100 kvinnliga miljöhjältar: Del 7 – Från Kinas mest kända klimatfeminist till kvinnan som återinförde vargarna till Yellowstone

Du har säkert hört att kvinnor kommer att rädda världen. Men kan du namnge fler än tre miljöhjältinnor? Under tio veckor kommer du i denna bloggserie få stifta bekantskap med totalt 100 av dem. Tio nya personer introduceras varje måndag. Hjältarna listas i bokstavsordning och utan inbördes rangordning. Detta är del 7/10 i en skildring av 100 kvinnor som räddar världen.


➊ Maria Elena Foronda Farro

maria-elena-foronda-farro-environmental-heroine.jpeg
Maria Elena Foronda Farro. Foto: Goldman Environmental Prize

Foronda ledde kampanjer för att städa upp fiskmjölsindustrin i Peru som dumpade obehandlat industriavfall i sjöar och vattendrag, vilket ledde till kolerautbrott och svampinfektioner hos människor, samt ett enormt föroreningsproblem i Perus kuststäder. Hon lyckades skapa ett lyckat samarbete mellan intressegrupper, fiskmjölsproducenter och regeringen för att skapa hållbar praxis inom fiskmjölsproduktionen.

➋ Maria Gunnoe

maria-gunnoe-environmental-heroine.jpg
Foto: Rainforest Action Network (CC BY-NC 2.0)

Gunnoe är miljörättviseaktivist som driver en kamp mot miljövidrig bergtoppsbrytning (toppen av ett berg sprängs bort för att komma åt ett lager med kol som finns under toppen) i Appalacherna som innehar ett av nordamerikas viktigaste ekosystem. Hon sitter i styrelsen för SouthWings som är en ideell organisation som bygger på ett nätverk av frivilliga piloter som genom flygningar utbildar och samlar data om ekosystemen i Sydöstra USA. Organisationen dokumenterar också bergstoppsbrytningens effekter genom flygfotografering.

➌ Manana Kochladze

manana-kochladze.jpg
Manana Kochladze. Foto: International Rivers (CC BY-NC-SA)

Grundaren av miljöorganisationen Green Alternative som ledde kampanjen mot utbredd korruption på regeringsnivå vid planeringen av oljeledningen Baku–Tbilisi–Ceyhan pipeline som bröt mot minst 173 punkter av Världsbankens utlåningspolitik. Detta blev en av de viktigaste miljökampanjerna i Georgiens senare historia. Oljeledningen byggdes, men organisationen lyckades skydda området kring Kolkheti National Park, se till att lokala bybor fick rättvis ersättning för oljeledningens påverkan och inrätta ett övervakningsprogram som håller oljebolaget British Petroleum och den Georgiska regeringen ansvariga i händelse av sociala eller miljömässiga kränkningar.

➍ Martha Kostuch

Martha_Kostuch environmental heroine
Martha Kostuch. Foto: Grant Neufeld (GFDL)

Kostuch (1949-2008) var veterinären som upptäckte att nötkreatur som utsatts för luftföroreningar (svaveldioxid) från den regionala industrin i Alberta, Kanada fick reproduktiva och immunologiska problem. Efter upptäckten kampanjade hon för att reducera luftföroreningarna skulle minska. Hon protesterade också mot byggandet av Oldman River-dammen i södra Alberta. Den byggdes till slut, men projektet tvingades omplaneras och inkludera skydd för fisk och annat djurliv.

➎ Maude Barlow

maude-barlow-environmental-heroine.jpg
Maude Barlow. Foto: People’s Social Forum (CC BY 2.0)

Barlow är grundare och ordförande i Kanadas största organisation som arbetar med miljö och social rättvisa, Council of Canadians. Hon är författare och medförfattare till sexton böcker (bl.a. Blue Future: Protecting Water for People and the Planet Forever) om stölden av den ‘globala allmänningen’ (eng. commons) vatten, vilket starkt påverkar fattiga människor och miljön. Hon är också en känd motståndare till handelsavtalet CETA.

➏ Maxida Märak

Maxida_Märak environmental heroine
Maxida Märak. Foto: cropped Frankie Fouganthin (CC BY-SA 4.0)

Artist och aktivist som är känd motståndare mot gruvbrytningen i Gállok (sv. Kallak) i Jokkmokk. Som ett inlägg i gruvdebatten har hon exempelvis tillsammans med Downhill Bluegrass Bandspelat in skivan Mountain Songs and other Stories som en reaktion mot exploateringen av Sápmi.

➐ Mei Ng

Mei Ng
Mei Ng. Foto: Linnéa Engström (använt med tillåtelse)

Klimatfeminist och tidigare ordförande för Jordens Vänner (Friend’s of the Earth) Hong Kong. Hon har arbetat med flertalet miljöfrågor i över 25 år, men luftkvalitet är hennes hjärtefråga inom vilken hon är inflytelserik. Hon är idag rådgivare till Hong Kongs stadsledning och organiserar regelbundet miljöutbildningar för lärare och elever i regioner med hög fattigdom och föroreningsdrabbade områden i Kina.

➑ Mindy Lubber

Mindy Lubber environmental heroine
Mindy Lubber. Foto: Ceres

Ordförande för den icke-vinstdrivande hållbarhetsorganisationen Ceres som arbetar för att företag och investerare ska adressera miljöfrågor som klimatförändringarna, vattenbrist och föroreningar. Hon var tidigare regional administratör för USA:s miljöskyddsorganisation där hon bl.a. organiserade offensiva saneringar av deponier för farligt avfall. Hon har fått flertalet utmärkelser för sitt arbete, nu senast Earth Day Network Climate Visionary Award i 2016.

➒ Mollie Beattie

Mollie Beattie environmental heroine
Mollie Beattie. Foto: U.S. Fish and Wildlife Service

Beattie (1947-1996) var den första kvinnliga ledaren för den amerikanska myndigheten United States Fish and Wildlife Service där hon arbetade fram tills hon gick bort. Beattie arbetade hårt för att förhindra nedskärningar i landets budget för miljöskydd. Under hennes ledning (3 år) inrättades 15 nya naturreservat i USA, mer än 100 bevarandeplaner för habitat upprättades tillsammans med markägare och vargen återintroducerades framgångsrikt till nationalparken Yellowstone.

➓ Naomi Klein

naomi-klein-environmental-heroine.jpg
Naomi Klein. Foto: Rainforest Action Network (CC BY-NC 2.0)

Prisvinnande journalist och författare till flera böcker, däribland This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate som har översatts till 20 språk. Klein är medlem i styrelsen för 350.org. När Donald Trump blev president i USA efterlyste hon en kampanj för att införa ekonomiska sanktioner mot USA:s administration om de vägrar följa villkoren i Parisavtalet COP21. Hon är nu aktuell med boken No Is Not Enough: Resisting Trump’s Shock Politics and Winning the World We Need som släpptes i juni 2017.


Tycker du också att kvinnliga superhjältar bör uppmärksammas?
Dela det här inlägget

Saknas någon?
Lämna en kommentar och berätta


Del 1: Från ZeroWaste-guru till modell
Del 2:
Från antitjuvjägare till grundaren av Greenpeace
Del 3: Från dokumentärskapare till klimatminister
Del 4: Från redwoodskogens bodyguard till Green Porno
Del 5: Från grönyteanläggare till matsvinnsbekämpare
Del 6:
Från insektsforskare till Everglades beskyddare
Del 7: Från Kinas mest kända klimatfeminist till kvinnan som återinförde vargarna till Yellowstone


100 kvinnliga miljöhjältar: Del 6 – Från insektsforskare till Everglades beskyddare

Du har säkert hört att kvinnor kommer att rädda världen. Men kan du namnge fler än tre miljöhjältinnor? Under tio veckor kommer du i denna bloggserie få stifta bekantskap med totalt 100 av dem. Tio nya personer introduceras varje måndag. Hjältarna listas i bokstavsordning och utan inbördes rangordning. Detta är del 6/10 i en skildring av 100 kvinnor som räddar världen.


➊ Lisa Speer

Lisa Speer environmental heroine
Lisa Speer. Foto: NRDC

Direktör för den icke-vinstdrivande miljölobbyorganisationen Natural Resources Defense Councils havsenhet, som fokuserar specifikt på förvaltning och bevarande av biodiversitet och ekosystemen på öppet hav och i Arktis. Speer har tidigare suttit i styrelsen för National Academy of Sciences (NAS) on Environmental Studies and Toxicology och har talat inför både den amerikanska kongressen och FN om en rad olika havsfrågor och förvaltning av Norra Ishavet.

➋ Lois Gibbs

Lois Gibbs environmental heroine
Lois Gibbs. Foto: Yoopernewsman (CC BY-SA 3.0)

Gibbs miljöengagemang började 1978 då hon upptäckte att hennes barns förskola var byggd ovanpå en avfallsdeponi som läckte miljögifter. Hennes aktivism ledde till att 833 familjer evakuerades och området sanerades. I förlängningen ledde ansträngningarna till att Miljöskyddsmyndigheten i USA (EPA) skapade Superfund program som lokaliserar och sanerar giftig mark över hela USA.

Lynn Margulis

Lynn Margulis environmental heroine
Lynn Margulis. Foto: NASA/Bill Ingalls (CC BY NC-ND 2.0)

Margulis (1938-2011) förändrade forskarnas förståelse för evolutionen av celler som har cellkärnor. Hennes teori var att nya arter utvecklas genom en symbiotisk sammanslagning av organismer (den eukaryota cellen är en symbiotisk union av primitiva prokaryota celler). Detta är idag allmänt vedertaget och anses vara ett av de största genombrotten i evolutionärbiologi på 2000-talet.

➍ Majora Carter

Majora Carter
Majora Carter. Foto: Majora Carter (CC BY-SA 2.0)

Aktivist inom miljörättvisa som tilldelats en lång rad utmärkelser för sitt arbete med att inrätta den första vattennära parken i det socialt utsatta området South Bronx (New York) sedan 60 år. Under sju år var hon direktör för Sustainable South Bronx som arbetar med miljöfrågor i South Bronx. Hon är ansvarig för skapandet och genomförandet av många gröninfrastrukturprojekt, policyer och grön yrkesutbildning. 

➎ Marcia McNutt

marcia-mcnutt-environmental-heroine.jpg
Marcia McNutt. Foto: PopTech (CC BY-SA 2.0)

Den första kvinnan att leda ett fristående oceanografiskt institut i USA, Monterey Bay Aquarium and Research Institite där hon bl.a. bidrog till att tillhandahålla tillförlitlig vetenskaplig information om katastrofen vid oljeplattformen Deepwater Horizon i Mexikanska Golfen 2010 (det största oavsiktliga oljeutsläppet i historien). Hon var den första kvinnliga direktören för U.S. Geological Survey (USGS) och idag är hon den första kvinnliga ordföranden för National Academy of Sciences som förmedlar oberoende forskningsrapporter till USAs regering.

➏ Marina Silva

Marina Silva environmental heroine
Marina Silva. Foto: Talita Oliviera (CC BY-SA 2.0)

Politiker som under sin tid som Brasiliens miljöminister klarade att reducera regnskogsskövlingen i landet med 57% under tre år (2005-2007), genom inrättandet av Action Plan for Prevention and Control of Deforestation in the Legal Amazon. Hon har erhållit otaliga utmärkelser för sitt miljöengagemang, så som Goldman Environmental Prize (1996) och FN:s Champions of the Earth (2007).

➐ Marjory Stoneman Douglas

Marjory_Stoneman_Douglas environmental heroine
Marjory Stoneman Douglas. Foto: Abigail B Wright of Miranda Productions, Inc. (CC BY-SA 3.0)

Douglas (1890-1998) var en amerikansk journalist och miljöaktivist som var med och räddade den kända tropiska våtmarken Everglades i Florida från dränering och exploatering under 1960-talet. Hennes bok The Everglades: River of Grass (1947) anses varit lika inflytelserik som Rachel Carsons bok Tyst vår. Hon arbetade för att skydda Everglades från 1920-talet fram tills hon gick bort 108 år gammal. 

➑ Margaret Jacobsohn

margaret jacobsohn environmental heroine
Margaret Jacobsohn. Foto: cropped The Goldman Environmental Prize.

Miljökämpe från Namibia som arbetar med att koppla ihop social och ekonomisk tillväxt i rurala områden i Namibia med skydd av regionens naturresurser och växt- och djurliv. I 1983 startade hon tillsammans med en kollega organisationen Integrated Rural and Nature Conservation (IRDNC) för att skydda vilda djur från illegal jakt och samtidigt skapa nytta för människorna som lever nära djuren. Detta har gjort att flera arter som är hotade på andra platser i Afrika håller stabila stammar i Namibia eftersom lokalbefolkningen arbetar för att skydda dem. 

➒ Margaret Murie

Margaret Murie Environmental heroine
Margaret Murie. Foto: Dolovis (CC BY 2.0)

Murie (1902- 2003) brukar tituleras ‘Grandmother of the Conservation Movement’ var en viktig aktör för att få igenom den amerikanska Wilderness Act samt inrättandet av viltreservatet Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) i norra Alaska. Hon var också rådgivare till bl.a. USA:s federala myndighet som hanterar alla nationalparker: National Park Service. Hon var även med och formulerade en lag (ANILCA) som president Carter signerade 1980, vilken innebar att 420.000 km2 mark i Alaska skyddades och ANWR utvidgades och blev dubbelt så stor. 

➓ Marla Spivak

marla-spivak-environmental-heroine.jpg
Marla Spivak. Foto: Ted Conference (CC BY 2.0)

Spivak är entomolog (insektsforskare) som utvecklar praktiska tillämpningar för biodlare att skydda honungsbin från sjukdom. Hon forskar på genetiskt påverkade beteenden som leder till sjukdomsresistens genom binas sociala interaktioner. Genom att studera bins hygienbeteende har hon upptäckt vissa koloniers förmåga att upptäcka och avlägsna puppor som är smittade med virus- eller bakteriesjukdomar. Med hjälp av denna information föder hon upp bin som är mer motståndskraftiga mot sjukdomar, vilket kan ersätta användning av kemiska pesticider som idag används för att skydda bin från skadedjur och patogener.

 


Tycker du också att kvinnliga superhjältar bör uppmärksammas?
Dela det här inlägget

Saknas någon?
Lämna en kommentar och berätta


ALLA DELAR I SERIEN 100 KVINNLIGA MILJÖHJÄLTAR

Del 1: Från ZeroWaste-guru till modell
Del 2:
Från antitjuvjägare till grundaren av Greenpeace
Del 3: Från dokumentärskapare till klimatminister
Del 4: Från redwoodskogens bodyguard till Green Porno
Del 5: Från grönyteanläggare till matsvinnsbekämpare
Del 6:
Från insektsforskare till Everglades beskyddare
Del 7: Från Kinas mest kända klimatfeminist till kvinnan som återinförde vargarna till Yellowstone


100 kvinnliga miljöhjältar: Del 5 – Från grönyteanläggare till matsvinnsbekämpare

Du har säkert hört att kvinnor kommer att rädda världen. Men kan du namnge fler än tre miljöhjältinnor? Under tio veckor kommer du i denna bloggserie få stifta bekantskap med totalt 100 av dem. Tio nya personer introduceras varje måndag. Hjältarna listas i bokstavsordning och utan inbördes rangordning. Detta är del 5/10 i en skildring av 100 kvinnor som räddar världen.


Katharine Hayhoe

katherine.jpeg
Katharine Hayhoe. Foto: Artie Limmer/ TexasTechUniversity (använt med tillåtelse)

Klimatforskare som arbetar med att etablera en vetenskaplig grund för utvärdering av de regionala och lokala effekterna av klimatförändringarna. Hayhoe är direktör för Climate Science Center vid Texas Tech University. Hon omfamnar idén att engagera religion och vetenskap för att förstå och mildra effekterna av klimatförändringarna.

➋ Kristina Liljestrand

Kristina Liljestrand environmental heroine
Kristina Liljestrand. Foto: Caroline Örmgård (använt med tillåtelse)

Liljestrand är forskare inom grön livsmedelslogistik som har identifierat nio logistiska förbättringsåtgärder för att minska det onödiga matavfallet som uppkommer på matens resa från produktionen tills den lämnar butikshyllan. I Sverige kastades 234.000 ton mat på vägen mellan produktion och butikshylla år 2012. Samtidigt finns det inte så mycket forskning om logistiklösningar på problem med matsvinn, vilket gör Liljestrands forskning unik.

Kehkashan Basu

Kehkashan Basu environmental heroine
Kehkashan Basu. Foto: Grant Ellis World Bank (CC BY-NC-ND)

Kehkashan Basu är en 16 år gammal miljöaktivist som bor och verkar i Förenade Arabemiraten. Hennes mål är att mobilisera unga för att skapa en hållbar och grön framtid. Hon var den yngsta internationella delegaten under Rio+20 (FN:s konferens om hållbar utveckling) i 2012 där hon höll flera workshops om hållbarhet. Hon är grundaren av miljöorganisationen GREEN HOPE UAE  och var en av de nominerade till Children’s Climate Prize 2016.

➍ Koko Warner

koko-warner-environmental-heroine.jpg
Koko Warner. Photo: United Nations University in Bonn (CC BY-SA 2.0)

Warner är ledare för avdelningen Migration, social utsatthet och anpassning vid Institute for Environmental and Human Security. Hon forskar på strategier för riskhantering för fattiga människor och anpassning till ett förändrat klimat. Hon är huvudförfattare till IPCCs femte utvärderingsrapport om klimatanpassning.

➎ L. Hunter Lovins

Hunter Lovins environmental heroine
Hunter Lovins. Foto: Joi Ito (CC BY 2.0)

Grundare av miljöorganisationen Natural Capitalism Solutions. Hon har skrivit flera böcker om hållbarhet varav Natural Capitalism: creating the Next Industrial Revolution är den mest kända. Hon har varit en aktiv förespråkare för hållbar utveckling i över 40 år.

➏ Lady Bird Johnson

Lady Bird Johnson environmental heroine
Lady Bird Johnson. Foto: Public Domain

Lady Bird Johnson (1912-2007) arbetade för att försköna USA:s städer genom att plantera växtlighet längs vägarna. Hon såg till att det planterade miljontals blommor och träd för att uppmärksamma försvinnandet av olika arters livsmiljöer och minskad biodiversitet.

➐ Lauren Singer

Lauren Singer environmental heroine
Lauren Singer. Foto: The Simply co.

Driver bloggen trash is for tossers där hon dokumenterar hur hon lever utan att producera skräp i New York och inspirerar tusentals människor till att minska sin plastförbrukning. Grundare av företaget The Simply Co som säljer veganskt, miljövänligt tvättmedel.

➑ Laurie David

laurie-david-environmental-heroine.jpg
Laurie David. Foto: TEDxManhattan (CC BY 2.0)

Klimataktivist som producerat dokumentären An Incovenient Truth som handlar om USA:s f.d. vicepresident Al Gore’s kampanj för att utbilda amerikaner om global uppvärmning. Hon är också författare till flera böcker, däribland Stop Global Warming: The Solution Is You! som handlar om hur vi kan stoppa klimatförändringarna.

➒ Lesley Hughes

lesley-hughes-environmental-heroine.jpg
Lesley Hughes. Foto: NCCARF (CC BY-NC 2.0)

Professor i biologi, med expertis om klimatförändringarnas effekter på arter och ekosystem. Huvudförfattare till FN:s klimatpanels (IPCC) femte utvärderingsrapport. Sitter i styrelsen i organisationen Climate Council  som informerar allmänheten om klimatförändringarnas effekter. Climate Council inrättades  genom Australiens största crowdfundingkampanj som svar på avskaffandet av Australiens statliga klimatkommission. Hughes är också känd för att stå upp mot australienska politiker som förnekar klimatförändringarnas effekter.

➓ Lisa P Jackson

Lisa P Jackson environmental heroine
Lisa P Jackson. Foto: Public Domain

Tidigare admistratör för Amerikanska naturvårdsverket EPA (2009-2013).  Under sin tid som administratör fokuserade hon bl.a. på att stärka regleringarna av giftiga kemikalier under Toxic Substances Control Act of 1976 . I denna roll arbetade hon för att stärka regulationerna i Clean Air Act och för att EPA skulle arbeta mer aggressivt mot klimatförändringarna.


Tycker du också att kvinnliga superhjältar bör uppmärksammas?
Dela det här inlägget

Saknas någon?
Lämna en kommentar och berätta


ALLA DELAR I SERIEN 100 KVINNLIGA MILJÖHJÄLTAR

Del 1: Från ZeroWaste-guru till modell
Del 2:
Från antitjuvjägare till grundaren av Greenpeace
Del 3: Från dokumentärskapare till klimatminister
Del 4: Från redwoodskogens bodyguard till Green Porno
Del 5: Från grönyteanläggare till matsvinnsbekämpare
Del 6:
Från insektsforskare till Everglades beskyddare
Del 7: Från Kinas mest kända klimatfeminist till kvinnan som återinförde vargarna till Yellowstone