100 kvinnliga miljöhjältar: Del 6 – Från insektsforskare till Everglades beskyddare

Du har säkert hört att kvinnor kommer att rädda världen. Men kan du namnge fler än tre miljöhjältinnor? Under tio veckor kommer du i denna bloggserie få stifta bekantskap med totalt 100 av dem. Tio nya personer introduceras varje måndag. Hjältarna listas i bokstavsordning och utan inbördes rangordning. Detta är del 6/10 i en skildring av 100 kvinnor som räddar världen.


➊ Lisa Speer

Lisa Speer environmental heroine
Lisa Speer. Foto: NRDC

Direktör för den icke-vinstdrivande miljölobbyorganisationen Natural Resources Defense Councils havsenhet, som fokuserar specifikt på förvaltning och bevarande av biodiversitet och ekosystemen på öppet hav och i Arktis. Speer har tidigare suttit i styrelsen för National Academy of Sciences (NAS) on Environmental Studies and Toxicology och har talat inför både den amerikanska kongressen och FN om en rad olika havsfrågor och förvaltning av Norra Ishavet.

➋ Lois Gibbs

Lois Gibbs environmental heroine
Lois Gibbs. Foto: Yoopernewsman (CC BY-SA 3.0)

Gibbs miljöengagemang började 1978 då hon upptäckte att hennes barns förskola var byggd ovanpå en avfallsdeponi som läckte miljögifter. Hennes aktivism ledde till att 833 familjer evakuerades och området sanerades. I förlängningen ledde ansträngningarna till att Miljöskyddsmyndigheten i USA (EPA) skapade Superfund program som lokaliserar och sanerar giftig mark över hela USA.

Lynn Margulis

Lynn Margulis environmental heroine
Lynn Margulis. Foto: NASA/Bill Ingalls (CC BY NC-ND 2.0)

Margulis (1938-2011) förändrade forskarnas förståelse för evolutionen av celler som har cellkärnor. Hennes teori var att nya arter utvecklas genom en symbiotisk sammanslagning av organismer (den eukaryota cellen är en symbiotisk union av primitiva prokaryota celler). Detta är idag allmänt vedertaget och anses vara ett av de största genombrotten i evolutionärbiologi på 2000-talet.

➍ Majora Carter

Majora Carter
Majora Carter. Foto: Majora Carter (CC BY-SA 2.0)

Aktivist inom miljörättvisa som tilldelats en lång rad utmärkelser för sitt arbete med att inrätta den första vattennära parken i det socialt utsatta området South Bronx (New York) sedan 60 år. Under sju år var hon direktör för Sustainable South Bronx som arbetar med miljöfrågor i South Bronx. Hon är ansvarig för skapandet och genomförandet av många gröninfrastrukturprojekt, policyer och grön yrkesutbildning. 

➎ Marcia McNutt

marcia-mcnutt-environmental-heroine.jpg
Marcia McNutt. Foto: PopTech (CC BY-SA 2.0)

Den första kvinnan att leda ett fristående oceanografiskt institut i USA, Monterey Bay Aquarium and Research Institite där hon bl.a. bidrog till att tillhandahålla tillförlitlig vetenskaplig information om katastrofen vid oljeplattformen Deepwater Horizon i Mexikanska Golfen 2010 (det största oavsiktliga oljeutsläppet i historien). Hon var den första kvinnliga direktören för U.S. Geological Survey (USGS) och idag är hon den första kvinnliga ordföranden för National Academy of Sciences som förmedlar oberoende forskningsrapporter till USAs regering.

➏ Marina Silva

Marina Silva environmental heroine
Marina Silva. Foto: Talita Oliviera (CC BY-SA 2.0)

Politiker som under sin tid som Brasiliens miljöminister klarade att reducera regnskogsskövlingen i landet med 57% under tre år (2005-2007), genom inrättandet av Action Plan for Prevention and Control of Deforestation in the Legal Amazon. Hon har erhållit otaliga utmärkelser för sitt miljöengagemang, så som Goldman Environmental Prize (1996) och FN:s Champions of the Earth (2007).

➐ Marjory Stoneman Douglas

Marjory_Stoneman_Douglas environmental heroine
Marjory Stoneman Douglas. Foto: Abigail B Wright of Miranda Productions, Inc. (CC BY-SA 3.0)

Douglas (1890-1998) var en amerikansk journalist och miljöaktivist som var med och räddade den kända tropiska våtmarken Everglades i Florida från dränering och exploatering under 1960-talet. Hennes bok The Everglades: River of Grass (1947) anses varit lika inflytelserik som Rachel Carsons bok Tyst vår. Hon arbetade för att skydda Everglades från 1920-talet fram tills hon gick bort 108 år gammal. 

➑ Margaret Jacobsohn

margaret jacobsohn environmental heroine
Margaret Jacobsohn. Foto: cropped The Goldman Environmental Prize.

Miljökämpe från Namibia som arbetar med att koppla ihop social och ekonomisk tillväxt i rurala områden i Namibia med skydd av regionens naturresurser och växt- och djurliv. I 1983 startade hon tillsammans med en kollega organisationen Integrated Rural and Nature Conservation (IRDNC) för att skydda vilda djur från illegal jakt och samtidigt skapa nytta för människorna som lever nära djuren. Detta har gjort att flera arter som är hotade på andra platser i Afrika håller stabila stammar i Namibia eftersom lokalbefolkningen arbetar för att skydda dem. 

➒ Margaret Murie

Margaret Murie Environmental heroine
Margaret Murie. Foto: Dolovis (CC BY 2.0)

Murie (1902- 2003) brukar tituleras ‘Grandmother of the Conservation Movement’ var en viktig aktör för att få igenom den amerikanska Wilderness Act samt inrättandet av viltreservatet Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) i norra Alaska. Hon var också rådgivare till bl.a. USA:s federala myndighet som hanterar alla nationalparker: National Park Service. Hon var även med och formulerade en lag (ANILCA) som president Carter signerade 1980, vilken innebar att 420.000 km2 mark i Alaska skyddades och ANWR utvidgades och blev dubbelt så stor. 

➓ Marla Spivak

marla-spivak-environmental-heroine.jpg
Marla Spivak. Foto: Ted Conference (CC BY 2.0)

Spivak är entomolog (insektsforskare) som utvecklar praktiska tillämpningar för biodlare att skydda honungsbin från sjukdom. Hon forskar på genetiskt påverkade beteenden som leder till sjukdomsresistens genom binas sociala interaktioner. Genom att studera bins hygienbeteende har hon upptäckt vissa koloniers förmåga att upptäcka och avlägsna puppor som är smittade med virus- eller bakteriesjukdomar. Med hjälp av denna information föder hon upp bin som är mer motståndskraftiga mot sjukdomar, vilket kan ersätta användning av kemiska pesticider som idag används för att skydda bin från skadedjur och patogener.

 


Tycker du också att kvinnliga superhjältar bör uppmärksammas?
Dela det här inlägget

Saknas någon?
Lämna en kommentar och berätta

Mer info?
100 kvinnliga miljöhjältar: allt du behöver veta


ALLA DELAR I SERIEN 100 KVINNLIGA MILJÖHJÄLTAR

Del 1: Från ZeroWaste-guru till modell
Del 2:
Från antitjuvjägare till grundaren av Greenpeace
Del 3: Från dokumentärskapare till klimatminister
Del 4: Från redwoodskogens bodyguard till Green Porno
Del 5: Från grönyteanläggare till matsvinnsbekämpare
Del 6:
Från insektsforskare till Everglades beskyddare
Del 7: Från Kinas mest kända klimatfeminist till kvinnan som återinförde vargarna till Yellowstone
Del 8: Från världsomvälvande författarskap till flickan som räddar Mexikanska Golfen
Del 9: Från elefantviskare till The Grandmother of Trees
Del 10: Från reproduktionsbiolog till atmosfärkemist

 


Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s