktionen mellan väder och klimat är också viktig. Vädret är som du säger skiftande och kan förändras, liksom klimatet förstås. Men skillnaden mellan väder och klimat är ett mått på tid och väder handlar om atmosfäriska förhållanden inom en kort tidsperiod, men när vi talar om klimatförändringar, så handlar det om förändringar i långtidsmedelvärden av dagligt väder. Det är dessa långsiktiga förändringar som oroar, eftersom en långsiktig medeltemperaturhöjning kommer att medföra förändringar i vädermönster, ekosystemfunktioner osv.
   Det har också förtydliga att ökenspridning dessvärre sker på flera håll i världen, Somalia är ett av många exempel. Men det största problemet med att det blir varmare i framtiden är att isen vid våra poler riskerar att smält, vilket får flera konsekvenser som t.ex. en höjning av havsnivån. De klimatzoner vi har idag kommer att förstärkas, vilket kommer göra att blöta platser blir blötare och platser som redan upplever torka förväntas bli ännu torrare, vilket i förlängningen innebär att ökenspridningen skulle kunna bli ännu större i framtiden.
   Klimatförändringarna är ett internationellt problem som kan härledas till den industriella revolutionen. Grundat att det är västvärlden som har byggt sina ekonomier på fossila bränslen, så anser många också att väst har ett proportionellt större ansvar i dessa frågor gentemot fattiga, underutvecklade länder.
   Jag är enig i att det krävs en omställning från fossila bränslen för att förändra den här utvecklingen. Den måste ske snabbt.
   Avslutningsvis: Klimatfrågan handlar i allra högsta grad om vetenskap och inte om politisk kampanj. Enligt mig hade det dock varit bra om vi hade ägnat ett enormt mycket större utrymme till klimatfrågan också i politiken.

   Jag tror att du skulle finna stort värde i att läsa FNs klimatpanels rapporter om klimatförändringarna. De är verkligen intressanta, oavsett läsarens infallsvinkel: https://ipcc.ch/report/ar5/

   Allt gott

   Gilla

   1. Ökenspridningen
    Redan på 60-talet långt innan vi hade geosatelliter som kunde bevaka jorden utifrån, började idén om ökenspridning att på allvar etablera sig. Den framställdes som ytterligare ett allvarligt hot mot mänskligheten i samband med svåra tork- och svältkatastrofer i bland annat Sahelområdet. Jag vet inte hur många gånger jag hört Romklubbsordföranden Anders Wijkman skrämma med detta pseudoproblem.
    I dagarna har Sveriges Radios Vetenskapens värld sänt ett reportage om detta falsklarm. Bilden som målas upp är att den sparsamma växtligheten i Sahel försvann och Saharas öken spreds med hög fart söderut. På den här tiden var det dock inte så lätt att få en överblick över storskaliga naturförändringar i avsaknad av spaningssatelliter. Men senare när sådana satelliter placerats ut fick forskarna tillgång till satellitbilder som visade att Saharas öken inte spred sig. Tvärtom krympte den.
    Det här kan ju framstå som en god nyhet, men precis som med dagens klimatlarm möttes de positiva forskningsresultaten av fientliga och negativa reaktioner. Motståndet kom framförallt från FN-systemet som vill öka sitt överstatliga mandat och från utvecklingsländer i den så kallade G77-gruppen som bespetsat sig på biståndspengar från rikare länder.
    Idag vet vi att jorden blir allt grönare beroende på att den stigande halten av koldioxid i atmosfären från 0,03% till 0,04% gör att det växer bättre och att växtligheten tål torka bättre. Ytterligare ett falskt larm på miljöområdet har förbytts i sin motsats.

    Skogsdöden
    Om träd kunde gråta, är titeln på en bok av vetenskapsjournalisten Bo Landin från 1986. Han m.fl. aktivister medverkade till att det mot slutet av 80-talet piskades upp en hysteri om att skogen inom en kort tid var utdöende. Hotet mot skogen menade man, kom från försurande utsläpp från industri, kraftproduktion och bilavgaser som var både försurande och bidrog till marknära ozon. Hypotesen var att träden skadades direkt av kväveoxider och ozon i luften och via försurning av markerna som skadade rottrådarna.
    Begreppet skogsdöd började användas i Tyskland redan i början på 1980-talet där man menade att skogen bara hade fem år kvar att leva. I Sverige var det främst på Västkusten som forskare och media pekade ut skador. Forskning som visade att hypotesen om försurningsskador på trädens rötter var fel negligerades av såväl miljöforskare som ansvariga politiker.
    Opinionstrycket på politikerna från forskare och media blev stort och politikerna kände sig tvingade att ta fram snabba åtgärder. Det fanns inga långsiktiga data och ingen visste egentligen någonting men ändå upplevde politikerna att de måste göra något. En del åtgärder syftade därför mest till att bara visa opinionen att man tog frågan på allvar.
    Idag vet vi att skogsdöden var en myt. Vi har mer skog än någonsin. Hotbilden mot skogen visade sig vara helt felaktig, träd har i alla tider blivit sjuka och dött av naturliga orsaker. Fältförsök genomförda av IVL där jag var engagerad i ledningen, täckte marken för att hindra det sura regnet gjorde ingen skillnad. Idag vet vi att markförsurning inte är orsak till skogsskador. En orsak till minskad tålighet mot stormar och salta vindar kan vara att vi i Sverige hade en statlig detaljstyrning av hur skogsbruket skulle skötas. Ensidiga monokulturer med lite naturlig blandskog gjorde skogen mycket mer sårbar, vilket bl.a. senare års stormskador är exempel på.

    Ozonhålet
    Sommaren 1984 upptäckte brittiska forskare att stratosfärens ozonskikt hade tunnats ut över Antarktis med 40 procent. Man upptäckte även lägre ozonhalter i andra delar av stratosfären. Arktis uppvisade också en mindre uttunning. Forskare hade trott att de utsläppta stabila freonerna (CFC) var ofarliga. Hypotesen var att dessa tros allt bröts ner av det starka UV-stålningen i stratosfären och frigjorde klorradikaler som de menade angrep ozonet. Freoner läckte ut från bland annat användning av avfettningsmedel, drivgas i flaskor och kylmedium i kylskåp.
    Dessa upptäckter utlöste ett intensivt larmande från olika miljölobbygrupper och industriintressen. Politikerna svalde de skrämmande förutsägelserna om en epidemi av hudcancer, andra hälsoproblem och skador på djurlivet. År 1987 hade man trummat ihop en global konferens i Montreal som fattade beslut om att fasa ut freonerna där de användes. Forskarnas klimatmodeller pekade på att det kunde ta uppåt 50 år för ozonskiktet att återhämta sig. Det s.k. Montreal-protokollet trädde i kraft år 1989.
    När så ozonhålet åter minskade redan efter några år berömde sig det politiska etablissemanget om att ha räddat världen undan en miljökatastrof. Efter ytterligare något decennium började det dock åter växa och många forskare menade att denna ozonuttunning till stor del var ett naturligt fenomen som växlade i takt med solaktiviteten och intensiteten i UV-strålningen. Många forskningsrapporter menar idag att man överskattat freoners roll vid uttunningen av ozonskiktet. Andra faktorer såsom vind, kyla, solaktivitet och förändringar i de allmänna vädermönstren över Sydpolen spelar förmodligen den största rollen.
    Även detta miljölarm har kostat enorma belopp för forskning och för att byta ut fullt användbara kylanläggningar till sådana som kunde drivas med andra kylmedier. Forskning som kan grumla framgångssagan kommer naturligtvis inte att nämnas av vare sig politiker, stormedia eller miljölobbyn. Det är viktigt att framställa Montrealfördraget som en succé för global centralstyrning.

    Global uppvärmning
    Larmen om global uppvärmning på grund av utsläpp av växthusgaser lanserades på allvar 1991 av Romklubben i deras skrift Den första globala revolutionen. Den lades till grund för FN:s miljökonferens i Rio år 1992 som leddes av den familjen Rockefeller och Romklubben mycket närstående Maurice Strong.
    När vi bedömer klimatpolitiken och de tusentals miljarder som till ingen nytta hittills investerats i klimatåtgärder i västvärlden kan det vara bra att hålla i minnet alla dessa tidigare falsklarm som vi gått på och som lagts till grund för ett fullständigt sanslöst resursslöseri. Även om jag inte ifrågasätter att antropogen påverkan orsakar en viss global uppvärmning, så måste jag konstatera att de prognoser som FN lagt till grund för sitt agerande av alla observationer att döma är våldsamt överdrivna. Den mest observerbara effekten hittills av våra utsläpp av koldioxid och en liten uppvärmning, är att växtligheten och allt annat liv frodas och färre behöver svälta.
    Ett av dellarmen i klimathypen är att den stigande koldioxidhalten skulle försura haven och skada korallrev och annat liv i haven. Påståenden om försurning är fel, det rör sig om en något reducerad alkalinitet. Jorden har under sin historia klarat av betydligt större fluktuationer i atmosfärens koldioxid utan problem för det havslevande. Sannolikt är en lite högre koldioxidhalt i havens ytvatten även gynnsamt för större delen av allt havslevande. Vad man dock borde ha betydligt större uppmärksamhet på är de 60.000 handelsfartyg som befar världshaven och som drivs med svavelhaltig bunkerolja. Ett enda fartyg kan släppa ut lika mycket försurande avgaser som flera miljoner personbilar. Men på det problemet kan inte FN och oligarkerna bakom lika lätt bygga sin New World Order, så problemet tystas ner.
    Någon gång måste vi lära oss att vara mer eftertänksamma och kritiskt granskande när olika starka politiska och ekonomiska intressen försöker skrämma med miljökatastrofer. Om vi inte låter oss skrämmas till rädsla kan man inte suga ut våra samhällen på resurser lika enkelt som idag.

    Gilla

   2. Just ja glömde skriva om IPCC :-)

    vetenskaplig konferens på Lidingö den 8/10 visade ett dussin av Nordens främsta klimatforskare att koldioxid inte kan ha någon betydande inverkan på klimatet.
    Professor Ole Humlum, Oslo, har analyserat oregelbundenheterna i de globala temperaturerna över land och över hav samt i halten av koldioxid i atmosfären. Han visade att temperaturen ändras innan halten. Därmed kan koldioxiden inte ha någon nämnvärd inverkan på temperaturen.
    Hans analys bekräftar bara vad många forskare funnit för decennier sedan, ex.vis, professor Richard Lindzen, MIT, dr. Willie Soon, Harvard, professor Nir Shaviv, Israel, och Habibullo Abdussamatov, St. Petersburg.
    Temperaturen driver koldioxiden, inte tvärtom. Det senare är vad FN:s klimatpanel IPCC hävdar och förgäves försökt bevisa i mer än 25 år.
    Från konferensen på Lidingö finns en serie videor med forskarnas föredrag. Googla: “humlum cool” för en intervju på 5 minuter, där Humlum säger att verkan av koldioxid är underordnad naturliga krafter. I hans föredrag finns diagram över fasföljden för temperaturer och koldioxid. En kort beskrivning finns här: “klimatsans fasläget”.
    Dr. Nils-Axel Mörner är en av världens mest erfarna experter på havets nivå. Han är en av de mycket få som personligen besökt de kritiska platserna flera gånger, ex.vis, Maldiverna, Bangladesh, Kiribati, New Orleans och Venedig.
    IPCC använder satellitmätningar av havets nivå, vilka inte stämmer med mätningar i världens hamnar. De senare visar takten i havets stigning sedan 1700-talet. Den har inte ändrats, när fossila bränslen börjat användas. Det visar också att koldioxid inte påverkar klimatet.
    I Sverige är landhöjningen större än havets stigning i hela landet med undantag för Falsterbo, där de två processerna tar ut varandra.
    Takten är drygt 1 mm/år. Söderhavsöarnas koraller växer snabbare, så att fler öar växer än minskar i area. Det finns ingen risk att havet kommer att översvämma dem. Även om klimatet skulle bli 4 grader varmare, kan havet inte stiga med mer än ytterligare 1 mm/år. Naturlagarna sätter den gränsen.
    Mörner beräknade havets stigning för år 2100 till + 5 cm ± 15 cm. Den avkylning av klimatet som väntas sänker då nivån.
    Professor em. Jan-Erik Solheim, Tromsö, är en internationellt erkänd expert på Arktis. Han visade hur utbredningen av isen varierat under tusen år. Från Island finns så gamla data. Senare har man fått säkra uppgifter från fartygs loggböcker. Den fasta isen sträckte sig nästan ända till Skottland 1888 medan den slutade norr om Spetsbergen 1769. Åren 1866 och 1966 löpte iskanten nästan längs samma linje. Utbredningen varierar alltså inom vida gränser, men svänger upp och ner.
    De senaste 10 åren har varit relativt stabila. Sommarens minimum har varit mellan 4 och drygt 5 miljoner kvadratkilometer varje år utom 2012, som kännetecknades av stormar, som skapade extremt tjocka bälten av drivis.
    Som astrofysiker pekade han på klimatets samband med solens varierande antal solfläckar och planeternas rörelser. Det tyder på ett minimum i solens aktivitet 2025 – 2050, då vi kan vänta oss ett kallare klimat.
    Hans Jelbring, fil. dr. i klimatologi, visade hur isen på havet i norr och söder växer och krymper i motfas. Den globala mängden är relativt konstant.
    I övrigt uppehöll han sig vid de stora bristerna i dagens kunnande om klimatets variatio-ner. Dessa har en tydlig koppling till de cykliska variationerna av antalet solfäckar, men vad som driver dessa är mycket osäkert. Han refererade dels till Annie Maunder, som redan 1907 publicerade solfläcksdata och slutsatser om planeternas påverkan, med ett visst inflytande av Jorden och Månen.
    Han refererade också till en omfattande studie av John Herman och Richard Goldberg, NASA från 1978: Sun, Weather and Climate. IPCC har arbetat i 25 år och inte låtsats om att dessa arbeten visat hur viktig solen är för vårt klimat. Det visar att IPCC inte arbetat vetenskapligt. IPCC ägnar sig inte åt “vetenskap” utan åt “pseudovetenskap”.

    Jelbring avslutade: Innan vi förstår hur solfläckarna uppstår, kan vi inte förutsäga klimatet.
    Ovanstående fakta vill Karlsson inte erkänna att de finns. Det är Karlsson, IPCC, Isabella Lövin och Anders Wijkman, som förnekar vetenskapen om klimatet. Denna säger att inverkan av koldioxid är så liten att den inte kunnat mätas samt att vi går mot kallare tider, inte varmare.

    Gilla

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s