Träd nära hemmet kan minska risken för depression

Att naturvistelse är bra för hälsan är känt sedan länge. Nya forskningsrön visar till och med på en hälsofrämjande effekt bara av att kunna se gatuträd utanför fönstret. Men effekten varierar beroende på socioekonomiska faktorer, vilket är viktigt för stadsplanerarna att känna till. Fortsätt läsa Träd nära hemmet kan minska risken för depression