Idag är det Overshoot Day och vi lever från och med nu på lånade resurser fram till nyår

gronamoment.se
Foto: Geran de Klerk via Unsplash

Idag har människan använt mer naturresurser än vår planet kan återskapa på ett år.


I 2015 skrev jag ett inlägg om Overshoot Day som då inföll den 13 augusti. Idag är det återigen Overshoot Day och dagens datum är 2 augusti. I år har alltså den ekologiska skuldens dag anlänt mer än tio dagar tidigare än för två år sedan. Det är rekord- i år igen. Än värre: om alla människor på jorden levde som vi gör i Sverige skulle Overshoot Day istället infalla den 6 april (Norge 18 april). Det betyder att vi skulle ha använt upp alla jordens naturresurser som produceras under ett helt år på endast tre månader!

Globalt sett behöver vi 1,7 jordklot per år för att underhålla våra levnadsvanor. Anledningen till att vi svenskar kan fortsätta leva som att vi hade 4,2 jordklot är att jorden än så länge har mer naturresurser utöver de som produceras per år. Det betyder att vi år efter år utarmar jordens «reserver» och exploaterar samtidigt våra ekosystem, utrotar världens djur- och växtliv och bidrar till den globala uppvärmningen. Det är ett högriskbeteende.

LÄS OCKSÅ: Hållbar konsumtion och elefanten i rummet

Vad betyder Overshoot Day?

Overshoot Day (sv. Den ekologiska skuldens dag) är den dag på året då människans ekologiska fotavtryck är större än mängden naturresurser som jorden kan skapa på ett år. Den ekologiska skuldens dag infaller när jorden globalt sett har ett ekologiskt underskott. Det är alltså tidpunkten på året då vi har förbrukat det som borde vara jordens totala årskvot för användning av naturresurser. Overshoot Day inträffar tidigare och tidigare varje år. Läs mer om Overshoot Day på Earthovershootday.org.

EOD-Past-dates-En-1000

Vi vänder den negativa utvecklingen tillsammans

Det krävs förstås politiska reformer för att förhindra att världen utvecklas i en negativ riktning i förhållande till miljön. Politiska reformer har historiskt sett ofta tvingats fram av medborgarrättsrörelser. Därför säger jag, som alltid, att det bästa är att engagera sig i ett medborgarinitiativ eller en organisation som representerar dina värderingar. Tillsammans kan vi uträtta stordåd!

sidharth-bhatia-131092.jpg
Foto: Sidharth Bhatia via Unsplash

Andra positiva saker är förstås att delta i den kollaborativa ekonomin, sprida viktig kunskap om miljöfrågor i era nätverk, shoppa mindre och smartare och äta mindre kött. Glöm inte att berätta för grannarna vad ni har för elförbrukning (att tävla med grannen om vem som har lägst energiförbrukning är mer motiverande till att sänka energianvändningen än pengar, barnen och jordens framtid).


Vad är naturresurser?
Naturresurser eller naturtillgångar är naturföreteelser i form av materia och energi som efterfrågas och utnyttjas av oss människor. Exempel på förnyelsebara naturresurser är vind, sol och skog. Ej förnyelsebara naturresurser är exempelvis olja, kol och malm.

Vad är ekologiskt fotavtryck?
Ekologiska fotavtryck mäter jordens befolknings efterfrågan på ekosystemens tillgångar mot hur stora naturtillgångar det finns. Det ekologiska fotavtrycket har alltså två sidor: utbud och efterfrågan.

Människan efterfrågar växtbaserade livsmedels- och fiberprodukter, boskap och fiskprodukter, virke och andra skogsprodukter, utrymme för stadsinfrastruktur och skog för att absorbera koldioxidutsläpp från fossila bränslen. Jordens ”utbud” består av biologiskt produktiva land- och havsområden, inklusive skogsmarker, betesmarker, odlingsmark, fiskeområden och bebyggd mark.

Inget grönt sparkapital kvar i år

På radion kl 07:30 påtalades det att det är löning idag och lyssnarna uppmanades att ringa in och berätta vad de ska köpa. Programledarna lät nästan lite besvikna när en kvinna ringde in och sa att hon skulle köpa kattsand. Det var inte ett tillräckligt nytt och spännande inköp kanske.

Den 13 augusti kunde mänskligheten stoltsera med att vi nått årets Overshoot Day, vilket är dagen då vi människor har förbrukat våran ekosystembudget för i år. Det betyder att vi på 225 dagar har förbrukat de resurser som jorden klarar att återskapa på ett år. Dessa resurser skulle ha räckt i 140 dagar till- helst längre.

Sedan denna olyckliga torsdag har vi alla levt på lånade resurser, som vi använder upp till förmån för nästkommande års budget. Overshoot Day inträffar dessutom tidigare och tidigare för vart år. På 1970- talet höll vi oss inom ramen för hur resilient jorden var, men sedan dess har överanvändningen av jordens resurser rusat i en allt högre takt.

Trots att majoriteten av världens befolkning bor i utvecklingsländer, är det vi i den industrialiserade världen som förbrukar mest resurser. Vi förbrukar långt mer resurser per person. Enligt WWF förbrukade vi som bor i Sverige, sammanlagt 3.4 jordklot under året 2006.

sverigesJord
Antalet jordklot som användes upp av Sverige år 2006

Genom att sluta behandla alla möjliga varor som engångsanvändnings- eller förbrukningsvaror och istället inventera hemmen, använda och ta vara på det vi redan har, köpa second hand, samt byta och dela med vänner, kan vi minska utsläppen av koldioxid som lagras i atmosfären och därmed minska våra ekologiska fotavtryck. Det är viktigt, för koldioxid är en stor bov i förhöjda växthuseffekten- dramat.

Vi skulle behöva ett nytt ekonomiskt system som inte bygger på en ständig ekonomisk tillväxt: det är vad jag tror. För vi har bara en Jord och såvitt geologerna vet så expanderar den inte.