Kvinnlig hjälte Susan Solomon tilldelas ett av världens mest prestigefyllda vetenskapspris

gronamoment.se
Från vänster: Susan Solomon Foto: EAPS. Ozonhålet över Antarktis. Blå och lila färg visar platserna med tunnast ozonskikt och gröna och gula områden visar vart det är mest ozon. 21-30 september var ozonhålet 22.5 miljoner kvadratkilometer stort, vilket är det största som någonsin uppmätts. Foto: NASA (public domain)

Årets Crafoordpris går till Susan Solomon som upptäckte grunden till att ozonlagret minskade drastiskt över Antarktis på 1980-talet. Hennes forskning ledde till ett globalt förbud mot användning av freoner som bland annat var vanligt att använda som kylelement i kylskåp.


Jag tycker att det är extra kul att kunna säga att Susan Solomon sedan tidigare är med på min lista över 100 kvinnliga miljöhjältar grundat sin banbrytande klimatforskning. Hon är nu en av ytterst få kvinnor som någonsin tilldelats Crafoordpriset.

Susan Solomon är atmosfärkemisten som löste mysteriet om varför ozonhålet uppkom över Antarktis på 1980-talet. Teorin om kemiska processerna i Antarktis, som hon lade fram är idag en viktig del av alla modelleringar som görs över stratosfärens kemiska sammansättning. I mer än 30 år har hon varit i framkant gällande forskning om ozonskiktet och dess roll i jordens klimatsystem.

Enligt DN befinner hon sig för närvarande på forskningsexpedition i Antarktis och kan inte nås för att kommentera att hon tilldelats priset. True Badass.


Om Crafoordpriset

Crafoordpriset delas ut i samarbete mellan Kungl. Vetenskapsakademien och Crafoordska stiftelsen i Lund

Prisets områden är olika från år till år och är valt för att komplettera Nobelpriset.

Ämnesområdena är matematik och astronomi, geovetenskaper, biovetenskaper och polyartrit (ledgångsreumatism).

Årets pris är inom geovetenskap och prissumman är 6 miljoner kronor som i år delas lika mellan Susan Solomon och Syukuro Manabe som båda är legendariska för sina bidrag till klimatforskningen.

Julkalender: Lucka 9 – Fråga en tjej

paul-solomon-4616691.jpgFlera av er som deltog i min give away beskrev att ni gillar tips på vad en kan göra i vardagen för att leva mer hållbart. Jag tänkte att jag borde tillmötesgå den önskan, så jag bestämde mig för att samla 24 vardagliga hållbarhetstips i form av en julkalender lagom till jul. Jag ville tipsa om saker som jag själv har erfarenhet av, så jag har valt att skriva om små och större saker jag själv gör/ har bytt ut i mitt vardagsliv.

Lucka 9: Stötta kvinnliga talanger och lyssna på kvinnors perspektiv

rawpixel-com-250087.jpg

Kvinnor utgör en mindre belastning på miljön jämfört med män, vilket tyder på att det finns stor potential i kvinnligt ledarskap inom miljöområdet. Detta gäller både på samhälls- och hushållsnivå.

I Sverige äter kvinnor mindre kött och kvinnor som bor ensamma utgör mindre klimatpåverkan än män som bor ensamma. Kvinnor engagerar sig i högre grad för att minska plastflaskornas påverkan på miljön. Kvinnor reser också mer kollektivt än män.

Studier visar att kollektiv intelligens stiger med antalet kvinnor i en grupp. Att engagera en kritisk massa av kvinnor är kopplad till mer progressiva och positiva resultat och till mer hållbarhetsfokuserade beslutsfattande över olika sektorer. Det är också redan internationellt erkänt att kvinnors deltagande är avgörande för att uppnå och upprätthålla fred. Jag tror att det kan få än större betydelse i framtiden när konkurrensen om naturresurser kommer att öka på många håll i världen på grund av klimatförändringarna (forskare menar exempelvis att flerårig torka bidrog till att kriget i Syrien startade).

Lyft kvinnor

Stötta engagerade kvinnor runt omkring er. Tillåt och uppmuntra kvinnor att ta plats i beslutsprocesser gällande klimat och miljö. Själv har jag skapat 100 kvinnliga miljöhjältar för att jag vill vara med och råda bot på de strukturer som gör att kvinnor inom miljöområdet inte i tillräckligt stor grad kommer till tals i media.


Följ mig
Facebook 🎄 Instagram

Kvinnlig filantrop skänker 12 miljarder kronor till djur och natur: Största beloppet någonsin

gronamoment.se
Foto: Frida Bredesen / Unsplash

Den kinesiska företagsledaren He Qiaonv är en kvinnlig entreprenör och filantrop som bestämt sig för att skänka mer än en tredjedel av sin förmögenhet för att bevara naturen i Kina.


He Qiaonv är grundaren till en av världens största landskapsarkitekturer, Beijing Oriental Landscape and Ecology Co., Ltd. Utöver ditt entreprenörskap är He Qiaonv filantrop och har tidigare stöttat initiativ kring kvinnligt entreprenörskap, ekologi och klimatförändringarna. I 2012 startade hon stiftelsen Beijing Qiaonv Foundation (BQF) som arbetar för att upprätthålla den biologiska mångfalden och sänka världens koldioxidutsläpp.

I 2017 tillkännagav He Qiaonv att NQF under en period på sju år avser bidra med över 12 miljarder kronor till olika naturvårdsprojekt. Hennes initiativ kan bli det största monetära bidrag som en privatperson någonsin skänkt till förmån för naturen. Planen är att skydda 28 kritiska habitatområden i Kina och skydda dussintals värdefulla djur- och växtarter.

Hennes initiativ kan bli det största monetära bidrag som en privatperson någonsin skänkt till förmån för naturen.

BQF har bland annat inlett ett samarbete med organisationen Panthera som arbetar för att rädda de stora kattdjuren i världen, däribland snöleopard och kinesisk tiger. Nu skänker BQF 160 miljoner kronor till Panthera, vars årsbudget tidigare legat på omkring 110 miljoner kronor. Vid tillkännagivandet av partnerskapet mellan BQF och Panthera introducerade en av Pantheras grundare He Qiaonv som en av de mest spektakulära människor han någonsin mött och som kvinnan som kommer bli den viktigaste drivkraften för djurskydd i världen idag. Detta är ett av de största ögonblicken i mitt liv, tillade han.


Källor:
Panthera Foundation
The Telegraph
Bloomberg

Giveaway: GOTS-certifierad tygpåse

#100kvinnligamiljöhjältar gronamoment.se

Jag har 3 saker jag vill fira tillsammans med er

1. #100kvinnligamiljöhjältar har fått massor positiv respons. Tack ♥︎
2. Svensk förbrukning av plastpåsar har minskat med 2,5 miljoner stycken på tre månader.
3. GRÖNA MOMENT fyllde två år i somras 🎉

Därför vill jag dela ut GOTS-certifierade tygpåsar i bomull med mitt egna #100kvinnligamiljöhjältar-tryck till tre av er fina följare.

Var med & tävla om en tygpåse

1. Gilla GRÖNA MOMENT på facebook
2. Lämna en kommentar på detta inlägg eller på det fastnålade Giveaway-inlägget på facebook & berätta:
a) Om en kvinna som du tycker är en miljöhjälte  (det behöver inte vara en känd person) &/eller
b) Vad du gillar att läsa om på en miljöblogg

Giveawayen avslutas på söndag 22 oktober kl 20:00. Lycka till!

»100 kvinnliga miljöhjältar- allt du behöver veta«


100 kvinnliga miljöhjältar i media

Utmärkelser
● 
Utsedd till en av 40 inspiratörer för hållbar livsstil 2017 av GreenMatch

Artiklar
»Sollentunabo vill lyfta de gröna kvinnorna« Mitti
»Cajsas 100 kvinnliga miljöhjältar – en hyllad bloggserie« Södermanlands Nyheter
»Hon driver blogg om kvinnliga miljöhjältar« Stockholm Direkt
»Miljöhjältar« Avfallsfri.se

 

Historiska figurer

True Activist’s version

 

IMG-7674

 

Min version

 

Namnlös teckning(1)

Från vänster: Rachel Carson, Wangari Maathai, Berta Cáceres, Rosalie Edge, Mollie Beattie, Margaret Murie, Jane Goodall och Marjory Stoneman Douglas

100 kvinnliga miljöhjältar: Del 10 – Från reproduktionsbiolog till atmosfärkemist

Du har säkert hört att kvinnor kommer att rädda världen. Men kan du namnge fler än tre miljöhjältinnor? Under tio veckor kommer du i denna bloggserie få stifta bekantskap med totalt 100 av dem. Tio nya personer introduceras varje måndag. Hjältarna listas i bokstavsordning och utan inbördes rangordning. Detta är del 10/10 i en skildring av 100 kvinnor som räddar världen.


Susan Solomon

Susan Solomon environmental heroine
Susan Salomon. Foto: Public Domain

Solomon är kemist som forskar på atmosfärkemi hos National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA) Hennes forskning spelade en nyckelroll i upptäckten att förlusten av ozon i atmosfären (ozonhålet) över Antarktis orsakades av mänskliga utsläpp av freoner (klorfluorkarboner) vilket i förlängningen ledde till ett globalt förbud mot användande av dessa kemikalier. I sin senare forskning har hon även visat att ozonskiktets tjocklek påverkar lufthavets strömningsmönster och temperatur ända ned till marken på sydliga breddgrader. Solomon tilldelades Crafoordpriset 2018, ett av forskarvärldens mest prestigefyllda vetenskapspris.

➋ Suzanne Simard

Suzanne Simard environmental heroine
Suzanne Simard. Foto: TED Conference (CC BY-NC 2.0)

Professor i skogsekologi som i huvudsak forskar på svampmycel som under markytan ansluter träd i ett nätverk och möjliggör interaktion och kommunikation mellan träd. Hon och hennes team har upptäckt att mycel kan flytta vatten, kol och näringsämnen mellan träd. De har också visat att dessa komplexa nätverk utgår ifrån det Simard kallar moderträd. Moderträd är de största träden i skogar och fungerar som ett nav för mycelnätverken och de kan stötta unga träd genom att förse dem med de näringsämnen de behöver för att växa.

Sylvia Earle

Sylvia Earle environmental heroine
Sylvia Earle. Foto: OAR/National Undersea Research Program (NURP) (NOAA Photo Library) Public domain

Earle är oceanograf som har forskat om havet i över 60 år och ha utgivit mer än 150 vetenskapliga publikationer. Hon är tidigare chefsforskare hos National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) och grundare av Mission Blue som arbetar för att generera allmänhetens stöd för världsomspännande nätverk av marina skyddsområden. Genom åren har hon överösts med utmärkelser för sina värv.

➍ Tamsin Edwards

tamsin-edwards-environmental-heroine.jpg
Tamsin Edwards. Foto: CERN

Edwards är klimatolog som är känd för sin förmåga att kommunicera klimatforskningen till allmänheten. I hennes forskning modellerar hon effekter av framtida klimatförändringar och studerar hur säkra kan vara i vår kunskap om klimatet historiskt sätt. Hon bloggar också om klimatförändringarna på All models are wrong.

➎ Terri Roth

Terri Roth environmental heroine
Terri Roth. Foto: Snbehnke (CC BY-SA 3.0)

Roth är reproduktionsbiolog som arbetar för att skydda den akut utrotningshotade sumatranoshörningen från att dö ut (det finns mindre än 275 individer kvar). Hon har i sitt arbete vid Cincinnati Zoo arbetat för att deras sumatranoshörningshona Emi skulle klara att bära fram en unge (tidigare hade hon fått missfall fem gånger). Roth designade en hormonbehandling som hjälpte Emi att bära fram en levande kalv i 2001, vilket blev den första som fötts i fångenskap på 112 år. Sedan dess har flera kalvar fötts och minst en har till skyddsområdet Sumatran Rhino på Sumatra.

➏ Terrie M. Williams

terrie-williams-environmental-heroine.jpeg
Terrie Williams. Foto: AAAS

Williams är professor i biologi som forskar på stora rovdjur och är specialiserad på marina däggdjur. Hennes sätt att bedriva forskning genom användning av videokameror och modellering har lett till flera genombrott i vår förståelse för flera arters rutin-beteenden. Hon löste mysteriet om hur delfiner kan hålla sig under vatten så länge – de spenderar nämligen mycket tid på att ‘glida’ snarare än simma för att hålla nere sin syrekonsumtion. Hon ansågs också vara den enda som kunde rädda den lilla Hawaiiska munksälen KP2 (som är en akut hotad art) som övergavs av sin mamma. Hon skrev senare en bok om den erfarenheten: The Odyssey of KP2: An Orphan Seal, a Marine Biologist, and the Fight to Save a Species

Vandana Shiva

vandana-shiva-environmental-heroine.jpg
Vandana Shiva. Foto: greensefa (CC BY 2.0)

Shiva är miljöaktivist och engagerar sig i frågor om jordbruk, mat och motstånd mot globaliseringen. Hon har assisterat organisationer i ett flertal länder med kampanjer mot genmodifiering av grödor och spelar en viktig roll i den ekofeministiska rörelsen. Hon har fått många utmärkelser, däribland  The Right Livelihood Award för hennes insatser inom jordbruk, biodiversitet, ekologi och genusfrågor.

➑ Wangari Maathai

Wangari Maathai environmental heroine
Wangari Maathai. Foto: s pants (CC BY 2.0)

Maathai (1940-2011) var en Kenyansk politisk aktivist som grundade Green Belt Movement som arbetar med bland annat trädplantering (över 50 miljoner träd i Kenya), klimatförändringar och genusfrågor. Hon grundade  Institutet för fred- och miljöstudier i Nairobi och var mellan 2003- 2005 Kenyas vice miljöminister. Hon tilldelades Right Livelihood Award 1984 och Nobels fredspris 2004.

➒ Winnie Byanyima

winnie-byanyima-environmental-heroine.jpg
Winnie Byanyima . Foto: Public Domain

Byanyima är gräsrotsaktivist och tidigare politiker från Uganda som var ledare för en FN-arbetsgrupp som behandlade genusaspekter i förhållande till milleniemålen samt i förhållande till klimatförändringarna. Hon är medgrundare till Global Gender and Climate Alliance och är idag direktör för Oxfam International som arbetar med fattigdomsbekämpning.

➓ Winona LaDuke

Winona LaDuke environmental heroine
Winona LaDuke. Foto: Jim (CC BY-SA 2.0)

LaDuke är amerikansk miljörättsaktivist och skribent som arbetar med klimatförändringarna, förnybar energi och miljörättvisa. Hon är medgrundare till Honor the Earth som är en organisation som fungerar som en nationell stödgrupp för att uppbåda offentligt stöd för miljörättvisa för ursprungsfolk. Honor the Earth var till exempel aktiva i organiseringen av protesterna mot Dakota Access Pipeline.


Tycker du också att kvinnliga superhjältar bör uppmärksammas?
Dela det här inlägget

Saknas någon?
Lämna en kommentar och berätta

Mer info?
100 kvinnliga miljöhjältar: allt du behöver veta


ALLA DELAR I SERIEN 100 KVINNLIGA MILJÖHJÄLTAR

Del 1: Från ZeroWaste-guru till modell
Del 2:
Från antitjuvjägare till grundaren av Greenpeace
Del 3: Från dokumentärskapare till klimatminister
Del 4: Från redwoodskogens bodyguard till Green Porno
Del 5: Från grönyteanläggare till matsvinnsbekämpare
Del 6:
Från insektsforskare till Everglades beskyddare
Del 7: Från Kinas mest kända klimatfeminist till kvinnan som återinförde vargarna till Yellowstone
Del 8: Från världsomvälvande författarskap till flickan som räddar Mexikanska Golfen
Del 9: Från elefantviskare till The Grandmother of Trees
Del 10: Från reproduktionsbiolog till atmosfärkemist

100 kvinnliga miljöhjältar: Del 9 – Från elefantviskare till The Grandmother of Trees

Du har säkert hört att kvinnor kommer att rädda världen. Men kan du namnge fler än tre miljöhjältinnor? Under tio veckor kommer du i denna bloggserie få stifta bekantskap med totalt 100 av dem. Tio nya personer introduceras varje måndag. Hjältarna listas i bokstavsordning och utan inbördes rangordning. Detta är del 9/10 i en skildring av 100 kvinnor som räddar världen.


➊ Saalumarada Thimmakka

saalumarada_thimmakkaj-environmental-heroine.jpeg
Saalumarada Thimmakka. Foto: Arun4speed (CC0)

105-åriga Thimmakka och hennes man (som nu är avliden) var ofrivilligt barnlösa, vilket innebär ett stort stigma på den indiska landsbygden. Efter 25 års barnlöshet bestämde de sig för att börja planera så många träd de kunde och Thimmakka har under 75 år planterat över 380 Banyan-träd längs en motorväg i ett nederbördsfattigt område i sin hemstat Karnataka i Indien. I perioder när regnet uteblivit har hon vattnat skotten fyra gånger om dagen med vatten som hon burit från en brunn belägen kilometervis bort. Hon gavs namnet Saalumarada som betyder ”rad av träd” på Kannanda (ett av de officiella språken i Indien) från sin hemby där hon nu anses vara en stor förebild. Hennes trädplantering beräknas vara värd minst $270.000, men trots att hon själv lever i fattigdom planerar hon att låta träden stå.

Safia Minney

Safia Minney environmental heroine
Safia Minney. Foto: safia-minney.com (använt med tillåtelse)

Minney är grundare av klädföretaget People Tree som är vida erkänt för sin hållbara produktion. Hon är även VD för Po-Zu som är ett skoföretag som också arbetar utifrån hållbara metoder.  Minney menar att fast fashion måste bort och ersättas med slow fashion som tar hänsyn till textilarbetarna och miljön. Hon är författare till böckerna Slow Fashion- Aestetics Meets Ethics och Slave to Fashion och har även medverkat i dokumentären The True Cost (2015) som handlar om modeindustrins utnyttjande av människor och miljö i det globala syd.

➌ Sandra Bessudo

sandra-bessudo-environmental-heroine.jpeg
Sandra Bessudo aboard the research schooner Tara in Malpelo. Foto: © Yann Chavance / Tara Expeditions Foundation (använt med tillåtelse)

Bessudo är marinbiolog som som arbetat ihärdigt för att skydda hajar och marin biodiversitet runt Colombias kust. Bessudo är grundare och var tidigare direktör för stiftelsen Malpelo foundation där hon var djupt involverad i etablerandet av skyddsområdet runt ön Malpelo som är en global hot-spot för marint liv utanför Colombias kust. Området runt ön är nu listat som världsarv hos UNESCO. Numera arbetar hon som generaldirektör för den statliga myndigheten för internationellt samarbete i Colombia.

➍ Sangduen Chailert

sangduen-chailert-environmental-heroine.jpeg
Sangduen Chailert. Foto: Elemanxx (CC BY 3.0)

Chailert är grundare till stiftelsen Save Elephant Foundation som arbetar för att skydda utrotningshotade asiatiska elefanter i hennes hemland Thailand. Hon har också etablerat det  250 hektar stora skyddsområdet Elephant Nature Park för skadade eller föräldralösa elefanter i alla åldrar, varav många blivit räddade från ägare som vanvårdat dem och utnyttjat dem vid skogsavverkning, turistaktiviteter och tiggeri.

➎ Shadia Fayne Wood

Shadia Fayne Wood environmental heroine
Shadia Fayne Wood. Foto: Robert van Waarden (använt med tillåtelse)

Som sjuåring började Wood kampanja för att cancerfallen i hennes närområde som orsakats av giftigt avfall skulle bemötas. Efter åtta års kamp inrättades lagstiftning för  att finansiera Programmet för inaktivt avfall och avfallshantering som identifierar och sanerar platser med farligt avfall i delstaten New York. Wood har varit kampanjledare i Environmental Justice & Climate Change Initiative och är grundare och direktör för Project Survival Media som är ett globalt ungdomsnätverk som producerar foto- och videodokumentärer om klimatförändringarna.

➏ Shehla Masood

Shehla Masood
Sheila Masood. Foto: Alchetron

Masood (1973-2011) var en aktivist som är mest känd för sitt arbete mot myndighetskorruption i hennes hemland Indien. Hon var även miljöaktivist och månaderna innan hon blev mördad (brottet  uppklarades aldrig) protesterade hon högljutt mot gruvbolaget Rio Tintos planer om diamantutvinning i Chhatarpur-distriktet som skulle hota en viltpassage mellan  Panna Tiger-reservatet och Navardehi Wildlife Sanctuary och riskera att förgifta Shyamriflodens avrinningsområde (företaget bestämde sig för att dra sig ur projektet 2016).

➐ Sheila Watt-Cloutier

IceCider
Sheila Watt-Cloutier. Foto: Robert J. Galbraith (CC BY-ND 2.0)

Watt-Cloutier är en av de  främsta förespråkarna för inuiternas rättigheter. Mellan 1995-2006 arbetade hon för Inuit Circumpolar Council (ICC) och har i den egenskapen arbetat för att George W. Bush-administrationen i USA inte skulle hindra Arktiska stater från att införa riktlinjer för att minska sina växthusgasutsläpp, bland annat genom att presentera Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) för senator John McCaine’s vetenskapsakademi. I 2007 blev hon nominerad till Nobelpriset för sitt arbete med att illustrera hur klimatförändringarna hotar mänskliga rättigheter i Arktis. Hon är också författare till boken The Right to be Cold som handlar om just detta.

➑ Simran Sethi

Simran Sethi environmental heroine
Simran Sethi. Foto: Michelle Mockbee (CC BY-NC-ND 2.0)

Prisvinnande miljöjournalist som skriver om ekologisk hållbarhet och mat. Hon är författare till boken Bread, Wine, Chocolate: The Slow Loss of the Foods We Love  och har bland annat synts som miljöexpert hos Oprah Winfrey och The Ellen DeGeneres show. Hon har arbetat som miljöskribent på flertalet stora nyhetsmedier så som NBS och Huffington Post. Hon har även producerat ljud och bild på TreeHugger.com som är en ledande webbsida med miljöprofil.

➒ Sofia Jannok

sofia-jannok-environmental-heroine.jpg
Sofia Jannok. Foto: Gregor Tatschl (CC BY-SA 2.0)

Samiska artisten Jannok har länge arbetat för samernas rättigheter och för att motverka gruvetableringen i Sápmi. I av 2015 talade hon på FN:s klimatkonferens i Paris, i 2016 reste hon till North Dakota för att sluta upp i kampen mot oljeledningen North Dakota Access Pipeline och i år medverkade hon vid People’s Climate March i Stockholm 29 april.

➓ Susanna Baltscheffsky

Klotet
Susanna Baltscheffsky. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Journalist med klimat, miljö, energi och teknik som specialitet. Hon var Svenska Dagbladets miljö- och klimatreporter i mer än 15 år och har därefter arbetat som chefredaktör på Ny Teknik och med redaktionell utveckling för Nobel Media. Hon är sedan början av 2017 producent och reporter på vetenskapsradions miljöprogram Klotet.


Tycker du också att kvinnliga superhjältar bör uppmärksammas?
Dela det här inlägget

Saknas någon?
Lämna en kommentar och berätta

Mer info?
100 kvinnliga miljöhjältar: allt du behöver veta


ALLA DELAR I SERIEN 100 KVINNLIGA MILJÖHJÄLTAR

Del 1: Från ZeroWaste-guru till modell
Del 2:
Från antitjuvjägare till grundaren av Greenpeace
Del 3: Från dokumentärskapare till klimatminister
Del 4: Från redwoodskogens bodyguard till Green Porno
Del 5: Från grönyteanläggare till matsvinnsbekämpare
Del 6:
Från insektsforskare till Everglades beskyddare
Del 7: Från Kinas mest kända klimatfeminist till kvinnan som återinförde vargarna till Yellowstone
Del 8: Från världsomvälvande författarskap till flickan som räddar Mexikanska Golfen
Del 9: Från elefantviskare till The Grandmother of Trees
Del 10: Från reproduktionsbiolog till atmosfärkemist

 

Serien om 100 kvinnor som räddar världen

Vad är 100 kvinnliga miljöhjältar?

100 kvinnliga miljöhjältar är en lista med en kort biografi över 100 kvinnor som på ett eller annat sätt arbetar med klimat- och miljöfrågor. Tanken är att den ska fungera som ett arkiv över starka och inspirerande kvinnor som i och med sina värv förändrar världen till det bättre. På listan återfinns forskare, aktivister, journalister, kulturpersoner och politiker från jordens alla bebodda världsdelar.

Ni har säkert hört uttrycket «Det är kvinnor som kommer att rädda världen». Jag ville berätta deras historia.

Varför 100 kvinnliga miljöhjältar?

Det råder ojämlikhet inom naturvetenskapen och miljörapporteringen. Män får ofta tolkningsföreträde och mer utrymme i media när frågor om klimat och miljö diskuteras. Det är på hög tid att fler kvinnor som arbetar med dessa frågor lyfts fram i ljuset. Kvinnor och flickor behöver förebilder att relatera till och se upp till. Män behöver se att kvinnor och icke-män är lika kompetenta och inspirerande som män.  Måndagen den 15 maj 2017 publicerade jag därför den första delen i en serie i 10 delar, om 100 kvinnliga miljöhjältar. Ni har säkert hört uttrycket «Det är kvinnor som kommer att rädda världen». Jag ville berätta deras historia.

Bidra till 100 kvinnliga miljöhjältar i listform

Hjälp mig att fylla på listan med kvinnor som bör uppmärksammas för sitt engagemang inom klimat – eller miljö! Skriv en kommentar på bloggen, kontakta mig via Facebook, Instagram eller mejla mig på c.lovehav@gmail.com


100 kvinnliga miljöhjältar i media

UTMÄRKELSER
● 
Utsedd till en av 40 inspiratörer för hållbar livsstil 2017 av GreenMatch

ARTIKLAR

«Cajsas klimatuppmaning till män ”Lyssna på kvinnor”» Expressen Klimat
«Sollentunabo vill lyfta de gröna kvinnorna» Mitti
«Cajsas 100 kvinnliga miljöhjältar – en hyllad bloggserie» Södermanlands Nyheter
«Hon driver blogg om kvinnliga miljöhjältar» Stockholm Direkt
«Miljöhjältar» Avfallsfri.se

Är du journalist eller influencer? Jag berättar gärna om kvinnliga miljöhjältar.
Kontakta mig på c.lovehav@gmail.com


Seriens alla delar

Del 1: Från ZeroWaste-guru till modell

Del 2: Från antitjuvjägare till grundaren av Greenpeace

Del 3: Från dokumentärskapare till klimatminister

Del 4: Från redwoodskogens bodyguard till Green Porno

Del 5: Från grönyteanläggare till matsvinnsbekämpare

Del 6: Från insektsforskare till Everglades beskyddare

Del 7: Från Kinas mest kända klimatfeminist till kvinnan som återinförde vargarna till Yellowstone

Del 8: Från världsomvälvande författarskap till flickan som räddar Mexikanska Golfen

Del 9: Från elefantviskare till The Grandmother of Trees

Del 10: Från reproduktionsbiolog till atmosfärkemist


Jag har även lanserat 100 kvinnliga miljöhjältar- världens längsta lista där hjältarna namnges i översiktlig listform och beskrivs utifrån sitt huvudsakliga fokusområde. Från sidan kan du navigera dig vidare till mer information om de personer du är nyfiken på, genom att klicka på dennes namn.

100 kvinnliga miljöhjältar: Del 8 – Från världsomvälvande författarskap till flickan som räddar Mexikanska Golfen

Du har säkert hört att kvinnor kommer att rädda världen. Men kan du namnge fler än tre miljöhjältinnor? Under tio veckor kommer du i denna bloggserie få stifta bekantskap med totalt 100 av dem. Tio nya personer introduceras varje måndag. Hjältarna listas i bokstavsordning och utan inbördes rangordning. Detta är del 8/10 i en skildring av 100 kvinnor som räddar världen.


➊ Naomi Oreskes

Naomi Oreskes environmental heroine
Naomi Oreskes. Foto: Sage Ross (CC BY-SA 2.0)

Oreskes är vetenskapshistoriker som är känd för sin forskning om vetenskapligt konsensus om klimatförändringarna. Hon är en av två författare till boken Merchants of Doubt  som handlar om hur en liten grupp forskare med substantiella kontakter med politiker och industri har bedrivit effektiva kampanjer menade att missleda allmänheten genom att förneka klimatförändringarna. I boken dras paralleller till tidigare kontroverser, så som surt regn och tobaksrökningens effekter.

 Olivia Bouler

Olivia Bouler Environmental heroine
Olivia Bouler. Foto: Toni-Ann Langella (CC BY-SA 2.0)

Bouler älskar fåglar och vill bli ornitolog. Vid elva års ålder blev hon ledsen över oljekatastrofen  i Mexikanska Golfen (2010) och hörde av sig till den icke-vinstdrivande organisationen Audubon Society som arbetar med fågelskydd för att erbjuda sin hjälp. Hon ritade och donerade 500 egna illustrationer som har genererat över 1.6 miljoner svenska kronor till organisationens arbete med restaurering efter oljeutsläppet.

➌ Olivia Linander

Olivia Linander environmental heroine
Olivia Linander. Foto: 350.org (CC BY-NC SA 2.0)

Klimaträttviseaktivist som arbetat med förnybara bränslen på 350.org där hon var kampanjsamordnare för Fossilfree Sweden som arbetar för att företag och organisationer ska divestera från fossila bränslen. Linander var också med och startade hållbarhetsplattformen PUSH Sverige där unga kan samarbeta om miljö- och hållbarhetsfrågor. Hon utsågs till Årets miljöhjälte av Världsnaturfonden WWF år 2013.

➍ Peggy Shepard

Peggy Shepard environmental heroine
Peggy Shepard. Foto: University of Michigan (cropped) (CC BY 2.0)

Medgrundare och verkställande direktör på WE ACT for Environmental Justice där hon arbetar med gräsrots-organisering för att adressera amerikanskt miljöskydd och miljöhälsopolitik ur lokalt och nationellt perspektiv. WE ACT har bidragit till kommunal, statlig och federal lagstiftning om bl.a. klimatförändringar och miljörättvisa. Shepard har fått flera utmärkelser för sitt arbete med ekologisk jämlikhet i innerstäder och hennes aktivism har bidragit till hälsosammare stadsdelar genom att involvera invånarna i beslut gällande miljö- och markanvändning.

➎ Petra Kelly

Petra Kelly environmental heroine
Petra Kelly. Foto: Public Domain

Kelly (1947-1992) var medgrundare till Tysklands miljöparti Die Grünen (sv. De Gröna) Hon är känd för sitt motstånd mot kärnkraft och fick internationellt erkännande som personen som lyfte miljöfrågor på den politiska agendan i Europa på 80- talet. I sin politiska karriär fokuserade hon på kopplingarna mellan fredsfrågor, ekologi, feminism och mänskliga rättigheter. Hon stöttade alla medborgares rätt till civil olydnad och deltog själv i sådana aktiviteter runt om i världen.

➏ Phaedra Ellis-Lamkins

phaedra-ellis-lamkins.jpg
Phaedra Ellis-Lamkins. Foto: Linh Do (CC BY 2.0)

Verkställande direktör för organisationen Green for all som arbetar för en hållbar ekonomi som kan lyfta människor ur fattigdom. Under hennes ledning har organisationen blivit en av USA:s ledande förespråkare inom ren energi och intersektionaliteten mellan ekonomi och miljö.

➐ Rachel Carson

rachel-carson environmental heroine
Rachel Carson. Foto: Public Domain

Carson (1907-1964) är aktivisten och marinbiologen som författade boken Tyst Vår som problematiserade användningen av miljögiftet DDT inom jordbruket. Tyst vår anses vara en av världens viktigaste facklitterära böcker där hon beskrev hur miljögifter kan skada arvsmassa och orsaka cancer. Boken betraktas vara så betydelsefull att den lade grunden för miljörörelser runt om i världen på 1960-talet.

➑ Rachel Kyte

Rachel Kyte environmental heroine
Rachel Kyte. Foto: CIFOR (CC BY-NC-ND 2.0)

Verkställande direktör för Sustainable Energy for All där hon arbetar för att fördubbla den globala hastigheten för energieffektivisering samt andelen förnybar energi. Hon är också representant för FN:initiativet Sustainable Energy for All som initierades under 2012. Kyte har tidigare arbetat på World Bank Group där hon arbetade för ett ambitiöst klimatavtal under klimattoppmötet i Paris i december 2015.

➒ Ragnhild Larsson

ragnhild larsson environmental heroine
Ragnhild Larsson. Foto: Klimatpodden (använt med tillåtelse)

Producent och redaktör för Klimatpodden, Sveriges enda renodlade podcast om klimatförändringarna. Larsson lyfter klimatfrågan genom intervjuer med aktivister, forskare och andra som agerar för att motverka klimatförändringarna. I maj intervjuade hon exempelvis Sveriges klimatminister Isabella Lövin i detta avsnitt.

➓ Rosalie Edge

RosalieEdge1917
Rosalie Edge. Foto: Public Domain

Edge (1877-1962) startade gräsrotsrörelserna för inrättandet av de amerikanska Nationalparkerna Olympic och Kings Canyon. Hon fick kongressen att köpa 3200 hektar gammal sockertall-skog vid utkanten av nationalparken Yosemite för att förhindra att den skulle huggas ned. År 1929  startade hon också en Emergency Conservation Committee för att utvidga skydd av arter till att inte enbart inkludera arter som ansågs ha ekonomiskt värde. Hon köpte också mark vid bergskedjan Appalacherna för att stoppa den årliga slakten av hök och örn som föregick i det 540 hektar stora området, vilket hon istället omvandlade till skyddsområdet Hawk Mointain Sanctuary.


Tycker du också att kvinnliga superhjältar bör uppmärksammas?
Dela det här inlägget

Saknas någon?
Lämna en kommentar och berätta

Mer info?
100 kvinnliga miljöhjältar: allt du behöver veta


ALLA DELAR I SERIEN 100 KVINNLIGA MILJÖHJÄLTAR

Del 1: Från ZeroWaste-guru till modell
Del 2:
Från antitjuvjägare till grundaren av Greenpeace
Del 3: Från dokumentärskapare till klimatminister
Del 4: Från redwoodskogens bodyguard till Green Porno
Del 5: Från grönyteanläggare till matsvinnsbekämpare
Del 6:
Från insektsforskare till Everglades beskyddare
Del 7: Från Kinas mest kända klimatfeminist till kvinnan som återinförde vargarna till Yellowstone
Del 8: Från världsomvälvande författarskap till flickan som räddar Mexikanska Golfen
Del 9: Från elefantviskare till The Grandmother of Trees
Del 10: Från reproduktionsbiolog till atmosfärkemist

 

100 kvinnliga miljöhjältar: Del 7 – Från Kinas mest kända klimatfeminist till kvinnan som återinförde vargarna till Yellowstone

Du har säkert hört att kvinnor kommer att rädda världen. Men kan du namnge fler än tre miljöhjältinnor? Under tio veckor kommer du i denna bloggserie få stifta bekantskap med totalt 100 av dem. Tio nya personer introduceras varje måndag. Hjältarna listas i bokstavsordning och utan inbördes rangordning. Detta är del 7/10 i en skildring av 100 kvinnor som räddar världen.


➊ Maria Elena Foronda Farro

maria-elena-foronda-farro-environmental-heroine.jpeg
Maria Elena Foronda Farro. Foto: Goldman Environmental Prize

Foronda ledde kampanjer för att städa upp fiskmjölsindustrin i Peru som dumpade obehandlat industriavfall i sjöar och vattendrag, vilket ledde till kolerautbrott och svampinfektioner hos människor, samt ett enormt föroreningsproblem i Perus kuststäder. Hon lyckades skapa ett lyckat samarbete mellan intressegrupper, fiskmjölsproducenter och regeringen för att skapa hållbar praxis inom fiskmjölsproduktionen.

➋ Maria Gunnoe

maria-gunnoe-environmental-heroine.jpg
Foto: Rainforest Action Network (CC BY-NC 2.0)

Gunnoe är miljörättviseaktivist som driver en kamp mot miljövidrig bergtoppsbrytning (toppen av ett berg sprängs bort för att komma åt ett lager med kol som finns under toppen) i Appalacherna som innehar ett av nordamerikas viktigaste ekosystem. Hon sitter i styrelsen för SouthWings som är en ideell organisation som bygger på ett nätverk av frivilliga piloter som genom flygningar utbildar och samlar data om ekosystemen i Sydöstra USA. Organisationen dokumenterar också bergstoppsbrytningens effekter genom flygfotografering.

➌ Manana Kochladze

manana-kochladze.jpg
Manana Kochladze. Foto: International Rivers (CC BY-NC-SA)

Grundaren av miljöorganisationen Green Alternative som ledde kampanjen mot utbredd korruption på regeringsnivå vid planeringen av oljeledningen Baku–Tbilisi–Ceyhan pipeline som bröt mot minst 173 punkter av Världsbankens utlåningspolitik. Detta blev en av de viktigaste miljökampanjerna i Georgiens senare historia. Oljeledningen byggdes, men organisationen lyckades skydda området kring Kolkheti National Park, se till att lokala bybor fick rättvis ersättning för oljeledningens påverkan och inrätta ett övervakningsprogram som håller oljebolaget British Petroleum och den Georgiska regeringen ansvariga i händelse av sociala eller miljömässiga kränkningar.

➍ Martha Kostuch

Martha_Kostuch environmental heroine
Martha Kostuch. Foto: Grant Neufeld (GFDL)

Kostuch (1949-2008) var veterinären som upptäckte att nötkreatur som utsatts för luftföroreningar (svaveldioxid) från den regionala industrin i Alberta, Kanada fick reproduktiva och immunologiska problem. Efter upptäckten kampanjade hon för att reducera luftföroreningarna skulle minska. Hon protesterade också mot byggandet av Oldman River-dammen i södra Alberta. Den byggdes till slut, men projektet tvingades omplaneras och inkludera skydd för fisk och annat djurliv.

➎ Maude Barlow

maude-barlow-environmental-heroine.jpg
Maude Barlow. Foto: People’s Social Forum (CC BY 2.0)

Barlow är grundare och ordförande i Kanadas största organisation som arbetar med miljö och social rättvisa, Council of Canadians. Hon är författare och medförfattare till 16 böcker (bl.a. Blue Future: Protecting Water for People and the Planet Forever) om stölden av den ‘globala allmänningen’ (eng. commons) vatten, vilket starkt påverkar fattiga människor och miljön. Hon är också en känd motståndare till handelsavtalet CETA.

➏ Maxida Märak

Maxida_Märak environmental heroine
Maxida Märak. Foto: cropped Frankie Fouganthin (CC BY-SA 4.0)

Artist och aktivist som är känd motståndare mot gruvbrytningen i Gállok (sv. Kallak) i Jokkmokk. Som ett inlägg i gruvdebatten har hon exempelvis tillsammans med Downhill Bluegrass Bandspelat in skivan Mountain Songs and other Stories som en reaktion mot exploateringen av Sápmi.

➐ Mei Ng

Mei Ng
Mei Ng. Foto: Linnéa Engström (använt med tillåtelse)

Klimatfeminist och tidigare ordförande för Jordens Vänner (Friend’s of the Earth) Hong Kong. Hon har arbetat med flertalet miljöfrågor i över 25 år, men luftkvalitet är hennes hjärtefråga inom vilken hon är inflytelserik. Hon är idag rådgivare till Hong Kongs stadsledning och organiserar regelbundet miljöutbildningar för lärare och elever i regioner med hög fattigdom och föroreningsdrabbade områden i Kina.

➑ Mindy Lubber

Mindy Lubber environmental heroine
Mindy Lubber. Foto: Ceres

Ordförande för den icke-vinstdrivande hållbarhetsorganisationen Ceres som arbetar för att företag och investerare ska bemöta miljöfrågor som klimatförändringarna, vattenbrist och föroreningar. Hon var tidigare regional administratör för USA:s miljöskyddsorganisation där hon bland annat organiserade offensiva saneringar av deponier för farligt avfall. Hon har fått flertalet utmärkelser för sitt arbete, nu senast Earth Day Network Climate Visionary Award i 2016.

➒ Mollie Beattie

Mollie Beattie environmental heroine
Mollie Beattie. Foto: U.S. Fish and Wildlife Service

Beattie (1947-1996) var den första kvinnliga ledaren för den amerikanska myndigheten United States Fish and Wildlife Service där hon arbetade fram tills hon gick bort. Beattie arbetade hårt för att förhindra nedskärningar i landets budget för miljöskydd. Under hennes ledning (3 år) inrättades 15 nya naturreservat i USA, mer än 100 bevarandeplaner för habitat upprättades tillsammans med markägare och vargen återintroducerades framgångsrikt till nationalparken Yellowstone.

➓ Naomi Klein

naomi-klein-environmental-heroine.jpg
Naomi Klein. Foto: Rainforest Action Network (CC BY-NC 2.0)

Prisvinnande journalist och författare till flera böcker, däribland This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate som har översatts till 20 språk. Klein är medlem i styrelsen för 350.org. När Donald Trump blev president i USA efterlyste hon en kampanj för att införa ekonomiska sanktioner mot USA:s administration om de vägrar följa villkoren i Parisavtalet COP21. Hon är nu aktuell med boken No Is Not Enough: Resisting Trump’s Shock Politics and Winning the World We Need som släpptes i juni 2017.


Tycker du också att kvinnliga superhjältar bör uppmärksammas?
Dela det här inlägget

Saknas någon?
Lämna en kommentar och berätta

Mer info?
100 kvinnliga miljöhjältar: allt du behöver veta


ALLA DELAR I SERIEN 100 KVINNLIGA MILJÖHJÄLTAR

Del 1: Från ZeroWaste-guru till modell
Del 2:
Från antitjuvjägare till grundaren av Greenpeace
Del 3: Från dokumentärskapare till klimatminister
Del 4: Från redwoodskogens bodyguard till Green Porno
Del 5: Från grönyteanläggare till matsvinnsbekämpare
Del 6:
Från insektsforskare till Everglades beskyddare
Del 7: Från Kinas mest kända klimatfeminist till kvinnan som återinförde vargarna till Yellowstone
Del 8: Från världsomvälvande författarskap till flickan som räddar Mexikanska Golfen
Del 9: Från elefantviskare till The Grandmother of Trees
Del 10: Från reproduktionsbiolog till atmosfärkemist

 

100 kvinnliga miljöhjältar: Del 6 – Från insektsforskare till Everglades beskyddare

Du har säkert hört att kvinnor kommer att rädda världen. Men kan du namnge fler än tre miljöhjältinnor? Under tio veckor kommer du i denna bloggserie få stifta bekantskap med totalt 100 av dem. Tio nya personer introduceras varje måndag. Hjältarna listas i bokstavsordning och utan inbördes rangordning. Detta är del 6/10 i en skildring av 100 kvinnor som räddar världen.


➊ Lisa Speer

Lisa Speer environmental heroine
Lisa Speer. Foto: NRDC

Direktör för den icke-vinstdrivande miljölobbyorganisationen Natural Resources Defense Councils havsenhet, som fokuserar specifikt på förvaltning och bevarande av biodiversitet och ekosystemen på öppet hav och i Arktis. Speer har tidigare suttit i styrelsen för National Academy of Sciences (NAS) on Environmental Studies and Toxicology och har talat inför både den amerikanska kongressen och FN om en rad olika havsfrågor och förvaltning av Norra Ishavet.

➋ Lois Gibbs

Lois Gibbs environmental heroine
Lois Gibbs. Foto: Yoopernewsman (CC BY-SA 3.0)

Gibbs miljöengagemang började 1978 då hon upptäckte att hennes barns förskola var byggd ovanpå en avfallsdeponi som läckte miljögifter. Hennes aktivism ledde till att 833 familjer evakuerades och området sanerades. I förlängningen ledde ansträngningarna till att Miljöskyddsmyndigheten i USA (EPA) skapade Superfund program som lokaliserar och sanerar giftig mark över hela USA.

Lynn Margulis

Lynn Margulis environmental heroine
Lynn Margulis. Foto: NASA/Bill Ingalls (CC BY NC-ND 2.0)

Margulis (1938-2011) förändrade forskarnas förståelse för evolutionen av celler som har cellkärnor. Hennes teori var att nya arter utvecklas genom en symbiotisk sammanslagning av organismer (den eukaryota cellen är en symbiotisk union av primitiva prokaryota celler). Detta är idag allmänt vedertaget och anses vara ett av de största genombrotten i evolutionärbiologi på 2000-talet.

➍ Majora Carter

Majora Carter
Majora Carter. Foto: Majora Carter (CC BY-SA 2.0)

Aktivist inom miljörättvisa som tilldelats en lång rad utmärkelser för sitt arbete med att inrätta den första vattennära parken i det socialt utsatta området South Bronx (New York) sedan 60 år. Under sju år var hon direktör för Sustainable South Bronx som arbetar med miljöfrågor i South Bronx. Hon är ansvarig för skapandet och genomförandet av många gröninfrastrukturprojekt, policyer och grön yrkesutbildning. 

➎ Marcia McNutt

marcia-mcnutt-environmental-heroine.jpg
Marcia McNutt. Foto: PopTech (CC BY-SA 2.0)

Den första kvinnan att leda ett fristående oceanografiskt institut i USA, Monterey Bay Aquarium and Research Institite där hon bl.a. bidrog till att tillhandahålla tillförlitlig vetenskaplig information om katastrofen vid oljeplattformen Deepwater Horizon i Mexikanska Golfen 2010 (det största oavsiktliga oljeutsläppet i historien). Hon var den första kvinnliga direktören för U.S. Geological Survey (USGS) och idag är hon den första kvinnliga ordföranden för National Academy of Sciences som förmedlar oberoende forskningsrapporter till USAs regering.

➏ Marina Silva

Marina Silva environmental heroine
Marina Silva. Foto: Talita Oliviera (CC BY-SA 2.0)

Politiker som under sin tid som Brasiliens miljöminister klarade att reducera regnskogsskövlingen i landet med 57% under tre år (2005-2007), genom inrättandet av Action Plan for Prevention and Control of Deforestation in the Legal Amazon. Hon har erhållit otaliga utmärkelser för sitt miljöengagemang, så som Goldman Environmental Prize (1996) och FN:s Champions of the Earth (2007).

➐ Marjory Stoneman Douglas

Marjory_Stoneman_Douglas environmental heroine
Marjory Stoneman Douglas. Foto: Abigail B Wright of Miranda Productions, Inc. (CC BY-SA 3.0)

Douglas (1890-1998) var en amerikansk journalist och miljöaktivist som var med och räddade den kända tropiska våtmarken Everglades i Florida från dränering och exploatering under 1960-talet. Hennes bok The Everglades: River of Grass (1947) anses varit lika inflytelserik som Rachel Carsons bok Tyst vår. Hon arbetade för att skydda Everglades från 1920-talet fram tills hon gick bort 108 år gammal. 

➑ Margaret Jacobsohn

margaret jacobsohn environmental heroine
Margaret Jacobsohn. Foto: cropped The Goldman Environmental Prize.

Miljökämpe från Namibia som arbetar med att koppla ihop social och ekonomisk tillväxt i rurala områden i Namibia med skydd av regionens naturresurser och växt- och djurliv. I 1983 startade hon tillsammans med en kollega organisationen Integrated Rural and Nature Conservation (IRDNC) för att skydda vilda djur från illegal jakt och samtidigt skapa nytta för människorna som lever nära djuren. Detta har gjort att flera arter som är hotade på andra platser i Afrika håller stabila stammar i Namibia eftersom lokalbefolkningen arbetar för att skydda dem. 

➒ Margaret Murie

Margaret Murie Environmental heroine
Margaret Murie. Foto: Dolovis (CC BY 2.0)

Murie (1902- 2003) brukar tituleras ‘Grandmother of the Conservation Movement’ var en viktig aktör för att få igenom den amerikanska Wilderness Act samt inrättandet av viltreservatet Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) i norra Alaska. Hon var också rådgivare till bl.a. USA:s federala myndighet som hanterar alla nationalparker: National Park Service. Hon var även med och formulerade en lag (ANILCA) som president Carter signerade 1980, vilken innebar att 420.000 km2 mark i Alaska skyddades och ANWR utvidgades och blev dubbelt så stor. 

➓ Marla Spivak

marla-spivak-environmental-heroine.jpg
Marla Spivak. Foto: Ted Conference (CC BY 2.0)

Spivak är entomolog (insektsforskare) som utvecklar praktiska tillämpningar för biodlare att skydda honungsbin från sjukdom. Hon forskar på genetiskt påverkade beteenden som leder till sjukdomsresistens genom binas sociala interaktioner. Genom att studera bins hygienbeteende har hon upptäckt vissa koloniers förmåga att upptäcka och avlägsna puppor som är smittade med virus- eller bakteriesjukdomar. Med hjälp av denna information föder hon upp bin som är mer motståndskraftiga mot sjukdomar, vilket kan ersätta användning av kemiska pesticider som idag används för att skydda bin från skadedjur och patogener.

 


Tycker du också att kvinnliga superhjältar bör uppmärksammas?
Dela det här inlägget

Saknas någon?
Lämna en kommentar och berätta

Mer info?
100 kvinnliga miljöhjältar: allt du behöver veta


ALLA DELAR I SERIEN 100 KVINNLIGA MILJÖHJÄLTAR

Del 1: Från ZeroWaste-guru till modell
Del 2:
Från antitjuvjägare till grundaren av Greenpeace
Del 3: Från dokumentärskapare till klimatminister
Del 4: Från redwoodskogens bodyguard till Green Porno
Del 5: Från grönyteanläggare till matsvinnsbekämpare
Del 6:
Från insektsforskare till Everglades beskyddare
Del 7: Från Kinas mest kända klimatfeminist till kvinnan som återinförde vargarna till Yellowstone
Del 8: Från världsomvälvande författarskap till flickan som räddar Mexikanska Golfen
Del 9: Från elefantviskare till The Grandmother of Trees
Del 10: Från reproduktionsbiolog till atmosfärkemist