Idag är det Overshoot Day och vi lever från och med nu på lånade resurser fram till nyår

gronamoment.se
Foto: Geran de Klerk via Unsplash

Idag har människan använt mer naturresurser än vår planet kan återskapa på ett år.


I 2015 skrev jag ett inlägg om Overshoot Day som då inföll den 13 augusti. Idag är det återigen Overshoot Day och dagens datum är 2 augusti. I år har alltså den ekologiska skuldens dag anlänt mer än tio dagar tidigare än för två år sedan. Det är rekord- i år igen. Än värre: om alla människor på jorden levde som vi gör i Sverige skulle Overshoot Day istället infalla den 6 april (Norge 18 april). Det betyder att vi skulle ha använt upp alla jordens naturresurser som produceras under ett helt år på endast tre månader!

Globalt sett behöver vi 1,7 jordklot per år för att underhålla våra levnadsvanor. Anledningen till att vi svenskar kan fortsätta leva som att vi hade 4,2 jordklot är att jorden än så länge har mer naturresurser utöver de som produceras per år. Det betyder att vi år efter år utarmar jordens ”reserver” och exploaterar samtidigt våra ekosystem, utrotar världens djur- och växtliv och bidrar till den globala uppvärmningen. Det är ett högriskbeteende.

Vad betyder Overshoot Day?

Overshoot Day (sv. Den ekologiska skuldens dag) är den dag på året då människans ekologiska fotavtryck är större än mängden naturresurser som jorden kan skapa på ett år. Den ekologiska skuldens dag infaller när jorden globalt sett har ett ekologiskt underskott. Det är alltså tidpunkten på året då vi har förbrukat det som borde vara jordens totala årskvot för användning av naturresurser. Overshoot Day inträffar tidigare och tidigare varje år. Läs mer om Overshoot Day på Earthovershootday.org.

EOD-Past-dates-En-1000

Vi vänder den negativa utvecklingen tillsammans

Det krävs förstås politiska reformer för att förhindra att världen utvecklas i en negativ riktning i förhållande till miljön. Politiska reformer har historiskt sett ofta tvingats fram av medborgarrättsrörelser. Därför säger jag, som alltid, att det bästa är att engagera sig i ett medborgarinitiativ eller en organisation som representerar dina värderingar. Tillsammans kan vi uträtta stordåd!

sidharth-bhatia-131092.jpg
Foto: Sidharth Bhatia via Unsplash

Andra positiva saker är förstås att delta i den kollaborativa ekonomin, sprida viktig kunskap om miljöfrågor i era nätverk, shoppa mindre och smartare och äta mindre kött. Glöm inte att berätta för grannarna vad ni har för elförbrukning (att tävla med grannen om vem som har lägst energiförbrukning är mer motiverande till att sänka energianvändningen än pengar, barnen och jordens framtid).


Vad är naturresurser?
Naturresurser eller naturtillgångar är naturföreteelser i form av materia och energi som efterfrågas och utnyttjas av oss människor. Exempel på förnyelsebara naturresurser är vind, sol och skog. Ej förnyelsebara naturresurser är exempelvis olja, kol och malm.

Vad är ekologiskt fotavtryck?
Ekologiska fotavtryck mäter jordens befolknings efterfrågan på ekosystemens tillgångar mot hur stora naturtillgångar det finns. Det ekologiska fotavtrycket har alltså två sidor: utbud och efterfrågan.

Människan efterfrågar växtbaserade livsmedels- och fiberprodukter, boskap och fiskprodukter, virke och andra skogsprodukter, utrymme för stadsinfrastruktur och skog för att absorbera koldioxidutsläpp från fossila bränslen. Jordens ”utbud” består av biologiskt produktiva land- och havsområden, inklusive skogsmarker, betesmarker, odlingsmark, fiskeområden och bebyggd mark.

March for Science 2017

På självaste Jordens dag har människor över hela världen marscherat för att visa sitt stöd för vetenskapen. Det är så viktigt i tider som dessa. Här kommer ett par bilder från manifestationen i Stockholm. Nästa lördag är det dags igen- då marscherar vi för klimatet– häng med!

Ola Rosling March for Science 2017
Foto: GRÖNA MOMENT

Läs också: Klimatförnekarna på frammarsch i svensk media

1 miljon underskrifter för att stoppa glyfosat inom EU

30261452633_869dd67b1f_o
Foto: Maria Henriksson (CC BY 2.0)
Nu drivs ett europeiskt medborgarinitiativ för att få EU-kommissionen att säga nej till det farliga bekämpningsmedlet glyfosat inom EU:s gränser. Målet med medborgarinitiativet är att nå 1 miljon underskrifter för att få EU- kommissonen att ta folkets oro på allvar.

Din röst behövs! Sätt ditt namn  på medborgarinitiativet mot glyfosat du också genom att följa länken: STOPPA GLYFOSAT

Monsanto är ett av de värsta företag jag vet om. De utnyttjar fattiga bönder och de förgiftar våra jordar med sitt ogräsmedel Roundup (som innehåller glyfosat). Världshälsoorganisationen WHO har klassat glyfosat som ”sannolikt cancerframkallande”, men EU-kommissionen har ännu inte beslutat om det ska få fortsätta säljas och användas inom EU:s gränser. Därför drivs nu ett Europeiskt medborgarinitiativ för att stoppa glyfosat.

Tidigare inlägg om glyfosat och Monsanto på den här bloggen:
Roundup kan förbjudas inom EU