Historiska figurer

True Activist’s version

 

IMG-7674

 

Min version

 

Namnlös teckning(1)

Från vänster: Rachel Carson, Wangari Maathai, Berta Cáceres, Rosalie Edge, Mollie Beattie, Margaret Murie, Jane Goodall och Marjory Stoneman Douglas

100 kvinnliga miljöhjältar: Del 10 – Från reproduktionsbiolog till atmosfärkemist

Du har säkert hört att kvinnor kommer att rädda världen. Men kan du namnge fler än tre miljöhjältinnor? Under tio veckor kommer du i denna bloggserie få stifta bekantskap med totalt 100 av dem. Tio nya personer introduceras varje måndag. Hjältarna listas i bokstavsordning och utan inbördes rangordning. Detta är del 10/10 i en skildring av 100 kvinnor som räddar världen.


Susan Solomon

Susan Solomon environmental heroine
Susan Salomon. Foto: Public Domain

Solomon är kemist som forskar på atmosfärkemi hos National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA) Hennes forskning spelade en nyckelroll i upptäckten att förlusten av ozon i atmosfären (ozonhålet) över Antarktis orsakades av mänskliga utsläpp av freoner (klorfluorkarboner) vilket i förlängningen ledde till ett globalt förbud mot användande av dessa kemikalier. I sin senare forskning har hon även visat att ozonskiktets tjocklek påverkar lufthavets strömningsmönster och temperatur ända ned till marken på sydliga breddgrader. Solomon tilldelades Crafoordpriset 2018, ett av forskarvärldens mest prestigefyllda vetenskapspris.

➋ Suzanne Simard

Suzanne Simard environmental heroine
Suzanne Simard. Foto: TED Conference (CC BY-NC 2.0)

Professor i skogsekologi som i huvudsak forskar på svampmycel som under markytan ansluter träd i ett nätverk och möjliggör interaktion och kommunikation mellan träd. Hon och hennes team har upptäckt att mycel kan flytta vatten, kol och näringsämnen mellan träd. De har också visat att dessa komplexa nätverk utgår ifrån det Simard kallar moderträd. Moderträd är de största träden i skogar och fungerar som ett nav för mycelnätverken och de kan stötta unga träd genom att förse dem med de näringsämnen de behöver för att växa.

Sylvia Earle

Sylvia Earle environmental heroine
Sylvia Earle. Foto: OAR/National Undersea Research Program (NURP) (NOAA Photo Library) Public domain

Earle är oceanograf som har forskat om havet i över 60 år och ha utgivit mer än 150 vetenskapliga publikationer. Hon är tidigare chefsforskare hos National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) och grundare av Mission Blue som arbetar för att generera allmänhetens stöd för världsomspännande nätverk av marina skyddsområden. Genom åren har hon överösts med utmärkelser för sina värv.

➍ Tamsin Edwards

tamsin-edwards-environmental-heroine.jpg
Tamsin Edwards. Foto: CERN

Edwards är klimatolog som är känd för sin förmåga att kommunicera klimatforskningen till allmänheten. I hennes forskning modellerar hon effekter av framtida klimatförändringar och studerar hur säkra kan vara i vår kunskap om klimatet historiskt sätt. Hon bloggar också om klimatförändringarna på All models are wrong.

➎ Terri Roth

Terri Roth environmental heroine
Terri Roth. Foto: Snbehnke (CC BY-SA 3.0)

Roth är reproduktionsbiolog som arbetar för att skydda den akut utrotningshotade sumatranoshörningen från att dö ut (det finns mindre än 275 individer kvar). Hon har i sitt arbete vid Cincinnati Zoo arbetat för att deras sumatranoshörningshona Emi skulle klara att bära fram en unge (tidigare hade hon fått missfall fem gånger). Roth designade en hormonbehandling som hjälpte Emi att bära fram en levande kalv i 2001, vilket blev den första som fötts i fångenskap på 112 år. Sedan dess har flera kalvar fötts och minst en har till skyddsområdet Sumatran Rhino på Sumatra.

➏ Terrie M. Williams

terrie-williams-environmental-heroine.jpeg
Terrie Williams. Foto: AAAS

Williams är professor i biologi som forskar på stora rovdjur och är specialiserad på marina däggdjur. Hennes sätt att bedriva forskning genom användning av videokameror och modellering har lett till flera genombrott i vår förståelse för flera arters rutin-beteenden. Hon löste mysteriet om hur delfiner kan hålla sig under vatten så länge – de spenderar nämligen mycket tid på att ‘glida’ snarare än simma för att hålla nere sin syrekonsumtion. Hon ansågs också vara den enda som kunde rädda den lilla Hawaiiska munksälen KP2 (som är en akut hotad art) som övergavs av sin mamma. Hon skrev senare en bok om den erfarenheten: The Odyssey of KP2: An Orphan Seal, a Marine Biologist, and the Fight to Save a Species

Vandana Shiva

vandana-shiva-environmental-heroine.jpg
Vandana Shiva. Foto: greensefa (CC BY 2.0)

Shiva är miljöaktivist och engagerar sig i frågor om jordbruk, mat och motstånd mot globaliseringen. Hon har assisterat organisationer i ett flertal länder med kampanjer mot genmodifiering av grödor och spelar en viktig roll i den ekofeministiska rörelsen. Hon har fått många utmärkelser, däribland  The Right Livelihood Award för hennes insatser inom jordbruk, biodiversitet, ekologi och genusfrågor.

➑ Wangari Maathai

Wangari Maathai environmental heroine
Wangari Maathai. Foto: s pants (CC BY 2.0)

Maathai (1940-2011) var en Kenyansk politisk aktivist som grundade Green Belt Movement som arbetar med bland annat trädplantering (över 50 miljoner träd i Kenya), klimatförändringar och genusfrågor. Hon grundade  Institutet för fred- och miljöstudier i Nairobi och var mellan 2003- 2005 Kenyas vice miljöminister. Hon tilldelades Right Livelihood Award 1984 och Nobels fredspris 2004.

➒ Winnie Byanyima

winnie-byanyima-environmental-heroine.jpg
Winnie Byanyima . Foto: Public Domain

Byanyima är gräsrotsaktivist och tidigare politiker från Uganda som var ledare för en FN-arbetsgrupp som behandlade genusaspekter i förhållande till milleniemålen samt i förhållande till klimatförändringarna. Hon är medgrundare till Global Gender and Climate Alliance och är idag direktör för Oxfam International som arbetar med fattigdomsbekämpning.

➓ Winona LaDuke

Winona LaDuke environmental heroine
Winona LaDuke. Foto: Jim (CC BY-SA 2.0)

LaDuke är amerikansk miljörättsaktivist och skribent som arbetar med klimatförändringarna, förnybar energi och miljörättvisa. Hon är medgrundare till Honor the Earth som är en organisation som fungerar som en nationell stödgrupp för att uppbåda offentligt stöd för miljörättvisa för ursprungsfolk. Honor the Earth var till exempel aktiva i organiseringen av protesterna mot Dakota Access Pipeline.


Tycker du också att kvinnliga superhjältar bör uppmärksammas?
Dela det här inlägget

Saknas någon?
Lämna en kommentar och berätta

Mer info?
100 kvinnliga miljöhjältar: allt du behöver veta


ALLA DELAR I SERIEN 100 KVINNLIGA MILJÖHJÄLTAR

Del 1: Från ZeroWaste-guru till modell
Del 2:
Från antitjuvjägare till grundaren av Greenpeace
Del 3: Från dokumentärskapare till klimatminister
Del 4: Från redwoodskogens bodyguard till Green Porno
Del 5: Från grönyteanläggare till matsvinnsbekämpare
Del 6:
Från insektsforskare till Everglades beskyddare
Del 7: Från Kinas mest kända klimatfeminist till kvinnan som återinförde vargarna till Yellowstone
Del 8: Från världsomvälvande författarskap till flickan som räddar Mexikanska Golfen
Del 9: Från elefantviskare till The Grandmother of Trees
Del 10: Från reproduktionsbiolog till atmosfärkemist

100 kvinnliga miljöhjältar: Del 9 – Från elefantviskare till The Grandmother of Trees

Du har säkert hört att kvinnor kommer att rädda världen. Men kan du namnge fler än tre miljöhjältinnor? Under tio veckor kommer du i denna bloggserie få stifta bekantskap med totalt 100 av dem. Tio nya personer introduceras varje måndag. Hjältarna listas i bokstavsordning och utan inbördes rangordning. Detta är del 9/10 i en skildring av 100 kvinnor som räddar världen.


➊ Saalumarada Thimmakka

saalumarada_thimmakkaj-environmental-heroine.jpeg
Saalumarada Thimmakka. Foto: Arun4speed (CC0)

105-åriga Thimmakka och hennes man (som nu är avliden) var ofrivilligt barnlösa, vilket innebär ett stort stigma på den indiska landsbygden. Efter 25 års barnlöshet bestämde de sig för att börja planera så många träd de kunde och Thimmakka har under 75 år planterat över 380 Banyan-träd längs en motorväg i ett nederbördsfattigt område i sin hemstat Karnataka i Indien. I perioder när regnet uteblivit har hon vattnat skotten fyra gånger om dagen med vatten som hon burit från en brunn belägen kilometervis bort. Hon gavs namnet Saalumarada som betyder ”rad av träd” på Kannanda (ett av de officiella språken i Indien) från sin hemby där hon nu anses vara en stor förebild. Hennes trädplantering beräknas vara värd minst $270.000, men trots att hon själv lever i fattigdom planerar hon att låta träden stå.

Safia Minney

Safia Minney environmental heroine
Safia Minney. Foto: safia-minney.com (använt med tillåtelse)

Minney är grundare av klädföretaget People Tree som är vida erkänt för sin hållbara produktion. Hon är även VD för Po-Zu som är ett skoföretag som också arbetar utifrån hållbara metoder.  Minney menar att fast fashion måste bort och ersättas med slow fashion som tar hänsyn till textilarbetarna och miljön. Hon är författare till böckerna Slow Fashion- Aestetics Meets Ethics och Slave to Fashion och har även medverkat i dokumentären The True Cost (2015) som handlar om modeindustrins utnyttjande av människor och miljö i det globala syd.

➌ Sandra Bessudo

sandra-bessudo-environmental-heroine.jpeg
Sandra Bessudo aboard the research schooner Tara in Malpelo. Foto: © Yann Chavance / Tara Expeditions Foundation (använt med tillåtelse)

Bessudo är marinbiolog som som arbetat ihärdigt för att skydda hajar och marin biodiversitet runt Colombias kust. Bessudo är grundare och var tidigare direktör för stiftelsen Malpelo foundation där hon var djupt involverad i etablerandet av skyddsområdet runt ön Malpelo som är en global hot-spot för marint liv utanför Colombias kust. Området runt ön är nu listat som världsarv hos UNESCO. Numera arbetar hon som generaldirektör för den statliga myndigheten för internationellt samarbete i Colombia.

➍ Sangduen Chailert

sangduen-chailert-environmental-heroine.jpeg
Sangduen Chailert. Foto: Elemanxx (CC BY 3.0)

Chailert är grundare till stiftelsen Save Elephant Foundation som arbetar för att skydda utrotningshotade asiatiska elefanter i hennes hemland Thailand. Hon har också etablerat det  250 hektar stora skyddsområdet Elephant Nature Park för skadade eller föräldralösa elefanter i alla åldrar, varav många blivit räddade från ägare som vanvårdat dem och utnyttjat dem vid skogsavverkning, turistaktiviteter och tiggeri.

➎ Shadia Fayne Wood

Shadia Fayne Wood environmental heroine
Shadia Fayne Wood. Foto: Robert van Waarden (använt med tillåtelse)

Som sjuåring började Wood kampanja för att cancerfallen i hennes närområde som orsakats av giftigt avfall skulle bemötas. Efter åtta års kamp inrättades lagstiftning för  att finansiera Programmet för inaktivt avfall och avfallshantering som identifierar och sanerar platser med farligt avfall i delstaten New York. Wood har varit kampanjledare i Environmental Justice & Climate Change Initiative och är grundare och direktör för Project Survival Media som är ett globalt ungdomsnätverk som producerar foto- och videodokumentärer om klimatförändringarna.

➏ Shehla Masood

Shehla Masood
Sheila Masood. Foto: Alchetron

Masood (1973-2011) var en aktivist som är mest känd för sitt arbete mot myndighetskorruption i hennes hemland Indien. Hon var även miljöaktivist och månaderna innan hon blev mördad (brottet  uppklarades aldrig) protesterade hon högljutt mot gruvbolaget Rio Tintos planer om diamantutvinning i Chhatarpur-distriktet som skulle hota en viltpassage mellan  Panna Tiger-reservatet och Navardehi Wildlife Sanctuary och riskera att förgifta Shyamriflodens avrinningsområde (företaget bestämde sig för att dra sig ur projektet 2016).

➐ Sheila Watt-Cloutier

IceCider
Sheila Watt-Cloutier. Foto: Robert J. Galbraith (CC BY-ND 2.0)

Watt-Cloutier är en av de  främsta förespråkarna för inuiternas rättigheter. Mellan 1995-2006 arbetade hon för Inuit Circumpolar Council (ICC) och har i den egenskapen arbetat för att George W. Bush-administrationen i USA inte skulle hindra Arktiska stater från att införa riktlinjer för att minska sina växthusgasutsläpp, bland annat genom att presentera Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) för senator John McCaine’s vetenskapsakademi. I 2007 blev hon nominerad till Nobelpriset för sitt arbete med att illustrera hur klimatförändringarna hotar mänskliga rättigheter i Arktis. Hon är också författare till boken The Right to be Cold som handlar om just detta.

➑ Simran Sethi

Simran Sethi environmental heroine
Simran Sethi. Foto: Michelle Mockbee (CC BY-NC-ND 2.0)

Prisvinnande miljöjournalist som skriver om ekologisk hållbarhet och mat. Hon är författare till boken Bread, Wine, Chocolate: The Slow Loss of the Foods We Love  och har bland annat synts som miljöexpert hos Oprah Winfrey och The Ellen DeGeneres show. Hon har arbetat som miljöskribent på flertalet stora nyhetsmedier så som NBS och Huffington Post. Hon har även producerat ljud och bild på TreeHugger.com som är en ledande webbsida med miljöprofil.

➒ Sofia Jannok

sofia-jannok-environmental-heroine.jpg
Sofia Jannok. Foto: Gregor Tatschl (CC BY-SA 2.0)

Samiska artisten Jannok har länge arbetat för samernas rättigheter och för att motverka gruvetableringen i Sápmi. I av 2015 talade hon på FN:s klimatkonferens i Paris, i 2016 reste hon till North Dakota för att sluta upp i kampen mot oljeledningen North Dakota Access Pipeline och i år medverkade hon vid People’s Climate March i Stockholm 29 april.

➓ Susanna Baltscheffsky

Klotet
Susanna Baltscheffsky. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Journalist med klimat, miljö, energi och teknik som specialitet. Hon var Svenska Dagbladets miljö- och klimatreporter i mer än 15 år och har därefter arbetat som chefredaktör på Ny Teknik och med redaktionell utveckling för Nobel Media. Hon är sedan början av 2017 producent och reporter på vetenskapsradions miljöprogram Klotet.


Tycker du också att kvinnliga superhjältar bör uppmärksammas?
Dela det här inlägget

Saknas någon?
Lämna en kommentar och berätta

Mer info?
100 kvinnliga miljöhjältar: allt du behöver veta


ALLA DELAR I SERIEN 100 KVINNLIGA MILJÖHJÄLTAR

Del 1: Från ZeroWaste-guru till modell
Del 2:
Från antitjuvjägare till grundaren av Greenpeace
Del 3: Från dokumentärskapare till klimatminister
Del 4: Från redwoodskogens bodyguard till Green Porno
Del 5: Från grönyteanläggare till matsvinnsbekämpare
Del 6:
Från insektsforskare till Everglades beskyddare
Del 7: Från Kinas mest kända klimatfeminist till kvinnan som återinförde vargarna till Yellowstone
Del 8: Från världsomvälvande författarskap till flickan som räddar Mexikanska Golfen
Del 9: Från elefantviskare till The Grandmother of Trees
Del 10: Från reproduktionsbiolog till atmosfärkemist

 

100 kvinnliga miljöhjältar: Del 8 – Från världsomvälvande författarskap till flickan som räddar Mexikanska Golfen

Du har säkert hört att kvinnor kommer att rädda världen. Men kan du namnge fler än tre miljöhjältinnor? Under tio veckor kommer du i denna bloggserie få stifta bekantskap med totalt 100 av dem. Tio nya personer introduceras varje måndag. Hjältarna listas i bokstavsordning och utan inbördes rangordning. Detta är del 8/10 i en skildring av 100 kvinnor som räddar världen.


➊ Naomi Oreskes

Naomi Oreskes environmental heroine
Naomi Oreskes. Foto: Sage Ross (CC BY-SA 2.0)

Oreskes är vetenskapshistoriker som är känd för sin forskning om vetenskapligt konsensus om klimatförändringarna. Hon är en av två författare till boken Merchants of Doubt  som handlar om hur en liten grupp forskare med substantiella kontakter med politiker och industri har bedrivit effektiva kampanjer menade att missleda allmänheten genom att förneka klimatförändringarna. I boken dras paralleller till tidigare kontroverser, så som surt regn och tobaksrökningens effekter.

 Olivia Bouler

Olivia Bouler Environmental heroine
Olivia Bouler. Foto: Toni-Ann Langella (CC BY-SA 2.0)

Bouler älskar fåglar och vill bli ornitolog. Vid elva års ålder blev hon ledsen över oljekatastrofen  i Mexikanska Golfen (2010) och hörde av sig till den icke-vinstdrivande organisationen Audubon Society som arbetar med fågelskydd för att erbjuda sin hjälp. Hon ritade och donerade 500 egna illustrationer som har genererat över 1.6 miljoner svenska kronor till organisationens arbete med restaurering efter oljeutsläppet.

➌ Olivia Linander

Olivia Linander environmental heroine
Olivia Linander. Foto: 350.org (CC BY-NC SA 2.0)

Klimaträttviseaktivist som arbetat med förnybara bränslen på 350.org där hon var kampanjsamordnare för Fossilfree Sweden som arbetar för att företag och organisationer ska divestera från fossila bränslen. Linander var också med och startade hållbarhetsplattformen PUSH Sverige där unga kan samarbeta om miljö- och hållbarhetsfrågor. Hon utsågs till Årets miljöhjälte av Världsnaturfonden WWF år 2013.

➍ Peggy Shepard

Peggy Shepard environmental heroine
Peggy Shepard. Foto: University of Michigan (cropped) (CC BY 2.0)

Medgrundare och verkställande direktör på WE ACT for Environmental Justice där hon arbetar med gräsrots-organisering för att adressera amerikanskt miljöskydd och miljöhälsopolitik ur lokalt och nationellt perspektiv. WE ACT har bidragit till kommunal, statlig och federal lagstiftning om bl.a. klimatförändringar och miljörättvisa. Shepard har fått flera utmärkelser för sitt arbete med ekologisk jämlikhet i innerstäder och hennes aktivism har bidragit till hälsosammare stadsdelar genom att involvera invånarna i beslut gällande miljö- och markanvändning.

➎ Petra Kelly

Petra Kelly environmental heroine
Petra Kelly. Foto: Public Domain

Kelly (1947-1992) var medgrundare till Tysklands miljöparti Die Grünen (sv. De Gröna) Hon är känd för sitt motstånd mot kärnkraft och fick internationellt erkännande som personen som lyfte miljöfrågor på den politiska agendan i Europa på 80- talet. I sin politiska karriär fokuserade hon på kopplingarna mellan fredsfrågor, ekologi, feminism och mänskliga rättigheter. Hon stöttade alla medborgares rätt till civil olydnad och deltog själv i sådana aktiviteter runt om i världen.

➏ Phaedra Ellis-Lamkins

phaedra-ellis-lamkins.jpg
Phaedra Ellis-Lamkins. Foto: Linh Do (CC BY 2.0)

Verkställande direktör för organisationen Green for all som arbetar för en hållbar ekonomi som kan lyfta människor ur fattigdom. Under hennes ledning har organisationen blivit en av USA:s ledande förespråkare inom ren energi och intersektionaliteten mellan ekonomi och miljö.

➐ Rachel Carson

rachel-carson environmental heroine
Rachel Carson. Foto: Public Domain

Carson (1907-1964) är aktivisten och marinbiologen som författade boken Tyst Vår som problematiserade användningen av miljögiftet DDT inom jordbruket. Tyst vår anses vara en av världens viktigaste facklitterära böcker där hon beskrev hur miljögifter kan skada arvsmassa och orsaka cancer. Boken betraktas vara så betydelsefull att den lade grunden för miljörörelser runt om i världen på 1960-talet.

➑ Rachel Kyte

Rachel Kyte environmental heroine
Rachel Kyte. Foto: CIFOR (CC BY-NC-ND 2.0)

Verkställande direktör för Sustainable Energy for All där hon arbetar för att fördubbla den globala hastigheten för energieffektivisering samt andelen förnybar energi. Hon är också representant för FN:initiativet Sustainable Energy for All som initierades under 2012. Kyte har tidigare arbetat på World Bank Group där hon arbetade för ett ambitiöst klimatavtal under klimattoppmötet i Paris i december 2015.

➒ Ragnhild Larsson

ragnhild larsson environmental heroine
Ragnhild Larsson. Foto: Klimatpodden (använt med tillåtelse)

Producent och redaktör för Klimatpodden, Sveriges enda renodlade podcast om klimatförändringarna. Larsson lyfter klimatfrågan genom intervjuer med aktivister, forskare och andra som agerar för att motverka klimatförändringarna. I maj intervjuade hon exempelvis Sveriges klimatminister Isabella Lövin i detta avsnitt.

➓ Rosalie Edge

RosalieEdge1917
Rosalie Edge. Foto: Public Domain

Edge (1877-1962) startade gräsrotsrörelserna för inrättandet av de amerikanska Nationalparkerna Olympic och Kings Canyon. Hon fick kongressen att köpa 3200 hektar gammal sockertall-skog vid utkanten av nationalparken Yosemite för att förhindra att den skulle huggas ned. År 1929  startade hon också en Emergency Conservation Committee för att utvidga skydd av arter till att inte enbart inkludera arter som ansågs ha ekonomiskt värde. Hon köpte också mark vid bergskedjan Appalacherna för att stoppa den årliga slakten av hök och örn som föregick i det 540 hektar stora området, vilket hon istället omvandlade till skyddsområdet Hawk Mointain Sanctuary.


Tycker du också att kvinnliga superhjältar bör uppmärksammas?
Dela det här inlägget

Saknas någon?
Lämna en kommentar och berätta

Mer info?
100 kvinnliga miljöhjältar: allt du behöver veta


ALLA DELAR I SERIEN 100 KVINNLIGA MILJÖHJÄLTAR

Del 1: Från ZeroWaste-guru till modell
Del 2:
Från antitjuvjägare till grundaren av Greenpeace
Del 3: Från dokumentärskapare till klimatminister
Del 4: Från redwoodskogens bodyguard till Green Porno
Del 5: Från grönyteanläggare till matsvinnsbekämpare
Del 6:
Från insektsforskare till Everglades beskyddare
Del 7: Från Kinas mest kända klimatfeminist till kvinnan som återinförde vargarna till Yellowstone
Del 8: Från världsomvälvande författarskap till flickan som räddar Mexikanska Golfen
Del 9: Från elefantviskare till The Grandmother of Trees
Del 10: Från reproduktionsbiolog till atmosfärkemist

 

100 kvinnliga miljöhjältar: Del 7 – Från Kinas mest kända klimatfeminist till kvinnan som återinförde vargarna till Yellowstone

Du har säkert hört att kvinnor kommer att rädda världen. Men kan du namnge fler än tre miljöhjältinnor? Under tio veckor kommer du i denna bloggserie få stifta bekantskap med totalt 100 av dem. Tio nya personer introduceras varje måndag. Hjältarna listas i bokstavsordning och utan inbördes rangordning. Detta är del 7/10 i en skildring av 100 kvinnor som räddar världen.


➊ Maria Elena Foronda Farro

maria-elena-foronda-farro-environmental-heroine.jpeg
Maria Elena Foronda Farro. Foto: Goldman Environmental Prize

Foronda ledde kampanjer för att städa upp fiskmjölsindustrin i Peru som dumpade obehandlat industriavfall i sjöar och vattendrag, vilket ledde till kolerautbrott och svampinfektioner hos människor, samt ett enormt föroreningsproblem i Perus kuststäder. Hon lyckades skapa ett lyckat samarbete mellan intressegrupper, fiskmjölsproducenter och regeringen för att skapa hållbar praxis inom fiskmjölsproduktionen.

➋ Maria Gunnoe

maria-gunnoe-environmental-heroine.jpg
Foto: Rainforest Action Network (CC BY-NC 2.0)

Gunnoe är miljörättviseaktivist som driver en kamp mot miljövidrig bergtoppsbrytning (toppen av ett berg sprängs bort för att komma åt ett lager med kol som finns under toppen) i Appalacherna som innehar ett av nordamerikas viktigaste ekosystem. Hon sitter i styrelsen för SouthWings som är en ideell organisation som bygger på ett nätverk av frivilliga piloter som genom flygningar utbildar och samlar data om ekosystemen i Sydöstra USA. Organisationen dokumenterar också bergstoppsbrytningens effekter genom flygfotografering.

➌ Manana Kochladze

manana-kochladze.jpg
Manana Kochladze. Foto: International Rivers (CC BY-NC-SA)

Grundaren av miljöorganisationen Green Alternative som ledde kampanjen mot utbredd korruption på regeringsnivå vid planeringen av oljeledningen Baku–Tbilisi–Ceyhan pipeline som bröt mot minst 173 punkter av Världsbankens utlåningspolitik. Detta blev en av de viktigaste miljökampanjerna i Georgiens senare historia. Oljeledningen byggdes, men organisationen lyckades skydda området kring Kolkheti National Park, se till att lokala bybor fick rättvis ersättning för oljeledningens påverkan och inrätta ett övervakningsprogram som håller oljebolaget British Petroleum och den Georgiska regeringen ansvariga i händelse av sociala eller miljömässiga kränkningar.

➍ Martha Kostuch

Martha_Kostuch environmental heroine
Martha Kostuch. Foto: Grant Neufeld (GFDL)

Kostuch (1949-2008) var veterinären som upptäckte att nötkreatur som utsatts för luftföroreningar (svaveldioxid) från den regionala industrin i Alberta, Kanada fick reproduktiva och immunologiska problem. Efter upptäckten kampanjade hon för att reducera luftföroreningarna skulle minska. Hon protesterade också mot byggandet av Oldman River-dammen i södra Alberta. Den byggdes till slut, men projektet tvingades omplaneras och inkludera skydd för fisk och annat djurliv.

➎ Maude Barlow

maude-barlow-environmental-heroine.jpg
Maude Barlow. Foto: People’s Social Forum (CC BY 2.0)

Barlow är grundare och ordförande i Kanadas största organisation som arbetar med miljö och social rättvisa, Council of Canadians. Hon är författare och medförfattare till 16 böcker (bl.a. Blue Future: Protecting Water for People and the Planet Forever) om stölden av den ‘globala allmänningen’ (eng. commons) vatten, vilket starkt påverkar fattiga människor och miljön. Hon är också en känd motståndare till handelsavtalet CETA.

➏ Maxida Märak

Maxida_Märak environmental heroine
Maxida Märak. Foto: cropped Frankie Fouganthin (CC BY-SA 4.0)

Artist och aktivist som är känd motståndare mot gruvbrytningen i Gállok (sv. Kallak) i Jokkmokk. Som ett inlägg i gruvdebatten har hon exempelvis tillsammans med Downhill Bluegrass Bandspelat in skivan Mountain Songs and other Stories som en reaktion mot exploateringen av Sápmi.

➐ Mei Ng

Mei Ng
Mei Ng. Foto: Linnéa Engström (använt med tillåtelse)

Klimatfeminist och tidigare ordförande för Jordens Vänner (Friend’s of the Earth) Hong Kong. Hon har arbetat med flertalet miljöfrågor i över 25 år, men luftkvalitet är hennes hjärtefråga inom vilken hon är inflytelserik. Hon är idag rådgivare till Hong Kongs stadsledning och organiserar regelbundet miljöutbildningar för lärare och elever i regioner med hög fattigdom och föroreningsdrabbade områden i Kina.

➑ Mindy Lubber

Mindy Lubber environmental heroine
Mindy Lubber. Foto: Ceres

Ordförande för den icke-vinstdrivande hållbarhetsorganisationen Ceres som arbetar för att företag och investerare ska bemöta miljöfrågor som klimatförändringarna, vattenbrist och föroreningar. Hon var tidigare regional administratör för USA:s miljöskyddsorganisation där hon bland annat organiserade offensiva saneringar av deponier för farligt avfall. Hon har fått flertalet utmärkelser för sitt arbete, nu senast Earth Day Network Climate Visionary Award i 2016.

➒ Mollie Beattie

Mollie Beattie environmental heroine
Mollie Beattie. Foto: U.S. Fish and Wildlife Service

Beattie (1947-1996) var den första kvinnliga ledaren för den amerikanska myndigheten United States Fish and Wildlife Service där hon arbetade fram tills hon gick bort. Beattie arbetade hårt för att förhindra nedskärningar i landets budget för miljöskydd. Under hennes ledning (3 år) inrättades 15 nya naturreservat i USA, mer än 100 bevarandeplaner för habitat upprättades tillsammans med markägare och vargen återintroducerades framgångsrikt till nationalparken Yellowstone.

➓ Naomi Klein

naomi-klein-environmental-heroine.jpg
Naomi Klein. Foto: Rainforest Action Network (CC BY-NC 2.0)

Prisvinnande journalist och författare till flera böcker, däribland This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate som har översatts till 20 språk. Klein är medlem i styrelsen för 350.org. När Donald Trump blev president i USA efterlyste hon en kampanj för att införa ekonomiska sanktioner mot USA:s administration om de vägrar följa villkoren i Parisavtalet COP21. Hon är nu aktuell med boken No Is Not Enough: Resisting Trump’s Shock Politics and Winning the World We Need som släpptes i juni 2017.


Tycker du också att kvinnliga superhjältar bör uppmärksammas?
Dela det här inlägget

Saknas någon?
Lämna en kommentar och berätta

Mer info?
100 kvinnliga miljöhjältar: allt du behöver veta


ALLA DELAR I SERIEN 100 KVINNLIGA MILJÖHJÄLTAR

Del 1: Från ZeroWaste-guru till modell
Del 2:
Från antitjuvjägare till grundaren av Greenpeace
Del 3: Från dokumentärskapare till klimatminister
Del 4: Från redwoodskogens bodyguard till Green Porno
Del 5: Från grönyteanläggare till matsvinnsbekämpare
Del 6:
Från insektsforskare till Everglades beskyddare
Del 7: Från Kinas mest kända klimatfeminist till kvinnan som återinförde vargarna till Yellowstone
Del 8: Från världsomvälvande författarskap till flickan som räddar Mexikanska Golfen
Del 9: Från elefantviskare till The Grandmother of Trees
Del 10: Från reproduktionsbiolog till atmosfärkemist

 

100 kvinnliga miljöhjältar: Del 6 – Från insektsforskare till Everglades beskyddare

Du har säkert hört att kvinnor kommer att rädda världen. Men kan du namnge fler än tre miljöhjältinnor? Under tio veckor kommer du i denna bloggserie få stifta bekantskap med totalt 100 av dem. Tio nya personer introduceras varje måndag. Hjältarna listas i bokstavsordning och utan inbördes rangordning. Detta är del 6/10 i en skildring av 100 kvinnor som räddar världen.


➊ Lisa Speer

Lisa Speer environmental heroine
Lisa Speer. Foto: NRDC

Direktör för den icke-vinstdrivande miljölobbyorganisationen Natural Resources Defense Councils havsenhet, som fokuserar specifikt på förvaltning och bevarande av biodiversitet och ekosystemen på öppet hav och i Arktis. Speer har tidigare suttit i styrelsen för National Academy of Sciences (NAS) on Environmental Studies and Toxicology och har talat inför både den amerikanska kongressen och FN om en rad olika havsfrågor och förvaltning av Norra Ishavet.

➋ Lois Gibbs

Lois Gibbs environmental heroine
Lois Gibbs. Foto: Yoopernewsman (CC BY-SA 3.0)

Gibbs miljöengagemang började 1978 då hon upptäckte att hennes barns förskola var byggd ovanpå en avfallsdeponi som läckte miljögifter. Hennes aktivism ledde till att 833 familjer evakuerades och området sanerades. I förlängningen ledde ansträngningarna till att Miljöskyddsmyndigheten i USA (EPA) skapade Superfund program som lokaliserar och sanerar giftig mark över hela USA.

Lynn Margulis

Lynn Margulis environmental heroine
Lynn Margulis. Foto: NASA/Bill Ingalls (CC BY NC-ND 2.0)

Margulis (1938-2011) förändrade forskarnas förståelse för evolutionen av celler som har cellkärnor. Hennes teori var att nya arter utvecklas genom en symbiotisk sammanslagning av organismer (den eukaryota cellen är en symbiotisk union av primitiva prokaryota celler). Detta är idag allmänt vedertaget och anses vara ett av de största genombrotten i evolutionärbiologi på 2000-talet.

➍ Majora Carter

Majora Carter
Majora Carter. Foto: Majora Carter (CC BY-SA 2.0)

Aktivist inom miljörättvisa som tilldelats en lång rad utmärkelser för sitt arbete med att inrätta den första vattennära parken i det socialt utsatta området South Bronx (New York) sedan 60 år. Under sju år var hon direktör för Sustainable South Bronx som arbetar med miljöfrågor i South Bronx. Hon är ansvarig för skapandet och genomförandet av många gröninfrastrukturprojekt, policyer och grön yrkesutbildning. 

➎ Marcia McNutt

marcia-mcnutt-environmental-heroine.jpg
Marcia McNutt. Foto: PopTech (CC BY-SA 2.0)

Den första kvinnan att leda ett fristående oceanografiskt institut i USA, Monterey Bay Aquarium and Research Institite där hon bl.a. bidrog till att tillhandahålla tillförlitlig vetenskaplig information om katastrofen vid oljeplattformen Deepwater Horizon i Mexikanska Golfen 2010 (det största oavsiktliga oljeutsläppet i historien). Hon var den första kvinnliga direktören för U.S. Geological Survey (USGS) och idag är hon den första kvinnliga ordföranden för National Academy of Sciences som förmedlar oberoende forskningsrapporter till USAs regering.

➏ Marina Silva

Marina Silva environmental heroine
Marina Silva. Foto: Talita Oliviera (CC BY-SA 2.0)

Politiker som under sin tid som Brasiliens miljöminister klarade att reducera regnskogsskövlingen i landet med 57% under tre år (2005-2007), genom inrättandet av Action Plan for Prevention and Control of Deforestation in the Legal Amazon. Hon har erhållit otaliga utmärkelser för sitt miljöengagemang, så som Goldman Environmental Prize (1996) och FN:s Champions of the Earth (2007).

➐ Marjory Stoneman Douglas

Marjory_Stoneman_Douglas environmental heroine
Marjory Stoneman Douglas. Foto: Abigail B Wright of Miranda Productions, Inc. (CC BY-SA 3.0)

Douglas (1890-1998) var en amerikansk journalist och miljöaktivist som var med och räddade den kända tropiska våtmarken Everglades i Florida från dränering och exploatering under 1960-talet. Hennes bok The Everglades: River of Grass (1947) anses varit lika inflytelserik som Rachel Carsons bok Tyst vår. Hon arbetade för att skydda Everglades från 1920-talet fram tills hon gick bort 108 år gammal. 

➑ Margaret Jacobsohn

margaret jacobsohn environmental heroine
Margaret Jacobsohn. Foto: cropped The Goldman Environmental Prize.

Miljökämpe från Namibia som arbetar med att koppla ihop social och ekonomisk tillväxt i rurala områden i Namibia med skydd av regionens naturresurser och växt- och djurliv. I 1983 startade hon tillsammans med en kollega organisationen Integrated Rural and Nature Conservation (IRDNC) för att skydda vilda djur från illegal jakt och samtidigt skapa nytta för människorna som lever nära djuren. Detta har gjort att flera arter som är hotade på andra platser i Afrika håller stabila stammar i Namibia eftersom lokalbefolkningen arbetar för att skydda dem. 

➒ Margaret Murie

Margaret Murie Environmental heroine
Margaret Murie. Foto: Dolovis (CC BY 2.0)

Murie (1902- 2003) brukar tituleras ‘Grandmother of the Conservation Movement’ var en viktig aktör för att få igenom den amerikanska Wilderness Act samt inrättandet av viltreservatet Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) i norra Alaska. Hon var också rådgivare till bl.a. USA:s federala myndighet som hanterar alla nationalparker: National Park Service. Hon var även med och formulerade en lag (ANILCA) som president Carter signerade 1980, vilken innebar att 420.000 km2 mark i Alaska skyddades och ANWR utvidgades och blev dubbelt så stor. 

➓ Marla Spivak

marla-spivak-environmental-heroine.jpg
Marla Spivak. Foto: Ted Conference (CC BY 2.0)

Spivak är entomolog (insektsforskare) som utvecklar praktiska tillämpningar för biodlare att skydda honungsbin från sjukdom. Hon forskar på genetiskt påverkade beteenden som leder till sjukdomsresistens genom binas sociala interaktioner. Genom att studera bins hygienbeteende har hon upptäckt vissa koloniers förmåga att upptäcka och avlägsna puppor som är smittade med virus- eller bakteriesjukdomar. Med hjälp av denna information föder hon upp bin som är mer motståndskraftiga mot sjukdomar, vilket kan ersätta användning av kemiska pesticider som idag används för att skydda bin från skadedjur och patogener.

 


Tycker du också att kvinnliga superhjältar bör uppmärksammas?
Dela det här inlägget

Saknas någon?
Lämna en kommentar och berätta

Mer info?
100 kvinnliga miljöhjältar: allt du behöver veta


ALLA DELAR I SERIEN 100 KVINNLIGA MILJÖHJÄLTAR

Del 1: Från ZeroWaste-guru till modell
Del 2:
Från antitjuvjägare till grundaren av Greenpeace
Del 3: Från dokumentärskapare till klimatminister
Del 4: Från redwoodskogens bodyguard till Green Porno
Del 5: Från grönyteanläggare till matsvinnsbekämpare
Del 6:
Från insektsforskare till Everglades beskyddare
Del 7: Från Kinas mest kända klimatfeminist till kvinnan som återinförde vargarna till Yellowstone
Del 8: Från världsomvälvande författarskap till flickan som räddar Mexikanska Golfen
Del 9: Från elefantviskare till The Grandmother of Trees
Del 10: Från reproduktionsbiolog till atmosfärkemist

 


100 kvinnliga miljöhjältar: Del 5 – Från grönyteanläggare till matsvinnsbekämpare

Du har säkert hört att kvinnor kommer att rädda världen. Men kan du namnge fler än tre miljöhjältinnor? Under tio veckor kommer du i denna bloggserie få stifta bekantskap med totalt 100 av dem. Tio nya personer introduceras varje måndag. Hjältarna listas i bokstavsordning och utan inbördes rangordning. Detta är del 5/10 i en skildring av 100 kvinnor som räddar världen.


Katharine Hayhoe

katherine.jpeg
Katharine Hayhoe. Foto: Artie Limmer/ TexasTechUniversity (använt med tillåtelse)

Klimatforskare som arbetar med att etablera en vetenskaplig grund för utvärdering av de regionala och lokala effekterna av klimatförändringarna. Hayhoe är direktör för Climate Science Center vid Texas Tech University. Hon omfamnar idén att engagera religion och vetenskap för att förstå och mildra effekterna av klimatförändringarna.

➋ Kristina Liljestrand

Kristina Liljestrand environmental heroine
Kristina Liljestrand. Foto: Caroline Örmgård (använt med tillåtelse)

Liljestrand är forskare inom grön livsmedelslogistik som har identifierat nio logistiska förbättringsåtgärder för att minska det onödiga matavfallet som uppkommer på matens resa från produktionen tills den lämnar butikshyllan. I Sverige kastades 234.000 ton mat på vägen mellan produktion och butikshylla år 2012. Samtidigt finns det inte så mycket forskning om logistiklösningar på problem med matsvinn, vilket gör Liljestrands forskning unik.

Kehkashan Basu

Kehkashan Basu environmental heroine
Kehkashan Basu. Foto: Grant Ellis World Bank (CC BY-NC-ND)

Kehkashan Basu är en 16 år gammal miljöaktivist som bor och verkar i Förenade Arabemiraten. Hennes mål är att mobilisera unga för att skapa en hållbar och grön framtid. Hon var den yngsta internationella delegaten under Rio+20 (FN:s konferens om hållbar utveckling) i 2012 där hon höll flera workshops om hållbarhet. Hon är grundaren av miljöorganisationen GREEN HOPE UAE  och var en av de nominerade till Children’s Climate Prize 2016.

➍ Koko Warner

koko-warner-environmental-heroine.jpg
Koko Warner. Photo: United Nations University in Bonn (CC BY-SA 2.0)

Warner är ledare för avdelningen Migration, social utsatthet och anpassning vid Institute for Environmental and Human Security. Hon forskar på strategier för riskhantering för fattiga människor och anpassning till ett förändrat klimat. Hon är huvudförfattare till IPCCs femte utvärderingsrapport om klimatanpassning.

➎ L. Hunter Lovins

Hunter Lovins environmental heroine
Hunter Lovins. Foto: Joi Ito (CC BY 2.0)

Grundare av miljöorganisationen Natural Capitalism Solutions. Hon har skrivit flera böcker om hållbarhet varav Natural Capitalism: creating the Next Industrial Revolution är den mest kända. Hon har varit en aktiv förespråkare för hållbar utveckling i över 40 år.

➏ Lady Bird Johnson

Lady Bird Johnson environmental heroine
Lady Bird Johnson. Foto: Public Domain

Lady Bird Johnson (1912-2007) arbetade för att försköna USA:s städer genom att plantera växtlighet längs vägarna. Hon såg till att det planterade miljontals blommor och träd för att uppmärksamma försvinnandet av olika arters livsmiljöer och minskad biodiversitet.

➐ Lauren Singer

Lauren Singer environmental heroine
Lauren Singer. Foto: The Simply co.

Driver bloggen trash is for tossers där hon dokumenterar hur hon lever utan att producera skräp i New York och inspirerar tusentals människor till att minska sin plastförbrukning. Grundare av företaget The Simply Co som säljer veganskt, miljövänligt tvättmedel.

➑ Laurie David

laurie-david-environmental-heroine.jpg
Laurie David. Foto: TEDxManhattan (CC BY 2.0)

Klimataktivist som producerat dokumentären An Incovenient Truth som handlar om USA:s f.d. vicepresident Al Gore’s kampanj för att utbilda amerikaner om global uppvärmning. Hon är också författare till flera böcker, däribland Stop Global Warming: The Solution Is You! som handlar om hur vi kan stoppa klimatförändringarna.

➒ Lesley Hughes

lesley-hughes-environmental-heroine.jpg
Lesley Hughes. Foto: NCCARF (CC BY-NC 2.0)

Professor i biologi, med expertis om klimatförändringarnas effekter på arter och ekosystem. Huvudförfattare till FN:s klimatpanels (IPCC) femte utvärderingsrapport. Sitter i styrelsen i organisationen Climate Council  som informerar allmänheten om klimatförändringarnas effekter. Climate Council inrättades  genom Australiens största crowdfundingkampanj som svar på avskaffandet av Australiens statliga klimatkommission. Hughes är också känd för att stå upp mot australienska politiker som förnekar klimatförändringarnas effekter.

➓ Lisa P Jackson

Lisa P Jackson environmental heroine
Lisa P Jackson. Foto: Public Domain

Tidigare admistratör för Amerikanska naturvårdsverket EPA (2009-2013).  Under sin tid som administratör fokuserade hon bland annat på att stärka regleringarna av giftiga kemikalier under Toxic Substances Control Act of 1976 . I denna roll arbetade hon för att stärka regulationerna i Clean Air Act och för att EPA skulle arbeta mer aggressivt mot klimatförändringarna.


Tycker du också att kvinnliga superhjältar bör uppmärksammas?
Dela det här inlägget

Saknas någon?
Lämna en kommentar och berätta

Mer info?
100 kvinnliga miljöhjältar: allt du behöver veta


ALLA DELAR I SERIEN 100 KVINNLIGA MILJÖHJÄLTAR

Del 1: Från ZeroWaste-guru till modell
Del 2:
Från antitjuvjägare till grundaren av Greenpeace
Del 3: Från dokumentärskapare till klimatminister
Del 4: Från redwoodskogens bodyguard till Green Porno
Del 5: Från grönyteanläggare till matsvinnsbekämpare
Del 6:
Från insektsforskare till Everglades beskyddare
Del 7: Från Kinas mest kända klimatfeminist till kvinnan som återinförde vargarna till Yellowstone
Del 8: Från världsomvälvande författarskap till flickan som räddar Mexikanska Golfen
Del 9: Från elefantviskare till The Grandmother of Trees
Del 10: Från reproduktionsbiolog till atmosfärkemist

 

100 kvinnliga miljöhjältar: Del 4 – Från redwoodskogens bodyguard till Green Porno

Du har säkert hört att kvinnor kommer att rädda världen. Men kan du namnge fler än tre miljöhjältinnor? Under tio veckor kommer du i denna bloggserie få stifta bekantskap med totalt 100 av dem. Tio nya personer introduceras varje måndag. Hjältarna listas i bokstavsordning och utan inbördes rangordning. Detta är del 4/10 i en skildring av 100 kvinnor som räddar världen.


➊ Isabella Rossellini

Isabella Rossellini environmental heroine
Isabella Rossellini. Foto: lauracinema (CC BY 2.0)

Ensam skådespelare i den humoristiska utbildningsserierna Green Porno och Seduce me) som tar sig an insekters, havslevande organismers och olika däggdjurs fortplantningsbeteenden. Tidigare direktör för Wildlife Conservation Network som arbetar med att skydda utrotningshotade arter genom att stötta entreprenörer med innovativa strategier för hur människor och djur kan samexistera.

➋ Isatou Ceesay

Isatou Ceesay environmental heroine
Isatou Ceesay. Foto: Smelter Mountain (CC BY-SA 2.0)

I sitt hemland Gambia startade Ceesay återvinningsprojektet Njau Recycling and Income Generation Group, där kvinnor kan städa upp skräp från gatorna för att sedan sortera ut plast som återvinns och blir till nya produkter. År 2015 var det 100 kvinnor som tjänade sin inkomst genom detta projekt.

➌ Jane Goodall

Jane_Goodall environmental heroine
Jane Goodall. Foto: Public Domain

Goodall studerade schimpanser i nuvarande Tanzania i över 50 år. Hon omvandlade vår syn på schimpanser genom upptäckter som till exempel att de kan konstruera och använda verktyg. Detta troddes vara en uteslutande mänsklig egenskap. Idag, 83 år gammal, reser hon  världen runt och föreläser om hoten mot schimpanser och miljön och uppmanar människor att agera på uppdrag av jorden och alla levande varelser.

Jane Lubchenco

Jane Lubchenco environmental heroine
Jane Lubchenco. Foto: Oregon State University (CC BY-SA 2.0)

Lubchenco är Doktor i marinekologi med expertis inom biodiversitet i haven och klimatförändringarnas påverkan på denna. Hon är en av de mest citerade ekologerna i världen i vetenskapliga sammanhang. Mellan 2009- 2013 var hon chef för amerikanska National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) vars uppdrag är att förstå och förutsäga förändringar i jordens miljö och att bevara och administrera kust- och marina resurser.

➎ Joanna D. Haigh

Joanna D. Haigh environmental heroine
Joanna D. Haigh. Foto: Richter Frank-Jurgen (CC BY-SA 2.0)

Haigh är välkänd för sin forskning på solfläckscykeln, strålningstransport i atmosfären, klimatmodellering och klimatförändringarna. Hon har också varit en av författarna till  Intergovernmental Panel on Climate Change (FN:s klimatpanel) senaste rapport om den vetenskapliga bakgrunden till klimatförändringarna.

Johanna Sandahl

Johanna Sandahl 100 kvinnliga miljöhjältar
Johanna Sandahl. Foto: Naturskyddsföreningen

Ordförande i Naturskyddsföreningen sedan 2014 och dessförinnan vice ordförande. Hon sitter även i WWFs förtroenderåd och regeringens delegation för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Medförfattare till studentlitteraturen Hållbar utveckling och ekonomi inom planetens gränser som ger en introduktion till forskningen om planetens gränser, framväxten av dagens ekonomiska system och de grundläggande mikroekonomiska teorier som detta system vilar på.

➐ Judi Bari

Judi Bari environmental heroine
Judi Bari. Foto: Evan Johnson (använd med tillåtelse)

Bari (1949- 1997) var mycket aktiv inom den amerikanska miljörörelsen under lång tid. Hon organiserade bland annat icke-våldsprotester mot den storskaliga skogsavverkningen av de gamla redwoodskogarna i norra Kalifornien på 1980- och 90-talet genom den miljöfrämjande gruppen Earth First!.

Julia Butterfly Hill

Julia Butterfly Hill environmental heroine
Julia butterfly Hill. Foto: Carljohn Veraja (CC BY-SA 2.0)

Miljöaktivist som bland annat ägnat sig åt civil olydnad genom att ockupera ett redwoodträd i 738 dagar för att förhindra att det skulle huggas ned av ett skogsavverkningsföretag. Vid ett tillfälle blev hon fängslad i Equador för att hon protesterade mot en oljeledning som tänktes dras genom en dimskog i Anderna.

Julia Slingo

Julia_Slingo environmental heroine
Julia Slingo. Foto: cropped The Royal Society (CC BY-SA 4.0) via Wikimedia Commons

Slingo forskar på klimatmodellering och naturliga variationer i klimatsystemet. Hon är chefsforskare vid Storbrittanniens vädertjänst och den första kvinnliga ledaren för Royal Meteorological Society. Hon grundade  Walker Institute for Climate System Research som är ett center för forskning om hur samhället kan anpassa sig till klimatförändringarna. Slingo vill se en radikal förändring av hur klimatforskarna förmedlar sitt budskap för att den ska bli mer inkluderande gentemot allmänheten.

 Kate Sessions

Kate Sessions environmental heroine
Kate Sessions. Foto: The Cultural Landscape Foundation

Sessions  (1857-1940)  arrenderade omkring 15 hektar mark i stadsparken i San Diego (dagens Balboa Park) för att odla på. I utbyte planterade hon 100 träd per år i parkens karga landskap samt 300 träd i resten av San Diego. Hennes trädgårdar och parker lever fortfarande kvar i hela staden.


Tycker du också att kvinnliga superhjältar bör uppmärksammas?
Dela det här inlägget

Saknas någon?
Lämna en kommentar och berätta

Mer info?
100 kvinnliga miljöhjältar: allt du behöver veta


ALLA DELAR I SERIEN 100 KVINNLIGA MILJÖHJÄLTAR

Del 1: Från ZeroWaste-guru till modell
Del 2:
Från antitjuvjägare till grundaren av Greenpeace
Del 3: Från dokumentärskapare till klimatminister
Del 4: Från redwoodskogens bodyguard till Green Porno
Del 5: Från grönyteanläggare till matsvinnsbekämpare
Del 6:
Från insektsforskare till Everglades beskyddare
Del 7: Från Kinas mest kända klimatfeminist till kvinnan som återinförde vargarna till Yellowstone
Del 8: Från världsomvälvande författarskap till flickan som räddar Mexikanska Golfen
Del 9: Från elefantviskare till The Grandmother of Trees
Del 10: Från reproduktionsbiolog till atmosfärkemist

 

100 kvinnliga miljöhjältar: Del 3 – Från dokumentärskapare till klimatminister

Du har säkert hört att kvinnor kommer att rädda världen. Men kan du namnge fler än tre miljöhjältinnor? Under tio veckor kommer du i denna bloggserie få stifta bekantskap med totalt 100 av dem. Tio nya personer introduceras varje måndag. Hjältarna listas i bokstavsordning och utan inbördes rangordning. Detta är del 3/10 i en skildring av 100 kvinnor som räddar världen.


Emma Öhrwall

emma öhrwall environmental heroine
Emma Öhrwall. Foto: Privat (använt med tillåtelse)

Humanekolog som är expert på kollaborativ ekonomi. Hon är medgrundare och ordförande i den ideella föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg som arbetar för tillgång till varor och tjänster framför ägande. Hon frilansar även som föreläsare med inriktning på kollaborativ ekonomi. Hon deltog även som expert i Utredningen om användarna i delningsekonomin vilken utfördes på regeringskansliets och Finansdepartementets direktiv (Dir 2015:136).

➋ Erin Brockovich

Erin Brockovich environmental heroine
Erin Brockovich. Foto: Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)

Miljöaktivist som 1993 var delaktig i en stämningsansökan mot företaget Pacific Gas and Electric Company för deras dricksvattenförorenande verksamhet, vilket blev känt över hela världen genom filmen Erin Brockovich. Brockovich själv säger att filmen är baserad på hennes historia och att den är nästintill helt överensstämmande med verkligheten. Hon fortsätter att driva rättsfall om miljöföroreningar och andra miljö- och communityfrågor.

➌ Frances Beinecke

frances-beinecke environmental heroine
Frances Beinecke. Foto: City Energy Project (CC BY-NC 2.0)

Mellan 2006- 2015 var Beinecke ordförande för den internationella miljöorganisationen Natural Resources Defense Council (NRDC). Under hennes ledarskap har NRDC bland annat arbetat för amerikansk omställning till renare energi för att minska effekterna av klimatförändringarna, skydd av utrotningshotade arter och naturmiljöer.

➍ Gabriela Cowperthwaite

gabriela cowperthwaite
Gabriela Cowperthwaite. Foton: Eye Steel Film (CC BY 2.0)

Regissören och producenten av dokumentären Blackfish som handlar om etiken kring att hålla valar i fångenskap. Blackfish väckte ilska hos allmänhetens genom den skickliga skildringen av späckhuggaren Talikums öde när dokumentären kom ut år 2013. Idag sjunker fortfarande Sea Worlds besökssiffror och ekonomiska vinst, vilken antas ha att göra med denna dokumentärs genomslag. Sea World har också avslutat sitt avelsprogram på späckhuggare efter att Blackfish kom ut.

➎ Gina McCarthy

Gina_McCarthy
Gina McCarthy. Foto: Wikimedia Commons

Expert på miljö och luftkvalitet. Mellan 2013- 2016 var hon chef för den amerikanska miljöskyddsmyndigheten Environmental Protection Agency (EPA) och dessförinnan myndighetens biträdande chef. Tidigare var hon kommissionsledamot (2004-2009) och genomförde en regionalpolitik om handel med utsläppsrätter för att minska växthusgasutsläpp från kraftverk i Connecticut.

➏ Gretchen Daily

Gretchen_Daily environmental heroine
Gretchen Daily. Foto: Wikimedia Commons

Professor i miljövetenskap vid biologiska institutionen vid Stanford Woods Institute for the Environment. Hennes arbete med ekosystemtjänster har enat ekonomer och ekologer och bidragit till en betydande utveckling av bevarandepolicy. Daily är för närvarande gästprofessor på Stockholm Resilience Center.

➐ Gunhild Stordalen

gunhild-stordalen environmental heroine
Gunhild Stordalen. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Stordalen är engagerad i klimatförändringarna och matsäkerhet. Hon är tillsammans med sin man grundare till den filantropiska stiftelsen Stordalen Foundation som bland annat stöttar initiativ för att lösa klimatfrågan. Hon är också grundare till stiftelsen EAT som arbetar för matsäkerhet folkhälsa och hållbar utveckling. Hon blev utsedd till årets miljöhjälte av Världsnaturfonden WWF i 2014.

➑ Habiba Sarabi

Habiba Sarabi
Habiba Sarabi. Foto: US Embassy Kabul Afghanistan (CC BY-ND 2.0)

Sarabi är Guvernör i en av Afghanistans minst utvecklade provinser, Bamiyan. Där har hon inrättat Afghanistans första nationalpark Band-e Amir National Park. Vid ett event år 2007 såg Sarabi en nationell armépluton lämna utan att städa undan sitt skräp. Hon kallade tillbaka soldaterna och gav dem en föreläsning om nedskräpning. Sarabi förklarade att det ingår i militärens arbete att hålla landet rent och fritt från skräp.

➒ Heidi Cullen

heidi kullen
Heidi Cullen. Foto: United States MIssion Geneva (CC BY-ND 2.0)

Klimatolog som forskar på väder och klimat. Hon är chefsforskare för den ideella miljöorganisationen Climate Central och författare till den provokativa boken The Weather of the future som handlar om hur olika delar av världen kommer att se ut år 2050 om inte människans klimatgasutsläpp minskar.

➓ Isabella Lövin

Isabella_Lövin_signing_climate_law_referral
Isabella Lövin. Foto: Johan Schiff/Miljöpartiet de gröna – (CC0)

Sveriges klimatminister och vice statsminister som i bilden ovan ses underteckna förslaget till Sveriges nya klimatlag vilket är den viktigaste klimatreformen i Svensk historia. Innan hennes politiska karriär var hon i miljökretsar kanske främst känd som författaren till boken Tyst hav: Jakten på den sista matfisken som handlar om utfiskningen av världshaven för vilken Lövin tilldelades stora journalistpriset i 2007.


Tycker du också att kvinnliga superhjältar bör uppmärksammas?
Dela det här inlägget

Saknas någon?
Lämna en kommentar och berätta

Mer info?
100 kvinnliga miljöhjältar: allt du behöver veta


ALLA DELAR I SERIEN 100 KVINNLIGA MILJÖHJÄLTAR

Del 1: Från ZeroWaste-guru till modell
Del 2:
Från antitjuvjägare till grundaren av Greenpeace
Del 3: Från dokumentärskapare till klimatminister
Del 4: Från redwoodskogens bodyguard till Green Porno
Del 5: Från grönyteanläggare till matsvinnsbekämpare
Del 6:
Från insektsforskare till Everglades beskyddare
Del 7: Från Kinas mest kända klimatfeminist till kvinnan som återinförde vargarna till Yellowstone
Del 8: Från världsomvälvande författarskap till flickan som räddar Mexikanska Golfen
Del 9: Från elefantviskare till The Grandmother of Trees
Del 10: Från reproduktionsbiolog till atmosfärkemist

 

100 Kvinnliga miljöhjältar: Del 2- Från antitjuvjägare till grundaren av Greenpeace

Du har säkert hört att kvinnor kommer att rädda världen. Men kan du namnge fler än tre miljöhjältinnor? Under tio veckor kommer du i denna bloggserie få stifta bekantskap med totalt 100 av dem. Tio nya personer introduceras varje måndag. Hjältarna listas i bokstavsordning och utan inbördes rangordning. Detta är del 2/10 i en skildring av 100 kvinnor som räddar världen.


➊ Christiana Figueres

christiana-figueres environmental heroine
Christiana Figueres. Foto: UNClimateChange (CC BY 2.0)

Figueres är en av de mäktigaste kvinnorna som arbetar med klimatförändringar. Hon var generalsekreterare för FN:s ramkonvention om klimatförändringarna (UNFCCC) mellan 2010-2016 och hade en nyckelroll i alla globala förhandlingar inklusive Parisavtalet från 2015. Förra året var hon en av de nominerade till att ersätta Ban Ki-moon som generalsekreterare för FN.

➋ Corinne Le Quéré

Corinne_Le_Quere environmental heroine
Corinne Le Quéré. Foto: cropped Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Oceanograf som är en av direktörerna för Tyndall Centre for Climate Change Research i Storbritannien. Hon forskar om interaktionen mellan klimatförändringarna och kolcykeln. Le Quéré är också en respekterad kommunikatör som har varit med och författat tre av de senaste IPCC-rapporterna från FN:s klimatpanel.

➌ Daryl Hannah

daryl-hannah environmental heroine
Daryl Hannah. Foto: United Nations Photo (CC BY-NC_ND 2.0)

Hannah sitter i styrelsen i  Environmental Media Association, Mission Blue och Action Sports Environmental Coalition. Hon är aktivist och har arresterats ett flertal gånger, bland annat för sitt deltagande i aktivistaktioner mot oljeledningen i Keystone, myndigheternas vräkning av 350 bönder som odlade i South Central Farm som var den största urbana gemensamma trädgården i USA och för sina protester mot bergstoppssprängning för utvinning av kol.

➍ Denise Eriksson

denise-eriksson.jpeg
Denise Eriksson. Foto: Privat (använt med tillåtelse)

Den första svenska kvinnan som utbildats till antitjuvjägare för att skydda noshörningar. Hon arbetar som parkvakt med att skydda noshörningar i Sydafrika från tjuvjakt. Eriksson är för tillfället tillbaka i Sverige och arbetar med att få fler hundar till reservaten i Sydafrika eftersom det visat sig att tjuvjakt minskar när hundar är närvarande i en park.

➎ Dian Fossey

Dian Fossey environmental heroine
Dian Fossey. Foto: Mary-Lynn (CC BY 2.0)

Fossey (1932 – 1985) var etnolog som studerade bergsgorillor i Rwanda. Hon identifierade och katalogiserade flera nya aspekter av gorillornas beteenden, vilket förvandlade hur vi betraktar gorillor. Tidigare troddes de vara aggressiva och vildsinta, men Fossey kunde genom sin forskning visa att de är vänliga jättar. Fossey blev mördad i sin stuga i Virungabergen i 1985. Fallet har inte blivit uppklarat, men många tror att hon dödades av en tjuvskytt på grund av sina aggressiva insatser för att stoppa illegal jakt på bergsgorillor.

➏ Donella H. Meadows

donatella meadows
Donella Meadows. Foto: Academy for Systems Change (använt med tillåtelse)

Meadows (1941- 2001) var miljövetare och en av de mest inflytelserika miljöprofilerna på 90-talet. Hon är huvudförfattaren till boken The Limits to Growth som startade debatten om gränserna för jordens förmåga att upprätthålla människans ekonomiska expansion. Hon grundade Sustainability Institute (numera Academy for Systems Change) som arbetar med att främja övergångar till hållbara system på alla nivåer i samhället, från det globalt till det lokalt.

➐ Dorothy Stowe

Dorothy Stowe
Dorothy Stowe, andra personen från höger. Foto: Tavis Ford (CC BY 2.0)

Året 1964 startade Stowe Don’t Make a Wave Committee för att protestera mot kärnvapensprängningar i Alaska. Hon var med och hyrde en båt som döptes till Greenpeace som kördes mot ön där sprängningarna ägde rum. Besättningen greps av amerikanska kustbevakningen, men i och med uppståndelsen skapades ett offentligt uppror mot kärnvapensprängningarna. Med detta blev hon en av medgrundarna till Greenpeace International.

➑ Eileen Kampakuta Brown
➒ Eileen Wani Wingfield

Eileen-and-Eileen environmental heroines
Eileen Kampakuta Brown & Eileen Wani Wingfield. Foto: The Goldman Environmental Prize

Kampakuta Brown och Wani Wingfield är aboriginska ledare som 1995 inledde en kampanj för att stoppa Australienska myndigheter från att dumpa kärnavfall i landets vilda ökenlandskap. De arbetade outtröttligt med detta genom att skriva till regeringstjänstemän, besöka det australienska parlamentet och organiserade en stor online-kampanj. Deras insatser resulterade i att 87 % av befolkningen i södra Australien invände mot byggandet av den radioaktiva avfallsdeponin. Kampakuta Brown och Wani Wingfield tilldelades The Goldman Environmental Prize 2003 för sina insatser för att skydda natur- och kulturvärden. Än idag har australienska myndigheter dock inte gett upp sina planer om att dumpa kärnavfall på mark som tillhör aboriginerna.

Elizabeth Kolbert

elizabeth-kolbert.jpg
Elizabeth Collbert. Foto: Matthew Kleiner (CC BY 2.0)

Journalist som år 2015 tilldelades Pulitzerpriset för sin bok The Sixth Extinction An unnatural History som handlar om den sjätte massutrotningen av arter som vi människor är ansvariga för. Hon har även skrivit boken Field Notes from a Catastrophe: Man, Nature, and Climate Change. Hon arbetar också på tidningen The New Yorker där hon rapporterar om miljöfrågor och klimatförändringar.


Tycker du också att kvinnliga superhjältar bör uppmärksammas?
Dela det här inlägget

Saknas någon?
Lämna en kommentar och berätta

Mer info?
100 kvinnliga miljöhjältar: allt du behöver veta


ALLA DELAR I SERIEN 100 KVINNLIGA MILJÖHJÄLTAR

Del 1: Från ZeroWaste-guru till modell
Del 2:
Från antitjuvjägare till grundaren av Greenpeace
Del 3: Från dokumentärskapare till klimatminister
Del 4: Från redwoodskogens bodyguard till Green Porno
Del 5: Från grönyteanläggare till matsvinnsbekämpare
Del 6:
Från insektsforskare till Everglades beskyddare
Del 7: Från Kinas mest kända klimatfeminist till kvinnan som återinförde vargarna till Yellowstone
Del 8: Från världsomvälvande författarskap till flickan som räddar Mexikanska Golfen
Del 9: Från elefantviskare till The Grandmother of Trees
Del 10: Från reproduktionsbiolog till atmosfärkemist

 


100 kvinnliga miljöhjältar: Del 1- Från ZeroWaste-guru till modell

Du har säkert hört att kvinnor kommer att rädda världen. Men kan du namnge fler än tre miljöhjältinnor? Under tio veckor kommer du i denna bloggserie få stifta bekantskap med totalt 100 av dem. Tio nya personer introduceras varje måndag. Hjältarna listas i bokstavsordning och utan inbördes rangordning. Detta är del 1/10 i en skildring av 100 kvinnor som räddar världen.


➊ Alexandra Cousteau

alexandra-cousteau-e1491331188775.jpg
Alexandra Cousteau. Foto: Stuart Ramson (CC BY-NC_ND 2.0)

Cousteau grundade den icke-vinstdrivande organisationen Blue Legacy International för att bemyndiga människor att ta tillbaka ansvaret för haven och hjälpa till att skydda dem. Hon har också uppmärksammat vattenfrågor i över 100 prisvinnande kortfilmer som syftar till att inspirera människor att agera för att skydda vattnet i sina närområden. Cousteau är även rådgivare för Oceana som är världens största organisation som fokuserar helt på skydd av havs- och kustområden.

➋ Alice Waters

alice waters_environmental_heroine
Alice Waters. Foto: David Sifry (CC BY 2.0)

Restaurangägare och aktivist som har varit aktiv förespråkare för ekologisk mat i 40 år och anses vara en av de mest inflytelserika personerna inom matsfären i USA och beskrivs ofta som en viktig drivkraft i den nuvarande intresset för lokalt odlad mat utan bekämpningsmedel. Hon har erhållit flera utmärkelser, däribland Harvard Global Environmental Citizen Award, för sitt inflytelserika förespråkande av hållbart jordbruk och användning av lokala råvaror efter säsong.

 Ailun Yang

ailun-yang-e1491332605662.jpeg
Ailun Yang. Foto: ADB

Ledare för organisationen World Resources Institute i deras arbete för en koldioxidneutral utveckling  i länder som Kina och Indien, med fokus på den globala kol- marknaden. Hon är även expert på relationen mellan Kina och USA gällande klimat- och energifrågor och är en av de mest medialt aktiva kinesiska icke-statliga talespersonerna gällande dessa frågor. Yang sitter för närvarande även i styrelsen för Greenpeace Sydostasien.

Amy Goodman

Amy Goodman — Keynote, National Conference for Media Reform 20
Amy Goodman.  Foto: Tony Webster (CC BY 2.0)

Prisbelönt journalist som gjorde protesterna kring Dakota Access Pipeline till en världsnyhet när hon rapporterade vid Standing Rock, där obeväpnade demonstranter blev attackerade med pepparspray och bitande hundar av den anlitade säkerhetspersonalen. I och med hennes rapportering av händelserna väcktes det åtal mot henne för medverkan i upplopp; åtalspunkter som senare avslogs av distriktsdomaren. Goodman är den första journalisten som tilldelats The Right Livelihood Award år 2008 för sin insats för oberoende journalistik som inkluderar röster som ofta utesluts i mainstream media.

Annie Leonard

annie-leonard.jpg
Annie Leonard. Foto: Gage Skidmore (CC BY SA 2.0)

Skaparen av den animerade filmen The Story of Stuff (som setts fler än 40 miljoner gånger) och sedermera författare till boken med samma namn, som beskriver vad produktion och avfallshantering av våra ägodelar har för påverkan på miljö och människa. Hon är sedan 2014 verkställande direktör för Greenpeace USA.

Bea Johnson

bea johnson
Bea Johnson. Foto: Snoopmaus (CC BY-NC_ND 2.0)

Grundaren av Zero Waste-rörelsen som tillsammans med sin familj har levt utan att producera skräp i åtta år. Hon har skrivit boken Zero Waste Home: The Ultimate Guide to Simplifying Your Life by Reducing Your Waste, driver bloggen zero waste home och föreläser runt om i världen om att leva familjeliv utan att producera skräp.

➐ Beatrice Rindevall

beatrice-rindevall Environmental Heroine
Beatrice Rindevall. Foto: Anders Hellberg (använt med tillåtelse)

Rindevall är utbildad humanekolog och har tidigare arbetat som digitalkommunikatör för Naturskyddsföreningen. Idag är hon skribent och redaktör på Sveriges största miljöblogg Supermiljöbloggen vilken överösts med priser genom åren: Årets bästa branschblogg 2016, Årets miljöhjälte 2015, vinnare Blogg Awards 2013, Vinnare Årets Almedalsblogg 2012, Vinnare Sveriges Bästa Gröna Blogg 2011 och 2010.

Berta Cáceres

Berta Cáceres_Environmental Heroine
Berta Cáceres. Foto: Coolloud (CC BY-NC-ND 2.0)

Cáceres (1973-2016)  tillhörde ursprungsbefolkningen i Honduras och var en miljö- och människorättsaktivist som framgångsrikt pressade världens största dammbyggare att dra sig ur byggandet av Agua Zarca Dam. Hon har kampanjat för flertalet frågor, däribland mot illegal skogsavverkning. Hon tilldelades Goldman Environmental Prize 2015 som delas ut varje år till gräsrotsaktivister. Hon mördades den 3 mars 2016 på grund av sin aktivism.

➒ Cameron Russell

TEDxMidAtlantic 2012 - Cameron Russell
Cameron Russell. Foto: TEDxMidAtlantic (CC BY-NC-ND 2.0)

Supermodell och klimataktivist som menar att motverka klimatförändringarna också innebär att ta itu med systemisk rasism, sexism och ojämlikhet. Hon har engagerat sig i bland annat 350.org och Rainforest Alliance och använder gärna sitt kändisskap för att tala om och skapa medvetenhet kring  klimatfrågan genom media.

Carol M. Browner

carol-browner Environmental Heroine
Carol M. Browner. Foto: Third Way tink Tank (CC BY-NC-ND 2.0)

Idag är Browner seniorrådgivare för USA:s energidepartement och har tidigare tjänstgjorde som direktör för Vita Husets kontor för energi- och klimatpolitik där hon ansvarade för bevakade samordningen av klimat-och miljöpolitiken i den federala regeringen. Hon är även den person som tjänstgjort längst (1993-2001) som ledare av den amerikanska miljöskyddsmyndigheten (EPA) i USA:s historia. I den rollen har Browner fått erkännande för sitt arbete med skydd av våtmarker, uppstädning av Everglades som är det största ekologiska restaureringsprojektet som initierats i USA, samt uppstramningen av The Clear Air Act.


Tycker du också att kvinnliga superhjältar bör uppmärksammas?
Dela det här inlägget

Saknas någon?
Lämna en kommentar och berätta

Mer info?
100 kvinnliga miljöhjältar: allt du behöver veta


ALLA DELAR I SERIEN 100 KVINNLIGA MILJÖHJÄLTAR

Del 1: Från ZeroWaste-guru till modell
Del 2:
Från antitjuvjägare till grundaren av Greenpeace
Del 3: Från dokumentärskapare till klimatminister
Del 4: Från redwoodskogens bodyguard till Green Porno
Del 5: Från grönyteanläggare till matsvinnsbekämpare
Del 6:
Från insektsforskare till Everglades beskyddare
Del 7: Från Kinas mest kända klimatfeminist till kvinnan som återinförde vargarna till Yellowstone
Del 8: Från världsomvälvande författarskap till flickan som räddar Mexikanska Golfen
Del 9: Från elefantviskare till The Grandmother of Trees
Del 10: Från reproduktionsbiolog till atmosfärkemist