Hilde Nystad: Kan stadsmiljöer tillhandahålla goda livsmiljöer för pollinatörer?

hilde
Hilde Nystad. Foto: privat

Kan stadsmiljöer tillhandahålla goda livsmiljöer för pollinatörer? Detta var ämnet för Hilde Nystads examensarbete i biologi. Jag tyckte att det var så spännande att jag har bett henne berätta om varför pollinatörer är så viktiga och att tipsa om vad vi kan göra för att hjälpa dem. Hilde har en kandidatexamen i biologi och i vår kommer hon också att vara klar med sin master i biologi.

Ge en hjälpande hand till våra vilda vänner!

En pollinatör är ett djur som flyttar pollen från ståndarna (växternas hanorgan) till pistillerna (honorganet). Pollinatörer kan vara insekter som flugor, skalbaggar och fjärilar, men också fåglar, ödlor och fladdermöss kan fungera som pollinatörer. Den största delen av pollineringen står dock bin för.

Pollineringskris

Vi har väl alla hört talas om pollineringskrisen. För honungsbin (Apis mellifera), som är domesticerade bin som lever i eusociala samhällen så har ”Colony collapse disorder” (CCD) ställt till det. CCD händer när arbetarbin inte återvänder till bikupan, vilket leder till att den till sist kollapser. Möjliga orsaker kan vara varroakvalster (Varroa destructor), men också bekämpningsmedel har fått skulden. Det är inte bara honungsbin som har minskat, också vildbin har blivit färre, men här är omfattningen och orsakerna svårare att fastställa, inte minst för att det finns över 20 000 arter av bin att hålla reda på.

ecosystemservices
Honung, jordgubbar och mandlar är bara en bråkdel av vad bin bidrar till att bibehålla. Foto: Pexels

Minskningen av pollinatörer har fått så stor uppmärksamhet just för att vi är så beroende av deras tjänster. I vissa fall är växter helt beroende av insektspollinering (t.ex. äpplen), medan i andra fall bidrar pollinering till högre skörd och högre kvalitet (t.ex. jordgubbar, svarta vinbär, körsbär, blåbär, hallon, plommon, zucchini, pumpor och oljeväxter). Ungefär 75 % av all mat som vi konsumerar gynnas av besök från pollinatörer, Den största delen står honungsbin för, men också vilda bin hjälper till med att pollinera grödor och i vissa fall är de mer effektiva än honungsbin. I tillägg är 80% av alla vilda blommande växter helt beroende av pollinatörer för frösättning och fruktbildning.

Hur kan vi hjälpa?

Även om det kan vara ett stort fokus på hur dåligt det går för världens pollinatörer, så finns det hopp och vi kan själva hjälpa till! Ett enkelt steg är att välja mer pollineringsvänliga växter. Den första viktiga växten som blommar här i Sverige är sälgen. Eftersom sälgen är en tvåbyggare (växter där könen är olika individer) så är det bara hansälgen som blommar. Därför kan det vara viktigt att spara dessa individer eftersom de ger viktig näring till småfrusna humlor nu på våren.

I en studie från 2014 som fokuserade på hur attraktiva trädgårdsväxter var för bin och andra pollinatörer, så fann man att blommor inte behöver vara inhemska för att hjälpa pollinerande insekter. Eftersom nektar i princip är socker och vatten, så är det mer viktigt hur attraktiv växten är för pollinatören. Växter som ser vackra ut för oss, är kanske inte alls lika inbjudande för en pollinatör. Bin kan till exempel inte se rött, de ser i stället färger som grönt, blått och ultraviolett. Denna samma studie fann att särskilt lavendel, dahlia och mejram var populära val, medan pelargonia inte alls var lika attraktiv för pollinatörer.

lavender-1537694_1920
Levendel är en favoritväxt bland bin. Foto: Pixabay

Jordbruksverket har en bra sammanställning på vilka arter som ger bäst ”honungspotential” – alltså hur mycket honung man teoretisk kan producera från en hektar med ett visst växtslag. Bra honungspotential kommer från växter så som blåeld, snöbär, honungsört, rödklöver, vitklöver, vallörter och kardborrar. Det är också viktigt att välja växter som blommar vid olika tidpunkter, så att man kan erbjuda en kontinuerlig födokälla. Rödklöver är en sådan växt som blommar till långt in på hösten och vid att plantera rödklöver kan man faktisk öka andelen humlor.

Det är inte bara diversiteten av växter som är viktigt, men också densiteten. En studie från San Francisco upptäckte att desto större mängd växter som var planterade i en trädgård, desto högre tomatskörd fick man i samma trädgård. Tidigare har man trott att för stor andel av andra blommor ”distraherar” bin, så att de inte pollinerar tomatväxter, men det är alltså fel.

Borde jag anskaffa mig ett insektshotell?

De senaste åren har det varit en stor ökning i så kallade insektshotell som man kan köpa färdiga eller göra hemma. Det har dock dykt upp en del kritik runt hur effektiva dessa är. Till exempel så kan en ökning i populationsdensiteten öka risk för sjukdomar och angrepp från predatorer. En studie från 2015 upptäckte att insektshotell ofta blev besökta av parasiter och getingar. Getingar var mer vanliga i insektshotell som fanns i skuggiga förhållanden. Att undvika insektshotell i plast är också bra, eftersom dessa inte ”andas” på samma sätt som träd gör. Eftersom detta är ett fält där det forskas mycket just nu, så är det inte riktigt avklarat hur bra eller dåliga insektshotell är. Om man har ett uppe, så kan man ju själv se hur det utvecklar sig och vem som faktisk bor där. I alla fall är insektshotell mer gynnsamma när de är placerade i trädgårdar kontra när de är placerande i större parker.

food-wood-tomatoes
Ett enkelt sätt att öka sommarens tomatskörd är att plantera mer pollineringsvänliga växter i sin trädgård. Foto: Pexels

Men hur är det med bekämpningsmedel?

Bekämpningsmedel bör i största grad undvikas, eftersom dessa i vissa fall kan döda gynnsamma insekter och göra så att bin inte hittar blommor. Bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider är extra skadligt för våra pollinatörer och bör alltid undvikas.

Vi har under allt för lång tid tagit de tjänster som pollinatörer försörjer oss med för givet. Nu är det skarpt läge och dags förr oss att ge tillbaka. En liten insats som att plantera en pollineringsvänlig växt, spara en sälg eller undvika neonikotinoider kan göra så mycket för våra vilda vänner.

Hilde Nystad
Hildes profil på LinkedIn

2 reaktioner på ”Hilde Nystad: Kan stadsmiljöer tillhandahålla goda livsmiljöer för pollinatörer?

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s